Įgyvendinti projektai

Tęstinis ,,Sveikos gyvensenos kultūros formavimas pagyvenusiems (55 m. ir vyresnio amžiaus) žmonėms“ (2015 m., 2016 m. 2017 m., 2018 m. )

„Biblioteka be sienų“ (2015 – 2016 m.)

Projekto „Biblioteka be sienų“ poveikis švietimo centro organizacijos kultūrai ir veikloms:

  1. Padidėjo TAU renginių  dalyvių  skaičius.
  2. Prasiplėtė TAU renginių dalyvių geografinis arealas – paskaitų dalyviai iš pačių tolimiausių rajono kampelių. Prieš projektą TAU paskaitose dalyvavo daugiausia Gargždų ir aplinkinių seniūnijų gyventojai. Projektas suteikė galimybę Judrėnų, Veiviržėnų, Endirejavo ir kitų atokesnių seniūnijų gyventojams dalyvauti paskaitose, kurias vedė aukštos kvalifikacijos lektoriai – psichologai, profesoriai, medikai, pedagogai, teisininkai, bankininkai ir. kt.
  3. Švietimo centras ir jo veikla tapo žinomesnė platesniam rajono gyventojų ratui.
  4. 2016 m. išaugo TAU klausytojų skaičius.
  5. Suteikė naujų idėjų naujoms veikloms projektui pasibaigus (tėvų švietimo nuotolinės paskaitos)

Kaip priartinti mokymąsi prie namų - suaugusiųjų mokymais be sienų

Klaipėdos rajono suaugusieji mokosi be sienų

Miesto aplinka pilna įvairių mokymosi galimybių jauniems ir seniems, tačiau kaimuose ir   miesteliuose jos ribotos ypač suaugusiesiems. Kaip sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kuo arčiau besimokančiųjų, jų bendruomenėse,  kaip užtikrinti  suaugusiųjų lygias mokymosi galimybes kaimuose ir mažuose miesteliuose?

Sėkminga patirtimi, kaip plėsti švietimo paslaugas kaimiškose vietovėse dalijasi  Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė. Kaip teigia direktorė, jiems labai pasisekė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka juos  kaip partnerius pakvietė dalyvauti projekte ,,Biblioteka be sienų“. Projekto metu   biblioteka įsigijo modernią komunikavimo įrangą – mobilią studiją su nutolusiais taškais devyniuose bibliotekos filialuose rajone. Šis techninis-informacinis tinklas suteikia galimybę ugdyti Klaipėdos rajone gyvenančio jaunimo bei senjorų įvairias kompetencijas. Pasak jos, bendro projekto metu dvigubai išaugo Klaipėdos rajono Trečiojo amžiaus  universiteto klausytojų .  Balandžio mėnesio duomenimis, paskaitų prisijungę prie interneto iš viso klausėsi per 2000 žmonių, per 700 senjorų buvo atvykę į biblioteką ir jos filialus. Išaugo ir nuotolinių mokymų skaičius – jų turėjome 12. Paskaitos vyksta daugiausia psichologinėmis temomis, apie bendravimą, taip pat apie sveikatą, savęs pažinimą, kultūrą, istoriją. Kas  negali dalyvauti paskaitose, jas  gali  susirasti internete. Pasak R.Sirutienės, ateityje planuojama į šią veiklą įtraukti tėvus, sustiprinti jų švietimą, transliuoti per visus bibliotekų filialus geriausių šalies lektorių paskaitas. Daugiau informacijos teirautis R.Sirutienės e. p.

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projektas ,,Biblioteka be sienų“ finansuojamas iš  programos  „Bibliotekos pažangai 2“ lėšų. Pagrindinis šio projekto tikslas - sukurti informacinį tinklą suteikiantį galimybę ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti informacinėje visuomenėje

 

     

 Teisinio TAU švietimo projektas 2016 m.

                   Klaipėdos rajono švietimo centras, atstovaujamas direktorės R. Sirutienės  ir Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyrius, atstovaujamas  skyriaus pirmininko, Klaipėdos rajono tarybos nario Raimondo Simonavičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  Ši sutartis grindžiama aktyviu bendradarbiavimu ir socialine partneryste vykdant Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto (toliau TAU) teisinio švietimo projektą. Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus nariai, profesionalūs teisininkai, kartą per mėnesį vykdė TAU klausytojų teisinį švietimą. Visa teisininkų švietėjiška veikla – savanoriška.

