Profesinis orientavimas (karjeros planavimas)

mokytoju pamaina turime uzsiauginti patysAteitis – mokyklos Mokytojo rankose. Tai didžio  prancūzų rašytojo V. Hugo žodžiai, kurie aktualūs atskirais žmonijos vystymosi tarpsniais. Visų Žmonijos pasiekimų pagrindą padeda mokytojas. Mokytojui už suteiktas žinias dėkingas ir mokslų daktaras, ir architektas, ir gydytojas, ir kiekvienas žmogus. Kas atsitiko, kad šią garbingą ir profesiją renkasi vis mažiau abiturientų? Kas padėtų atvesti jaunus žmones į mokyklą, kur jie dalintųsi žiniomis ir sudomintų  vaikus bei skatintų juos siekti rezultatų?

apsilankymas klaipedos pauliaus lindenau mokymo centreKovo 30 d. grupė  Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų ir mokyklų karjeros specialistų lankėsi Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre. P. Lindenau mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Skubutienė, direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai Danguolė Balsė ir profesinio skyriaus vedėja Laimutė Vieraitienė svečiams iš Klaipėdos rajono pristatė praktinę mokymų bazę, kurioje gausu modernios techninės įrangos.

karjeros diena kretingaleje2023 m. kovo 27 d. Kretingalės pagrindinėje mokykloje vyko jau tradicija tapusi Karjeros diena. Mokiniai turėjo galimybę skirti laiko savęs pažinimui, įskaitant savo gabumų, interesų ir vertybių atpažinimą bei įvardijimą. Buvo skatinamos tiek individualios refleksijos, tiek darbas grupėse. Į šias veiklas įsitraukė visa mokyklos bendruomenė, o taip pat sulaukta ir svečių.

karjeros specialistu veikla 4Nuo 2022 m. lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono mokyklose darbus pradėjo 6 karjeros specialistai. Karjeros specialistų darbo mokyklose uždaviniai-  skatinti mokinius geriau pažinti save, identifikuoti asmenines savybes, gebėjimus, polinkius ir poreikius, įsivertinti galimybes renkantis karjeros kryptį. Pažintis su darbo pasauliu, profesionalų asmeninės istorijos nukreipia mokinius domėtis, analizuoti numatomų veiklos sričių darbo rinkos situaciją, o lankantis įvairiuose ugdymo įstaigose ir susipažinus su mokymosi ir studijavimo galimybėmis, skatina atsakingai, atsižvelgiant į asmenines galimybes ir darbo rinkos poreikius, rinktis tolimesnį mokymosi kelią.

karjeros specialistu tinklo vystymasProjekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaudovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Klaipėdos rajono   savivaldybės tarybos sprendimu dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo T-11 – 224 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo’’ pakeitimo  2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. T11-367 ir ESF agentūros ir Klaipėdos rajono savivaldybės Jungtinės veiklos sutartimi Nr. AS2091, sudaryta 2022-10-20.

tarptautinis projektas daugiau galimybiu rinktis profesijaPagal Tarptautinį Klaipėdos r. savivaldybės bendradarbiavimo tarybos finansuojamo projekto „Moksleivių karjeros planavimas renkantis profesiją“ veiklų planą, spalio 3-7 dienomis vyko Klaipėdos rajono gimnazijų 11 ir 12 klasių mokinių motyvacinio laiško rašymo konkursas.

Rajono gimnazijų klasių auklėtojai ir lietuvių kalbos mokytojai atrinko 30 geriausiai parašytų motyvacinių laiškų ir atsiuntė juos vertinimo komisijos nariams elektroniniu paštu. Spalio 12 d.  paskelbti nugalėtojai.  Pagal komisijos narių vertinimus, konkursą laimėjo 11 mokinių: 2 gimnazistės  iš Gargždų  ,,Vaivorykštės‘‘,  3 -  iš Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų  ir  6 gimnazistai iš Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos.

klaipedos rajone veikla pradejo vykdyti jaunojo pedagogo klubasĮ susitikimą, vykusį 2022 m. spalio 21 d.  Klaipėdos rajono švietimo centre, rinkosi  Gargždų „Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijų  gimnazistės, norinčios tapti Jaunojo pedagogo klubo (toliau JPK)  narėmis. Švietimo centro metodininkė profesinio orientavimo koordinatorė Audronė Mikaločienė pristatė planuojamas   JPK veiklas: edukacines keliones į šalies aukštąsias mokyklas, kur rengiami pedagogai, galimybes išbandyti save „mokytojo batuose“.

mokytoju ir pagalbos mokiniui specialistu poreikis klaipedos rajono svietimo istaigosePristatome patvirtintą  mokytojų ir pedagogų poreikio sąrašą  Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo  įstaigose 2022 – 2023 mokslo  metams.

Informuojame, kad  yra galimybė gauti Klaipėdos rajono savivaldybės skiriamą 1000 EUR vienkartinę finansinę išmoką pradedančiam dirbti jaunajam mokytojui. Jaunasis mokytojas – asmuo, baigęs nuolatines pedagogines studijas Lietuvos Respublikos universitete, kolegijoje ir pradėjęs darbinę veiklą tais pačias metais, arba asmuo, baigęs nuolatines pedagogines studijas Lietuvos Respublikos universitete, kolegijoje ne anksčiau kaip prieš du metus ir pradėjęs darbinę veiklą.