Liko vietų: 7 x SPSP (50.00 €)

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai 2020

Days
Hours
Minutes
Seconds
Nuo 2020-05-18 00:00 iki 2020-05-19 00:00
Renginio vieta, adresas, prisijungimo informacija: Klaipėdos rajono švietimo centras
Įdėjo krsc.lt
Kategorijos: Seminarai
Peržiūros: 895

 

KURSAI NEĮVYKS

 

KOVO 16 D. NUO 13 VAL.
dr. Liana Brazdeikienė, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų dėstytoja

KOVO 19 D. NUO 13 VAL.
Elena Žalgirienė, Kretingos rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus specialioji pedagogė

KOVO 25 D. NUO 13 VAL.
Dalia Beniušytė, psichoterapeutė, psichoanalitikė

 

 

KAINA ~40-50EUR (PRIKLAUSOMAI NUO DALYVIŲ SKAIČIAUS)

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, (nacionalinis lygis)
 
Programos reikalavimai
Programos dalyvis turi turėti bendrąsias kompetencijas (socialines, dalykines, didaktines). Bendraujantis ir bendradarbiaujantis mokytojas.
 
Programos aprašymas
Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas
 
Programa suteiks mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis. Atlikdami praktines ir savarankiško darbo užduotis mokytojai įgis ir praktinių įgūdžių.
 
Programos trukmė – 60 akademinių valandų (32 teorinių ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų). Programą sudaro 2 sesijos (3 ir 3 dienų), kurios apima teorinių ir praktinių žinių perteikimą bei savarankiškus darbus.
 
 
 


Užsiregistravę dalyviai

 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar
 • Gravatar