2016−2017 m. m. skelbiami „Pažangos kiekvienam metais“. Prisiimkime kuo didesnius įsipareigojimus formuoti tinkamus ir aukštus kiekvieno mokinio asmeninius lūkesčius ir padėkime juos pasiekti. Tegu kiekvienos mokyklos pažanga didina ir plėtoja pridėtines vertes. Tegu kiekvienas iš mūsų patiria naujų atradimų ir mokymo(si) džiaugsmą!

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

ABC 

Rugpjūčio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui ir Mokyklų metodinės tarybos narių pasitarimas.
Pasitarimo dalyviai sulaukė daug šiltų sveikinimų.

Susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja V. Riaukienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės pavaduotojas A. Klizas.  Švietimo skyriaus vedėja N. Gotlibienė perskaitė  Švietimo sporto ir kultūros komiteto pirmininkės  R. Petrauskienės palinkėjimus žengiant į naujuosius mokslo metus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Karbauskas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė Gargždų „Kranto“ pagrindinei mokyklai ir Kretingalės vaikų lopšeliui, šalies geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių konkurso laureatams, įteikė padėkos raštus ir apdovanojimus už geriausiai tvarkomas mokyklų erdves. Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjas ir vyriausioji specialistė I. Barbšienė įteikė padėkos raštus rajono mokykloms, dalyvavusios šio konkurso 1-ąjame etape.
Pasitarime aptarti 2016-2017 m. m. veiklos akcentai ir pagrindinės švietimo politikos kryptys.

Vakar Vilniuje vyko metodinė diena savivaldybių dalykų metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Metodinėje dienoje dalyvavo Mokyklų metodinės tarybos nariai, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė ir metodininkai bei Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė

Metodinės dienos tikslas buvo aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų svarbą ugdymo procese. Galima teigti, kad tikslas pasiektas. Organizatoriai pristatė įvairių tyrimų rezultatus, kurie atspindi šiuolaikinių mokinių mokymosi spragas. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos panaudojimas, aukštesnieji skaitymo, mąstymo gebėjimai – tai yra sritys, kurias reikia stiprinti. Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijos, apie kurių svarbą ir problematiką bei taikymo būdus buvo kalbama viso renginio metu, yra pagrindinis įrankis įvairių dalykų mokymosi geresniems rezultatams pasiekti. Mokydami skaitymo strategijų – mokome vaikus mokytis ir mąstyti.

Grupinių sesijų metu vykusios diskusijos parodė, kad didžiajai daliai mokytojų minėtos skaitymo ir rašymo strategijos kaip kalbos ugdymo priemonė yra neįvaldyta naujovė, tad dabar visų laukia naujas iššūkis – patiems susipažinti ir jas taikyti praktikoje. O švietimo pagalbos specialistų ir metodinės tarybos narių uždavinys – numatyti kelius ir būdus, kaip mokinių aukštesniųjų skaitymo ir mąstymo gebėjimų ugdymas taptų realiai įgyvendinama kasdienybe.

Metodinės dienos informaciją perduosime ir aptarsime rudens metodinių pasitarimų metu. VAIZDO REPORTAŽAS

Kviečiame registruotis ir registruoti tėvus į Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos biudžeto finansuojamus mokymus ir renginius, skirus tėvystės įgūdžiams formuoti, tėvų įtraukties ir atsakomybės už vaiko akademinius pasiekimus, elgesį ir šeimos psichinę sveikatą didinti, mokyklos darbui su tėvais gerinti, mokyklos bendruomenės, seniūnijų socialinių darbuotojų ir darbdavių ryšiui stiprinti įgyvendinant SEU programas.