                      TAU klausytojai susipažino su būsimais lektoriais teisininkais Ramune Juškaite, Kristina Martinkiene, Daiva Beliokaite, Svajūne Šidlauskaite, Viktorija Zubiene, Vytautu Garbačiausku ir Renata Kleponienė, kuriuos pristatė Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyrius  skyriaus pirmininkas R. Simonavičius.  Senjorai išklausė trumpus lektorių temų pristatymus. Po to TAU klausytojai išsirinko 10 jiems  aktualiausių temų. Daugiausia TAU klausytojų rinkosi  temą apie vartotojų teisių apsaugą. Ne ką mažiau populiarios ir temos apie  pirminę teisinę pagalbą ir  mediaciją bei kitus taikius ginčų sprendimo būdus. Senjorai  rinkosi temas apie rūpybą, globą ir neveiksnumą, antrinę teisinę pagalbą ir  paveldėjimo teisę. Bendros paskaitos buvo organizuojamos visų fakultetų klausytojams, nes elementarus teisinis  raštingumas būtinas kiekvienam piliečiui. Kadangi švietimo centras yra J. Lankučio viešosios bibliotekos projekto „Biblioteka be sienų“ partneris, pačios aktualiausios temos  buvo transliuojamos į visus Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos filialus ir senjorai, gyvenantys tolimesnėse rajono seniūnijose, turėjo galimybę išklausyti teisines aktualijas.  Bendradarbiavimas su teisininkų draugija padėjo TAU studentams įgyti naujų žinių ir pagerino bendrą teisinį išprusimą.

Lietuvos Kultūros tarybos finansuotas projektas „Kelionė laiku“ 2017 m.

Projektas įgyvendintas kartu su Gargždų krašto muziejumi., kuris perėmė ir tęsė švietimo centro iniciatyvą Projekto baigiamasis seminaras „Edukacija „Kelionė laiku“ – veiksmingas mokymosi išteklius ir įrankis“

 

Lietuvos Kultūros tarybos finansuotas projektas „Į žiniasklaidą iš arčiau: ne tik senjorams“

Projektas „Į žiniasklaidą iš arčiau: ne tik senjorams“. įgyvendintas partnerystėje su Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redakcija.

Klaipėdos rajono suaugusieji mokosi be sienų
Miesto aplinka pilna įvairių mokymosi galimybių jauniems ir seniems, tačiau kaimuose ir miesteliuose jos ribotos ypač suaugusiesiems. Kaip sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas kuo arčiau besimokančiųjų, jų bendruomenėse, kaip užtikrinti suaugusiųjų lygias mokymosi galimybes kaimuose ir mažuose miesteliuose?

Projektas „Į žiniasklaidą iš arčiau: ne tik senjorams“. įgyvendintas partnerystėje su Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redakcija.

Projektas įgyvendintas kartu su Gargždų krašto muziejumi., kuris perėmė ir tęsė švietimo centro iniciatyvą Projekto baigiamasis seminaras „Edukacija „Kelionė laiku“ – veiksmingas mokymosi išteklius ir įrankis“

  1. Padidėjo TAU renginių dalyvių  skaičius.
  2. Prasiplėtė TAU renginių dalyvių geografinis arealas – paskaitų dalyviai iš pačių tolimiausių rajono kampelių. Prieš projektą TAU paskaitose dalyvavo daugiausia Gargždų ir aplinkinių seniūnijų gyventojai. Projektas suteikė galimybę Judrėnų, Veiviržėnų, Endirejavo ir kitų atokesnių seniūnijų gyventojams dalyvauti paskaitose, kurias vedė aukštos kvalifikacijos lektoriai – psichologai, profesoriai, medikai, pedagogai, teisininkai, bankininkai ir. kt.
  3. Švietimo centras ir jo veikla tapo žinomesnė platesniam rajono gyventojų ratui.
  4. 2016 m. išaugo TAU klausytojų skaičius.
  5. Suteikė naujų idėjų naujoms veikloms pasibaigus projektui (tėvų švietimo nuotolinės paskaitos)

Klaipėdos rajono švietimo centras, atstovaujamas direktorės R. Sirutienės ir Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyrius, atstovaujamas skyriaus pirmininko, Klaipėdos rajono tarybos nario Raimondo Simonavičiaus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ši sutartis grindžiama aktyviu bendradarbiavimu ir socialine partneryste vykdant Klaipėdos rajono trečiojo amžiaus universiteto (toliau TAU) teisinio švietimo projektą. Lietuvos teisininkų draugijos Klaipėdos regiono skyriaus nariai, profesionalūs teisininkai, kartą per mėnesį vykdė TAU klausytojų teisinį švietimą. Visa teisininkų švietėjiška veikla – savanoriška.

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos darbuotojai birželio 15 dieną kvietė visus į naujo projekto „Biblioteka be sienų“ pristatymą.

Kaip pristatymo metu teigė pagrindinio projekto partnerio, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė, tai – tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas. Iš tiesų, susirinkęs gausus būrys susidomėjusių žmonių tik patvirtino tai, kad Klaipėdos rajono bendruomenių didžiausias lūkestis – inovacijos, kurį išpildyti bandys šis projektas.