Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko konferencija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas, ankstyvoji intervencija ir įtrauktis“. Į konferenciją susirinko beveik 200 dalyvių, tarp kurių buvo ne tik Klaipėdos rajono, bet ir aplinkinių rajonų ypatingų vaikų tėvai, juos ugdantys mokytojai ir specialistai, sprendimų priėmėjai.

Moderuojant Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Neringai Tarvydienei įvairių sektorių atstovai įvardino pagrindinius iššūkius, iškylančius sistemai, institucijai, šeimai, siekiant užtikrinti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, poreikius. Taip pat pateikta ir pasiūlymų, kaip šiuos iššūkius įveikti. Konferencijos svečiai: klinikinė psichologė, VšĮ „ISADD Lietuva“ direktorė iš Australijos Jura Tender ir VšĮ „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė, mama Daina Valkerienė tikslingai dalinosi savo žiniomis tiesiogiai kreipdamosi į konferencijoje dalyvaujančius tėvus.

Spalio mėn. VšĮ LIONS QUEST LIETUVA 18 Klaipėdos rajono mokyklų , teikiančių pradinį ugdymą ir dirbančių su LIONS QUEST programa „Laikas kartu“, dovanojo mokomosios medžiagos komplektus 1-oms ir 2-oms klasėms. Mokomosios medžiagos komplektą sudaro „Mokytojo darbo vadovas“, vadovėlis „Šeimos ir mokyklos partnerystė“, „Universalus vadovas“ ir USB su mokinio pratybomis. Tai vertinga dovana, kuri padės rajono mokyklų pradinių klasių mokytojams nuosekliau įgyvendinti socialinį ir emocinį ugdymą.

2017 m. pavasarį VšĮ LIONS QUEST LIETUVA kartu su Lietuvos LIONS klubų nariais, draugais ir partneriais kvietė visus prisijungti prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Už saugią Lietuvą“.

Tulpių dienos akcijos metu buvo renkamos aukos saugios ir be smurto Lietuvos kūrimui. Šiam tikslui iš surinktų lėšų buvo nupirkti ir padovanoti šalies mokykloms mokinių socialiniam ir emociniams ugdymui skirti LIONS QUEST vadovėliai „Pokyčiai ir iššūkiai“. Ši tulpių akcija buvo skirta palaikyti, įkvėpti ir suteikti galimybę tiems, kas noriai ir nuoširdžiai mokyklose plėtoja socialinį ir emocinį ugdymą.

Spalio 30 d. Gargždų „Vaivorykštės” gimnazijoje į kasmetinę metodinę konferenciją „Kolega – kolegai” susirinko mokytojai iš Gargždų „Kranto“, Plikių I. Labutytės, Lapių, Kretingalės, Vėžaičių, Dovilų ir Šiūparių pagrindinių mokyklų, Klaipėdos „Ąžuolyno“ ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų. Konferencijoje dalyvavo Utenos Dauniškio gimnazijos vadovai ir mokytojai, kuriems gimnazijos socialinė pedagogė Rosita Jankauskaitė ir psichologė Rūta Lukošienė pristatė SEU programą „Raktai į sėkmę”. Svečiai domėjosi „LIONS QUEST” programos integravimo į klasės vadovo ir projektinę veiklą galimybėmis.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Rasos Petrauskienės ir gimnazijos istorijos mokytojos Vidutės Petrauskienės iniciatyva į Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnaziją užsuko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius daktaras Liudas Mažylis, šalyje išgarsėjęs, kai surado Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto originalą.

Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazija ir toliau tęsia tradiciją puikiai ir labai gerai besimokančius, aktyvius II-IV klasių mokinius apdovanoti turininga kelione, kurią paprastai patys gimnazistai ir pasirenka. Šiemet ,,Vaivorykštės“ geriausieji pasirinko išvyką į Vilniuje vykstantį renginį, turėdami labai konkretų tikslą – išnaudoti galimybes geriau pažinti savo asmenybę.

Jau nuo 2005 metų, Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos inicijuota ir kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka rengiama akcija „Metų knygos rinkimai“ vėl kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas.

Vykstančiais knygų rinkimais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą ir patrauklų užsiėmimą, taip pritinkantį rudenį.

Šiemet knygų penketukai išrinkti visose keturiose kategorijose: suaugusiųjų, poezijos, vaikų ir paauglių. Akcijoje dalyvaujančios knygos yra parašytos šiuolaikinių lietuvių autorių ir išleistos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

IDĖJOS – MOKYKLAI!

2017 m. spalio 30 d.9.00–15.00 val., Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija

MOKYTOJAS nėra konvejerio darbininkas, nes jis ne „mokymo technologijas ar industrijas“ naudoja ir ne specialistus gamina, o ŽMOGŲ AUGINA. Mokytojas nėra „sielos inžinierius“, nes jis jos neaptarnauja, jis jas UGDO. Mokytojas nėra vien į pašaukimą atsiliepęs žmogus, sąžiningai ir profesionaliai darantis tai, kas mokinį augina, ugdo, lavina, bet jis yra tas, kuris ŠVIEČIA degdamas gyvenimo džiaugsmu ir UŽDEGA sutiktųjų gyvenimą liepsna, persiduodančia vis kitiems. Juk šviesos neįmanoma sustabdyti, ji, kaip ir gyvybė, yra arba jos nėra...

Šiais mokslo metais norėjome IŠGIRSTI VIENI KITUS – juk iki šiol dažniausiai metodinėse sesijose bendraudavome susibūrę tik į to paties mokomojo dalyko mokytojų grupes. Šių metų tikslas – BENDRYSTĖ. Juk artėjame į brandų gimnazijos 30-ąjį jubiliejų!

