Praėjusį penktadienį Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko konferencija-festivalis „Garsų vaivorykštė“, kuriuo siekiama puoselėti etninės muzikos tradicijas, ugdyti meninę saviraišką, mokyti lietuvių liaudies dainų ir instrumentinių kūrinių bei plėsti mokinių tautinį akiratį. Renginį organizavo muzikos mokytojos metodininkės Jūratė Surblienė ir Laima Rimkienė bei choreografijos mokytoja Sandra Ruigytė. Dalyviai – Vakarų Lietuvos regiono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai. VAIZDO ALBUMAS

Artėja gegužės 15-a – Šeimos diena – ji Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu  minima nuo 1994 metų.

Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės sinonimas,  garantuoja visuomenės išlikimą. Asmenys, kaip socialiniai individai, vienas su kitu yra susiję. Tai ypač aktualu tuo metu, kai auga vaikai,  ir šeima jiems teikia saugią aplinką, moko taip būtinos socializacijos. Vaikų raidai labai svarbus bendravimas su suaugusiais žmonėmis. Kadangi manau, kad temos apie suaugusiųjų santykius su vaikais yra nesibaigiančios, būtinos  – norėčiau pasidalinti mintimis, išgirstomis per šeimos santykių psichologo Vaido Arvasevičiaus seminarą „Kaip pažinti vaikus?“

Balandžio 27 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko baigiamasis rajoninio projekto ,,Kalba pasako, koks esi“ renginys. Projektas, kuris buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) paminėti, vyko vasario-balandžio mėn. Organizatoriai ir iniciatoriai – Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Jau darželyje vaikai, mėgdžiodami suaugusiuosius, vyresnius šeimos vaikus, televizijos žvaigždes, į kalbą įsileidžia visokių svetimybių – jie mažiausiai kontroliuoja savo kalbą. Kalbos klaidų įvairovė tikrai didelė. Pedagogo pareiga – kalbos kultūros mokyti savo pavyzdžiu, organizuojant tikslingą, žaismingą veiklą, įtraukiant ir vaikų šeimos narius.

2016 m  balandžio 28 d.  Švietimo centre vyko rajono logopedų  ir specialiųjų  pedagogų metodinis  renginys „Vaikų kalbos ugdymas“ . Specialistai dalijosi įvairia patirtimi: skaitė pranešimus, pristatė metodines priemones. Renginyje sulaukėme ir svečių- Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ logopedė metodininkė Vaiva Butvidienė  pristatė stendinį pranešimą „Žaismingos logopedinės pratybos“ bei originalias savo gamintas metodines priemones. Renginyje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, kuri domėjosi pristatoma patirtimi ir surengta metodinių priemonių paroda.

Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ NUOSTATAI

Kviečiame dalyvauti tiesioginėje Mokytojo TV transliacijoje apie Europos egzaminą

Skelbiamas mokyklų ir mokinių kūrybinis konkursas „Atverk duris kultūrų pažinimui“

Dituviškių mokytojų, vykdančių LIONS QUEST programą, kovo 23 dienos konferencijos moto tapo Erico Schapso žodžiai: „Tarpusavio santykiais paremta mokymosi bendruomenė yra tokia, kurios nariai jaučiasi vertinami, juos sieja asmeniniai ryšiai ir yra įsipareigoję vienas kito raidai ir brandai“. Nors kviesti buvo penkių rajono pagrindinių mokyklų pedagogai, tačiau atvyko tik iš Agluonėnų bei Kretingalės. Išklausyti aštuoni pranešimai, teigiantys vienokią ar kitokią Dituvos pagrindinės mokyklos mokytojų patirtį ieškant, studijuojant, dirbant su socialinio emocinio ugdymo programa, siekiant mokinių sąmoningumo, kuris ir yra jų pačių sėkmės garantas.

RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PRAKTINĖS-KŪRYBINĖS KONFERENCIJOS

„KŪRYBIŠKUMAS – ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS POŽYMIS“

PROGRAMA

Švietimo centre atidaryta Gargždų „Minijos“ progimnazijos technologijų mokytojos metodininkės Ramunės Našlėnienės skiautinių paroda, kuri veiks iki balandžio 22 d. Kviečiame apsilankyti!

