Kaip ir kiekvienais metais, kai gamta pasipuošia įspūdingomis spalvomis, sujuda kūrybingi ir smalsūs kūrėjai. Tad nenuostabu, kad vieną šiltą  gegužės penktadienio popietę Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijoje vyko jaunųjų rūbų dizainerių konkursas-festivalis ,,Kitokia  mada". Susibūrusi neformali jaunimo  grupė  įgyvendino projektą „30 metų madingi“, skirtą „Vaivorykštės“ gimnazijos 30-mečiui. Renginys mūsų mieste vyko septintą kartą, jo organizavimu rūpinosi gimnazijos dailės mokytojai Joana Lukienė, Rita Batečko, Gintautas Našlėnas. Jis finansuojamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo veiklos  projektų finansavimą- ačiū parėmusiai Klaipėdos rajono savivaldybei. Organizatoriai dėkoja visiems, palaikiusiems jų iniciatyvą ir padėjusiems organizuoti renginį.

Vakar švietimo centre vyko dvi paskaitos „Mitologinės lietuvių ornamentikos paslaptys“, skirtos Klaipėdos r. senjorams ir pedagogams, integruojantiems etninę kultūrą. Lektorius – Vytautas Tumėnas, etnologas, menotyrininkas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai, mokytojai ieško būdų, metodų, kaip mokytis kitaip. Viena iš priimtiniausių formų – dalyvavimas konferencijose.
Mes, IId  klasės „Vaivorykštės“ gimnazistės Kamilė Azlauskaitė ir Greta Girtaitė, lydimos biologijos mokytojos Jolitos Višinskienės, dalyvavome Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, kurioje vyko Žemaitijos regiono gamtos mokslų mokinių tiriamųjų darbų konferencija  „Sužinok daugiau”.

2018 m.  balandžio 27 d. LIONS Tulpių diena prasidėjo Klaipėdos rajone. Mokyklinis Klaipėdos rajono švietimo centro autobusiukas su daugiau kaip dviem šimtais tulpių riedėjo  į 5 rajono ugdymo įstaigas: Gargždų „Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijas, Gargždų „Kranto“, Endriejavo ir Ketvergių pagrindines mokyklas.  Kartu su Veivižėnų J. Šaulio gimnazija Į LIONS tulpių akciją įsijungė  Veiviržėnų seniūnija. Tulpių akcijoje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, jo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė ir visas švietimo centro kolektyvas. Spalvingos tulpės pradžiugino J. Lankučio  viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoją Dianą Ciparienę, kelias Gargždų bendruomenės šeimas, kurioms tulpes siuntė Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė Daiva Šukytė.

Klaipėdos rajono švietimo centras įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektą, finansuojamą ESFA lėšomis „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. Pagal projekte suplanuotas veiklas balandžio 16-18 dienomis grupė Klaipėdos rajono projekte dalyvaujančių  mokyklų pradinių klasių mokytojų dalyvavo stažuotėje keturiose  Londono mokyklose.

Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ nuostatai. Atsisiųsti >>>

Tai puiki galimybė gauti Jūsų mokyklų 5 ir 9 klasių mokiniams  žurnalus socialiniam ir emociniam ugdymui "Pokyčiai ir iššūkiai" ir "Keičiu pasaulį".

Praneškite apie akciją savo mokyklų bendruomenėms, kreipkitės į seniūnijas, kurių teritorijose esate įsikūrę, į politikus ir į kitus geros valios žmones, kurie galėtų skirti 2 EUR geram darbui.
Linkime, kad kuo daugiau rajono mokyklų gautų socialiniam emociniams ugdymui  reikalingus mokinių žurnalus.

Užsakymo forma yra ir google doc: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEWNvUF_nm1ZFe31ysY5ix4BCjvHQZStFGHIhSZvrWT0yw5Q/viewform Šiais metais daugiau veiksmo vyksta ir Facebooko paskyroje

https://www.facebook.com/LIONSTulpiuDienaLietuvoje/

 Atsisiųsti nuostatus >>>

Balandžio 5 d. Klaipėdos rajone lankėsi Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami sužinoti apie saugios emocinės aplinkos vaikui kūrimą Klaipėdos r. įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse. Gerosios darbo patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų ir švietimo įstaigų pedagogai vertina kaip vieną iš svarbiausių ir veiksmingiausių kvalifikacijos tobulinimo formų. Kolegialumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas, mokymasis ir aktyvumas – penkios pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingo požiūrio į profesionalumą pagrindus.

Balandžio 4–6 d. Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo Klaipėdos rajono pedagogams tarptautinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.

Jau eilę metų rajono mokytojai metodinių būrelių veiklos ataskaitose nurodydami kvalifikacijos tobulinimo poreikį pabrėžia pageidavimą susipažinti su kitų, pažangesnių šalių švietimo sistemomis. Estija pasirinkta neatsitiktinai. Esame daug girdėję apie estų pasiekimus įvairiose ugdymo srityse. Norėjome įgyti žinių ir pasisemti gerosios patirties, kaip tokio dydžio klasėje, kaip ir pas mus, individualizuoti ugdymą, naudoti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Juk Estijos penkiolikmečiai pagal gamtamokslį raštingumą yra pirmi Europoje ir treti pasaulyje, pagal matematinį raštingumą – devinti pasaulyje, pagal skaitymo gebėjimus – šešti. Tad svarbiausias seminaro tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pasiekiami tokie puikūs rezultatai, ir ką daryti, kaip pritaikyti įgytas žinias patiems organizuojant ugdymo procesą ir siekiant optimaliausio rezultato.