Mes didžiuojamės mūsų gimnazijos gražiais pasiekimais ir bendromis pergalėmis. Tikiuosi, kad ir ateityje būsime viena geriausių, gražiausių ir tolerantiškiausių mokyklų ne tik Gargždų mieste, bet ir Lietuvoje.

Nijolė Balčikonytė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

METODINĖS SESIJOS PROGRAMA

Kiekvienas moksleivis nekantriai laukia ir planuoja šaunios bei įspūdingos ekskursijos. Ne išimtis ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Ia klasės gimnazistai. Mokiniai su auklėtoja Zofija Vaitkuviene tarėsi, planavo, ginčijosi, kol galiausiai nusprendė nuvykti į vieną gražiausių Lietuvos miestų  Druskininkus. Į kompaniją pasikvietė Ib klasę ir jų auklėtoją Gražiną Pupšienę. Na, ir ką I klasių mokiniai pamatė bei išgirdo? Kokie jų įspūdžiai ir nuotaikos? Ar patiko surengtos pramogos? 

Spalio 13 dieną Gargžduose vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuotas renginys, kurio metu Trečiojo amžiaus universitetų atstovai domėjosi „Erasmus+” projektų ir „Epale“ platformos teikiamomis galimybėmis TAU (Trečiojo amžiaus universitetams).

Trečiojo amžiaus universitetų atstovus iš visos Vakarų Lietuvos sveikino Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė. Pranešimus skaitė Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė dr. Edita Trečiokienė, „Epale“ ekspertė Klaipėdoje Julija Melnikova, Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktorė Inga Jagelavičiūtė, Telšių švietimo centro direktorė, „Epale“ ekspertė Telšiuose Rita Vargalytė.

Lapkričio 15 d. 8.30 val. Gargždų muzikos mokykloje vyks seminaras „Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį atlikėją“, skirtas muzikos mokyklų pedagogams.

Seminaro lektorės: doc. dr. Lolita Navickienė, doc. dr. Giedrė Gabnytė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Seminare bus pateikiami Emocinio imitavimo metodo (autorė – doc. dr. Lolita Navickienė) praktinio taikymo pavyzdžiai, padedantys instrumento dalyko pamokose ne tik mokyti, bet ir ugdant mokinių interpretacinius gebėjimus, realizuoti visus ugdomuosius tikslus (pažintinius, psichomotorinius lavinamuosius, emocinius ir dorinius), leidžiančius mokymo procesą aktualizuoti, intensyvinti, sujausminti. Darbo metu bus pateikiami fortepijono dalyko repertuaro pavyzdžiai. Seminare gali dalyvauti ir bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.

Seminaro kaina – 15 EUR. Kviečiame registruotis el. paštu arba tel. 8 46 453 067, 8 615 33 534.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos aktų salėje vyko  mokinių protų kovos „Kalba - langas į pasaulį“, skirtos paminėti Europos kalbų dieną. Renginį organizavo anglų kalbos mokytojos Violeta Jurjonienė ir Inga Ulonienė, klausimus galvojo ir rusų bei lietuvių kalbų mokytojai. Šį kartą į integruotą, netradicinę pamoką susirinko 10 trečiokų komandų.

MOKYTOJU DIENA

Turbūt dauguma esame girdėję mintį, kad mokymasis – kelionė, o pamoka –  ne tik vadovėlio studijavimas, tai ir gyvenimo tyrinėjimas. Todėl mes, Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos IIe ir IIf  klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių Aldonos Matulaitienės, Ingridos Jančauskienės ir lietuvių kalbos mokytojos Zofijos Vaitkuvienės, savo mokymosi kelią ir nutiesėme į mažąją Lietuvos kultūros sostinę Priekulę.

Edukacinės išvykos tikslas – pažinti savo gimtąjį kraštą ir įvertinti kultūrinio paveldo įtaką šiandienos gyventojui.

Kad darbas būtų veiksmingesnis, pasidalijome į dvi grupes. Vieni patraukė apžiūrėti rašytojos Ievos Simonaitytės memorialinio muziejaus, o kiti - į kelionę po senąją Priekulę.

Šiemet, rugsėjo 14-21 dienomis, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija jau 25-us metus vykdė projektą „Draugystė su Švabacho menų gimanazija“. Pirmieji kontaktai su Švabacho miesto menų gimnazija užsimezgė  Gargždų verslininko Arūno Štalio iniciatyva - į mūsų mokyklą buvo gabenama labdara, susirašinėjama laiškais, siunčiamos knygos, žodynai, įvairūs vadovėliai. Tad nuo to laiko mokinių ir mokytojų grupių mainai tebesitęsia. Tradiciškai mokiniai gyveno gimnazistų šeimose, mokinius lydėjusios mokytojos apsistojo pas gimnazijos istorijos mokytoją Ingridą  Jančauskienę.

Rugsėjo 29 d. Klaipėdos rajone svečiavosi gausus būrys švietimo darbuotojų iš  Plungės rajono savivaldybės. Plungiečių delegacijai vadovavo Plungės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis ir Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Laima Galvanauskienė.  Švietimo skyriaus specialistai bei ugdymo įstaigų vadovai ir Plungės  visuomenės sveikatos biuro komanda domėjosi švietimo aktualijomis Klaipėdos rajone, gerąja patirtimi gerinant mokinių psichinę sveikatą, socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimu rajono mokyklose.