Vakar tiesiai iš leidyklos į švietimo centrą buvo pristatyti LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ mokomosios medžiagos komplektai:

  • Mokinio žurnalas „Keičiu pasaulį“
  • Mokytojo knyga
  • Programos vadovėlis
  • Įgūdžių bankas
  • Konsultantų knyga

Visi Klaipėdos rajono 9 ir 10 klasių mokiniai ir jų auklėtojai turės galimybę rasti savo raktus į sėkmę. Dėkojame VšĮ LIONS QUEST LIETUVA ir Lietuvos LIONS klubų asociacijai.

Kviečiame mokyklų vadovus pasiimti mokomąją medžiagą artimiausiu metu.

Kovo 22 d. rajono muzikos mokytojai dalyvavo seminare „Kompiuterinės muzikos technologijos. Darbas su programa „Finale“. Lektorė – Nijolė Usevičienė, Gargždų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė. Seminaro tikslas – išmokti naujos kompiuterinės technologijos, galinčios palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą. Seminaro metu mokytojai mokėsi dirbti su natų rašymo programa „Finale“, suteikiančia galimybę paruošti tvarkingas, suprantamas ir estetiškai patrauklias partitūras atlikėjams. Programos privalumas – natų įgarsinimo funkcija, kuri leidžia pasitikrinti, ar sukurta melodija užrašyta teisingai.

Tikimasi, kad šios kompiuterinės technologijos dėka muzikos pamokos taps patrauklesnės, o mokiniams bus sudarytos sąlygos muziką pažinti šiuolaikiškai, integruojant kompiuterinio raštingumo žinias. VAIZDO ALBUMAS

Nuo 2015 m. spalio mėn. 6 rajono ugdymo įstaigose (Gargždų „Minijos“ progimnazijoje, Priekulės I. Simonaitytės ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijose, Gargždų „Kranto“, Dovilų ir Lapių  pagrindinėse mokyklose) vaikams, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų, pradėtas taikyti V.E.I.K mokymo modelis.

VšĮ Šeimos santykių instituto specialistai sukūrė netradicinio mokymo modelį VEIK (Vaikų Emocinės Išraiškos Kontrolė), kuris yra paremtas ilgamete jų patirtimi, įvairiais psichologijos teoriniais modeliais, iš Norvegijos specialistų perimtu ART (Aggression Replacement Trainings) metodu.

Kovo 9-ąją Klaipėdos rajono švietimo centre ir J. Lankučio viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojai − dr. Aurelija Tamulionienė, dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Robertas Stunžinas, Tautė Bernotaitė – ir pristatė tai, kas gali būti aktualu, svarbu, reikalinga bei įdomu ne tik  rajono lituanistams, bet ir  visiems, neabejingiems valstybinės kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo reikalams.

Švietimo centre eksponuojama mokinių darbų paroda „Emocijų ir jausmų paletė“.

Rajono dorinio ugdymo ir dailės mokytojai buvo kviečiami sausio ir vasario mėn. vesti integruotas pamokas savo mokyklose. Etikos ir tikybos pamokose su mokiniais buvo aptartos emocijų ir jausmų temos. Dailės pamokose mokiniai jas išreiškė savo darbuose įvairiomis technikomis. Nudžiugino atspindėtų emocijų gausa ir spalvos iš Agluonėnų, Dovilų, Šiūparių, Vėžaičių ir Lapių pagrindinių mokyklų bei Gargždų "Vaivorykštės" ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų.

Šia paroda siekiama skatinti mokinių kūrybiškumą, ugdyti emocinį intelektą, pasitelkiant meninės raiškos formas, bei atskleisti dorinio ir meninio ugdymo integravimo galimybes.

Veikla dar nesibaigia – tikimės sulaukti daugiau darbų iš kitų rajono mokyklų.

Paroda Švietimo centre vyks iki kovo 25 d. Kviečiame apsilankyti.

Kovo 9-ąją galima pavadinti Lietuvių kalbos instituto diena. Atvyks keli instituto mokslo darbuotojai ir pristatys tai, kas gali būti aktualu, svarbu, reikalinga bei įdomu ne tik rajono lituanistams, bet ir visiems, neabejingiems valstybinės kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo reikalams.

