Kviečiame apsilankyti Švietimo centre ir pasidžiaugti Kvietinių mokyklos-darželio pailgintos grupės (1-4 kl.) vaikų darbais parodoje „Fraktalų pasaulyje“, kurią parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Laima Radzevičienė. Paroda veiks iki sausio 31 d.

https://www.youtube.com/watch?v=h3z4-vGS8bc

2016 m. pabaigoje Klaipėdos rajono švietimo centras baigė Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos 2016 – 2018 m. plano sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo renginius, kuriuose dalyvavo per 1300  klausytojų.

Tęstinis profesinio tobulėjimo modelis, norint pokyčių mokymo praktikoje, yra itin svarbus. Tai užtikrina Klaipėdos rajono savivaldybė nuo 2008 m. skirdama lėšas nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų plėtojimui rajono mokyklose.

Visi programos renginiai buvo orientuoti į rūpestingos mokyklos bendruomenės ir jos gyvenimą įtakojančių partnerių mokymus, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, sveikos aplinkos kūrimą, sveikatos įgūdžių formavimą. Programos dalyvių amžiaus diapazonas – nuo 7 iki 84 metų, nes į mokymus buvo įtraukti ne tik mokiniai, jų mokytojai ir tėveliai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir mokyklų psichologai, bet ir trečiojo amžiaus universiteto klausytojai – garbūs senjorai.

Švietimo centrą aplankė tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Didysis Viljamas Šekspyras“ paroda, skirta V. Šekspyro 400-ųjų metinių paminėjimui. Konkursą organizavo Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos mokytojos ekspertės Natalja Račkovskaja (anglų kalba), Margarita Artamonova (dailė) ir Gražina Gumauskienė (lietuvių kalba). Darbus pristatė mokiniai iš įvairių šalių: Lietuvos, Kinijos, JAV, Rusijos, Latvijos, Čekijos, Vengrijos, Slovakijos ir kt., o juos vertino tokie žinomi profesionalai, kaip A. Sakalauskas (Klaipėdos dailininkų sąjungos pirmininkas) ir A. Juozaitis (filosofas, rašytojas) bei kiti kompetentingi komisijos nariai. Paroda, eksponuota įvairiose Klaipėdos miesto erdvėse, taip pat sulaukė susidomėjimo ir Klaipėdos rajone. Tad norinčius pasidžiaugti puikiais mokinių darbais, skirtais didžiajam poetui ir dramaturgui, kviečiame apsilankyti Švietimo centre iki sausio 4 d. O tokios galimybės neturintiems suteikiame progą parodą aplankyti virtualiai.

Lapkričio 29 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje  vyko respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „Sveika aplinka – sveikas žmogus“.  Konferencijos iniciatoriai – Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė ir Klaipėdos rajono švietimo centras. Konferencija buvo finansuota  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo lėšomis. Konferencijos partneriai – Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos biuras ir Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos administracija.

Tryliktus metus iš eilės Raseinių rajone Šiluvos gimnazijoje organizuojamas respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Angelo žinia”.  Liko  mažiau nei vienas mėnuo iki šventų Kalėdų šventės, o jau galime regėti, jausti pasiruošimą šiam šventiniam metui. Turbūt nėra pasaulyje vaiko,  abejingo angelui sargui ar Kalėdų seneliui.  Angelas (, gr. άγγελος, ángelos) – „pasiuntinys“, „žinianešys“, „būrėjas“. Kūrybinio konkurso idėja, skatinti vaikams  įvairių patirčių: kūrybos, netradicinio mokymosi, dalyvavimo pilietinėje ir socialinėje veikloje ir kt., atsižvelgiant į krikščioniškąją kultūrą ir įprasminant tradicinių švenčių džiaugsmą, atskleisti angelo žinią.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje tryliktą kartą 5-12 klasių pasakoriai,  susirinkę  iš  Žemaitijos regiono mokyklų, stebino  mokytojus, savo bičiulius ar šeimos narius įtaigiu lietuvišku žodžiu. Anot renginio iniciatorės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Daivos Toliušienės, gyvas žodis niekada nepraranda savo vertės. Todėl ir  renginys šiemet skirtas skaitymo skatinimui, gimnazijos projekto ,,Skaitymo patirčių spalvos“vykdymui, kad niekada nepritrūktų medžiagos pokalbiui! Jaunieji pasakoriai žemaitiškai  ar bendrine kalba pasakojo girdėtas istorijas, lietuvių liaudies kūrinius ar improvizavo pagal situaciją – juk reikėjo klausytojus užburti.