RENGINIŲ GRAFIKAS >>>

Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ NUOSTATAI

Praėjusį penktadienį Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vyko konferencija-festivalis „Garsų vaivorykštė“, kuriuo siekiama puoselėti etninės muzikos tradicijas, ugdyti meninę saviraišką, mokyti lietuvių liaudies dainų ir instrumentinių kūrinių bei plėsti mokinių tautinį akiratį. Renginį organizavo muzikos mokytojos metodininkės Jūratė Surblienė ir Laima Rimkienė bei choreografijos mokytoja Sandra Ruigytė. Dalyviai – Vakarų Lietuvos regiono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai. VAIZDO ALBUMAS

Kviečiame dalyvauti tiesioginėje Mokytojo TV transliacijoje apie Europos egzaminą

Skelbiamas mokyklų ir mokinių kūrybinis konkursas „Atverk duris kultūrų pažinimui“

Artėja gegužės 15-a – Šeimos diena – ji Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu  minima nuo 1994 metų.

Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės sinonimas,  garantuoja visuomenės išlikimą. Asmenys, kaip socialiniai individai, vienas su kitu yra susiję. Tai ypač aktualu tuo metu, kai auga vaikai,  ir šeima jiems teikia saugią aplinką, moko taip būtinos socializacijos. Vaikų raidai labai svarbus bendravimas su suaugusiais žmonėmis. Kadangi manau, kad temos apie suaugusiųjų santykius su vaikais yra nesibaigiančios, būtinos  – norėčiau pasidalinti mintimis, išgirstomis per šeimos santykių psichologo Vaido Arvasevičiaus seminarą „Kaip pažinti vaikus?“

Dituviškių mokytojų, vykdančių LIONS QUEST programą, kovo 23 dienos konferencijos moto tapo Erico Schapso žodžiai: „Tarpusavio santykiais paremta mokymosi bendruomenė yra tokia, kurios nariai jaučiasi vertinami, juos sieja asmeniniai ryšiai ir yra įsipareigoję vienas kito raidai ir brandai“. Nors kviesti buvo penkių rajono pagrindinių mokyklų pedagogai, tačiau atvyko tik iš Agluonėnų bei Kretingalės. Išklausyti aštuoni pranešimai, teigiantys vienokią ar kitokią Dituvos pagrindinės mokyklos mokytojų patirtį ieškant, studijuojant, dirbant su socialinio emocinio ugdymo programa, siekiant mokinių sąmoningumo, kuris ir yra jų pačių sėkmės garantas.

Balandžio 27 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko baigiamasis rajoninio projekto ,,Kalba pasako, koks esi“ renginys. Projektas, kuris buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) paminėti, vyko vasario-balandžio mėn. Organizatoriai ir iniciatoriai – Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Jau darželyje vaikai, mėgdžiodami suaugusiuosius, vyresnius šeimos vaikus, televizijos žvaigždes, į kalbą įsileidžia visokių svetimybių – jie mažiausiai kontroliuoja savo kalbą. Kalbos klaidų įvairovė tikrai didelė. Pedagogo pareiga – kalbos kultūros mokyti savo pavyzdžiu, organizuojant tikslingą, žaismingą veiklą, įtraukiant ir vaikų šeimos narius.

RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PRAKTINĖS-KŪRYBINĖS KONFERENCIJOS

„KŪRYBIŠKUMAS – ŠIUOLAIKINĖS MOKYKLOS POŽYMIS“

PROGRAMA

2016 m  balandžio 28 d.  Švietimo centre vyko rajono logopedų  ir specialiųjų  pedagogų metodinis  renginys „Vaikų kalbos ugdymas“ . Specialistai dalijosi įvairia patirtimi: skaitė pranešimus, pristatė metodines priemones. Renginyje sulaukėme ir svečių- Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ logopedė metodininkė Vaiva Butvidienė  pristatė stendinį pranešimą „Žaismingos logopedinės pratybos“ bei originalias savo gamintas metodines priemones. Renginyje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, kuri domėjosi pristatoma patirtimi ir surengta metodinių priemonių paroda.

Švietimo centre atidaryta Gargždų „Minijos“ progimnazijos technologijų mokytojos metodininkės Ramunės Našlėnienės skiautinių paroda, kuri veiks iki balandžio 22 d. Kviečiame apsilankyti!