14−15.30 val. − seminaras-konsultacija Klaipėdos rajono mokytojams lituanistams (lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių kalbos tyrimai ir rekomendacijos mokytojams 2016 metams; būdingiausios rašybos, skyrybos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose; naujausių lietuvių kalbos išteklių pristatymas).

16−18 val. − renginys visiems (Lietuvių kalbos google‘io pristatymas ir iš jo išsirutuliojančios potemės, tokios kaip naujažodžiai, tarmių ir regiolektų būklė ir kt.).

Lektorės: Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojos: dr. Aurelija Tamulionienė, Solvita Labanauskienė, Agnė Aleksaitė.

Organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono švietimo centras ir J. Lankučio viešoji biblioteka.

Kviečiame dalyvauti respublikinėje akcijoje "Vaikas ir knyga". NUOSTATAI

menas sxcVasario 21-ąją pasaulyje minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Kiekvienam žmogui pati brangiausia yra jo Tėvynė, tauta ir, žinoma, gimtoji kalba. J.Jablonskis yra pasakęs: ,,Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“. Kiekvienas žmogus, save laikantis patriotišku ir pilietišku, brangina gimtąją kalbą.

Mums, lietuviams, yra kuo didžiuotis. Juk lietuvių kalba – seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, panaši į klasikinę indų kalbą – sanskritą. Daugelis kalbų praeityje turėjo panašias vardažodžių linksniavimo galūnes, deja, nė viena jų neišsaugojo. Tik vienintelė lietuvių kalba. Nė vienoje pasaulio kalboje neberasime tokios žodžių linksniavimo gausybės, kaip mama – mamos, pelė – pelės, riestainis – riestainio, lėktuvas – lėktuvo, ausis – ausies, sūnus – sūnaus, vanduo – vandens, duktė – dukters...   Mūsų kalba labai archajiška. D.Dilytė mano, kad kai kurie žodžiai vartojami jau penkis ar net septynis tūkstančius metų. Ar žinome, jog žodžiams akis, ašara, ausis, dantis, kraujas, širdis, brolis, duktė, avis, ožka, ugnis, šarka, šuo, javai, akmuo, aušra, diena, dūmai, jūra, laukas, migla, naktis, rasa, saulė, upė, vanduo, duona, durys yra penki tūkstančiai metų?

Tad didžiuokimės savo gimtąja – lietuvių – kalba!

Vaivorykštės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Neringa Špukaitė - Mamasalijeva

Vasario 8 d.  Klaipėdos rajone prasidėjo LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ mokytojų paruošimo seminarai. Šios programos įgyvendinimo metodikos vasario – birželio mėnesiais mokysis 163  pedagogai iš 8 rajono lopšeli-darželių ir 17 mokyklų ir gimnazijų, kurie pradės dirbti su 475 priešmokyklinio ugdymo ir 449    I-ų klasių mokiniais . Visų LIONS QUEST programų pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje.

Nuo 2016 m. visose  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamos LIONS QUEST  ir kitos socialinio ir emocinio ugdymo programos – 90,6 proc. rajono  mokinių turi galimybę mokytis gerbti save ir kitus, konstruktyviai valdyti savo emocijas ir nusistatyti gyvenimo tikslus, įgyti pasitikėjimo savimi.  Nuo pat darželio vaikai bus mokomi, kaip sveikai ir saugiai gyventi, kad jų nepaliestų smurtas, alkoholis ir narkotikai. Nuoseklus programų perimamumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki mokyklos baigimo turi užtikrinti visuminį mokinių ugdymą ir stiprinti vaikų saitus su šeima, teigiamą įtaką darančiais draugais, mokykla ir bendruomene. LIONS QUEST programos  paremtos ne tik rūpestingais tarpusavio santykiais, aukštais lūkesčiais ir mokymusi tarnaujant, bet ir skatina mokinių akademinius pasiekimus,  prasmingą dalyvavimą mokymosi procese ir atsakingą ateities karjeros planavimą.

Klaipėdos rajono savivaldybė ir VšĮ LIONS QUEST Lietuva   finansuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose. Klaipėdos rajono švietimo centras koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą. Vaizdo reportažas.