https://www.youtube.com/watch?v=VbrLehlxXTA

Lapkričio 14 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko forumas  „Bendruomenės telkimas saugiai mokyklai ir mokinio ateičiai kurti“. Tai – 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės  sveikatos apsaugos programos priemonių įgyvendinimo vienas iš renginių, kuriame dalyvavo mokyklų bendruomenių komandos, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Sveikatos apsaugos skyrių, seniūnijų, verslo, policijos komisariato, sveikatos biuro atstovai. Forumo dalyvius vienijo bendri tikslai – mokyklos ir socialinės problemos, rūpestis dėl jaunimo ateities.

TEORINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„Etninė kultūra ir tautinė savastis šiandienos iššūkių kontekste“

Laikas: 2016 m. lapkričio 23 d., trečiadienis, 12.30 val.
Vieta: Gargždų kultūros centras, Klaipėdos g. 15, Gargždai

KONFERENCIJOS PROGRAMA

2016 m. lapkričio 14–20 d. Lietuvoje vyks 17-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ – laikas, kai suartėja žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus, tiki, kad išgyvens tik besimokanti planeta.

Klaipėdos rajono suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių kalendorius

Visą lapkričio mėnesį Švietimo centre veiks Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos vyresniojo dailės mokytojo Gintauto Našlėno fotografijų paroda „Duetai“.

Kokia turi būti šiuolaikinė pamoka? Kaip padaryti mokymą(-si) veiksmingesnį? Kaip patirti sėkmę savo veikloje? Tokius klausimus sau dažnai užduoda kiekvienas  mokytojas. Ne veltui ir mokinių rudens atostogų metu Klaipėdos rajono pedagogai aktyviai dalyvavo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje vykusioje mokytojų praktinėje metodinėje konferencijoje ,,Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“. Konferencijos iniciatoriai ir organizatoriai – Klaipėdos rajono švietimo centras,  Klaipėdos  rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija ir Klaipėdos rajono Mokyklų metodinė taryba. Konferencijos tikslas-pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti šiuolaikinę pamoką siekiant mokinio pažangos. Uždaviniai – aptarti pamokos kokybės tobulinimo galimybes bei  telkti rajono pedagogus profesiniam bendradarbiavimui. Gausiai susirinkusiems sveikinimo žodį tarė Klaipėdos r. mero pavaduotoja V. Riaukienė. Ji palinkėjo visiems gražaus ir produktyvaus darbo. Klaipėdos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas A. Petravičius, negailėdamas šiltų žodžių rajono pedagogams, akcentavo, kad kiekvienas mokytojas turi jausti atsakomybę prieš mokinį, jo tėvus, prieš visą tautą.

Kviečiame tiesioginę transliaciją žiūrėti internetu: https://www.youtube.com/watch?v=sZFlr-CJkZY

Spalio 27-28 dienomis susitiko Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenės. Susitikimo tikslas – tautinių bendruomenių tradicijų puoselėjimo gerosios patirties sklaida.

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 metus paskelbus Etnografinių regionų metais, mokyklų bendruomenės pradėjo dar aktyviau organizuoti įvairias veiklas, kuriomis siekia išsaugoti regioninį ir kultūrinį krašto savitumą.

Išvyka-padėka už aktyvų etnokultūros puoselėjimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centras paskatino rajono pedagoges: Nomedą Skliuderienę, Švietimo centro metodininkę, etninės kultūros ugdytojų metodinio būrelio pirmininkę, Andželiką Jasienę, Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorę, Rimantę Šalčiuvienę, tautodailininkę, dirbančią Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, Rimą Butkuvienę, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

Kviečiame susipažinti su respublikinės pradinių klasių mokinių konferencijos „Sveika aplinka – sveikas žmogus“ nuostatais.

2016 m. lapkričio 3 d.
Konferencija „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“

Atsisiųsti konferencijos programą

konferencija

Prašome norinčius dalyvauti 2016 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos rajono mokytojų praktinėje metodinėje konferencijoje „Šiuolaikinė pamoka. Sėkmės link“ registruotis iki spalio 31 d. REGISTRACIJA BAIGTA