Balandžio 3 d. į mokymus „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T tėvystės metodika“  rinkosi Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų, Paramos šeimai centrų vadovai ir socialiniai darbuotojai, Visuomenės sveikatos biuro specialistai. Mokymuose taip pat dalyvavo  rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai ir mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui bei socialiniai pedagogai.

Vykdant institucinės globos bei vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, savivaldybės susiduria su nemenkais iššūkiais. Kyla klausimų, kaip kuo efektyviau organizuoti pagalbą vaiko gerovės srityje, kaip užtikrinti efektyvius pagalbos teikimo procesus, kaip garantuoti, kad paslaugų teikimas būtų savalaikis. Sukurtas Ankstyvosios intervencijos medelis bei praktinis metodinis įrankis S.M.A.R.T tėvystė padeda savivaldybėse kompleksiškai spręsti pagalbos vaiko gerovės sistemoje organizavimą ir tinkamai pasiruošti pokyčiams.

2018 m. kovo 28-30 dienomis  Klaipėdos rajono švietimo centre prasidėjo  Europos struktūrinių fondų finansuojamų projektų pagal 728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo veiklos tobulinimas“ 19.1. veiklos projektai: „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“ Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0020 ir „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“ Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-01-0022.

Nuo pirmųjų mokymų valandų abiejuose projektuose dalyvaujančius rajono pradinių klasių ir matematikos mokytojus bei klasių vadovus mokymų lektoriai  įtraukė į aktyvias veiklas, kurios skatina apmąstyti ir ieškoti naujų metodų, padedančių sistemingai stebėti kiekvieno mokinio pažangą. Tikimasi, kad projektai padės ir mokytojams, ir tėvams, ir mokiniams gerinti bendravimą ir artimesnių ryšių kūrimą.

Šventos Velykos jau visai čia pat. Marginsime margučius, ruošime šventinį stalą savo artimiesiems, kursime jaukumą bei ramybę.

Artėjančia Velykų nuotaika Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos IIb ir IIc klasių mokiniai, vadovaujami klasės auklėtojų Editos Girgždienės ir Raimondos Mankevičienės, norėjo pasidalinti su Viliaus Gaigalaičio globos namų gyventojais. Susitikimui, pabendravimui mokiniai ruošėsi iš anksto: ir gimazijoje, ir namuose karpė, klijavo, piešė velykinius atvirukus, kūrė ir rašė sveikinimus. Neabejingi  liko ir mokinių tėveliai –  kartu su savo vaikais kepė ir puošė  skanėstus-keksiukus. Puoselėjame tradicijas, mokomės bendradarbiauti. Jau trečius metus gimnazijoje įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo ( SEU) programa, kurios vienas iš tikslų –  paskatinti mokinius dalyvauti savanoriškoje veikloje, todėl stengiamės dalintis gerumu.

Gargždų krašto muziejus ir jo filialai Drevernos Jono Gižo etnografinė sodyba bei Agluonėnų etnografinė sodyba kviečia visus mokytojus (1-12 klasių) apsilankyti muziejų edukacijų pristatomajame renginyje, kuris vyks balandžio 6 d. 11.00 val. Susitikimo metu bus reprezentuojamos Gargždų krašto muziejaus edukacijos tarpukario tematika, kurioje labiausiai atsiskleis mokyklos, pašto ir muitinės istorija. J. Gižo etnografinė sodyba, kartu su Agluonėnų sodyba pristatys sezono naujieną - edukaciją Kelionė laiku.
Registracija būtina. Galimi keli registracijos variantai:
Registracija per ugdymo sodą (bus išduodami pažymėjimai): https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?11351
Registracija susisiekus su muziejininke Dovile Vaičiulyte (bus išduodami pažymėjimai): arba (8 46) 32 61 73

„Gamta paklūsta tik tam, kuris jos klauso.‘‘  (E. Bekonas)

Pasaulinė Žemės diena minima visoje Lietuvoje: ypač mokyklose organizuojamos įvairios akcijos, renginiai, mokiniai supažindinami su globalinėmis ir aplinkos taršos problemomis. Ne išimtis ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, kurioje kovo 20 dieną paminėta pasaulinė Žemės diena.

Kovo 14 d. Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje įvyko įžanginis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, subūręs įvairių Klaipėdos rajono švietimo įstaigų bendruomenių narius – vadovus, mokytojus, mokinius.

Į renginio dalyvius kreipėsi ir padrąsinantį sveikinimo žodį tarė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, projekto idėjas ir teikiamą naudą pristatė Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė, Klaipėdos rajono švietimo kontekstą apžvelgė tyrėjų grupės atstovas Sigitas Balčiūnas.

Kovo 14-ąją, trečiadienį, Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje vyko projektas-renginys „Lyderių laikas 3“, subūręs norinčius pokyčių: švietimo įstaigų bendruomenių narius, vadovus, mokytojus, mokinius ir tuos, kurie domisi pokyčiais švietimo sistemoje.

Projektą pristatė ir renginį vedė Olivija Saranienė, šiame projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė. Ji dalijosi mintimis, kaip projektas padės mokytojams, mokiniams ir bendruomenei kurti geresnę edukacinę aplinką, kelti mokytojų kvalifikaciją, įgyti naujų įgūdžių ir patirties. Šioms idėjoms išsipildyti padės kūrybinė komanda, kuruojama Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus, projekto veiklų koordinatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybėje Egidijaus Žiedo. Būtent ši grupė imsis iniciatyvos ir atkaklumo įgyvendinti išsikeltus tikslus rajono mokyklose. Komandai priklauso ir mūsų gimnazijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė, geografijos ir ekonomikos mokytoja Birutė Gudauskienė ir anglų kalbos mokytoja Alina Kalinauskienė.