Dokumentai-krsc

Dokumentai

  Asmens duomenų tvarkymo Klaipėdos rajono švietimo centre taisyklės

  Klaipėdos rajono švietimo centro privatumo politika

 

  Atsakingi asmenys 

Atsakomybės sritis

Pareigos

Vardas, Pavardė

Telefono Nr., 
el. pašto adresas

Renginių dalyvių, lektorių ir kitų fizinių asmenų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas

Direktoriaus įsakymu paskirti asmenys

Darbuotojų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas 

Direktorė Ramutė Sirutienė 8 615 33236

Duomenų apsaugos pareigūnas

Metodininkas

Julius Adomkus

8 617 85840

 

Klaipėdos rajono švietimo centro asmens duomenų perdavimo sutartys

2020-01-02 Asmens duomenų perdavimo sutartis Nr. 17-1/ ŠV-B-20-01 (Klaipėdos r. švietimo centras/UAB "Šviesa")

 

  Kita aktuali informacija 


Daugiau informacijos galite rasti:

  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas   (nuoroda)
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas   (nuoroda)

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Kontaktinė informacija: Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. p. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas:
Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai:
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas:
Profesinio mokymo įstatymas:
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas:
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas:
Kitus čia nepaminėtus teisės aktus galite rasti apsilankę:
LR švietimo ir mokslo ministerijos internetinėje svetainėje:
LR Seimo internetinėje svetainėje:
 

Pokategorės