Atsisiųsti nuostatus

Atsisiųsti nuostatus

Atisiųsti nuostatus

ATSISIŲSTI NUOSTATUS

Švietimo centre atidaryta Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro ugdytinių darbų paroda „Kūryba savaip“. Kūrybinius darbelius parodai paruošė stendinio modeliavimo (mokyt. Pranas Sungaila), dizaino (mokyt. Rasa Buivydienė), siuvimo ir dekoravimo (mokyt. Jūratė Kuprienė), dekoravimo karoliukais (mokyt. Renata Lengvinienė) ir dailės (mokyt. Adolfina Litvinienė) studijų moksleiviai. Paroda veiks iki kovo 13 d. Kviečiame apsilankyti.

Metodinis pasitarimas „Priešmokyklinio ugdymo ir pirmos klasės Bendrųjų programų įgyvendinimas“ vyks vasario 15 d. 12 val. Švietimo centre.

2017 m. vasario 7 d. įvyko Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“, el. dienyno TAMO ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuota klinikinės psichologės, socialinės verslininkės, pasaulinės žaidybinimo e-konferencijos organizatorės Vaidos Jasiulevičienės virtuali paskaita mokytojams „7 vitaminai, stiprinantys jaunimą patyčių eroje“. Kviečiame pasižiūrėti paskaitos vaizdo įrašą: https://youtu.be/6UJWqpwxbHs

2017 m. vasario 1 d. įvyko Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“, el. dienyno TAMO ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuota pozityvaus ugdymo instituto įkūrėjos ir Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentės Irmos Liubertienės virtuali paskaita mokytojams „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“. Kviečiame pasižiūrėti paskaitos vaizdo įrašą: https://youtu.be/at_ACTh0iZ8

Atsisiųsti nuostatus

Yra susiklosčiusi tradicija, kad kiekvienų metų žiemą gabūs rajono mokiniai  susitinka įvairių dalykų olimpiadose. Kitokia forma jaunuoliai pasitikrina turimų žinių pritaikymą, atkreipia dėmesį, ko šįkart dar nemokėjo. Be to, organizuojami akademiniai renginiai skatina  domėjimąsi dalyku, sudaro galimybes tobulėti  gabiems, smalsiems, darbštiems.

2017 m. sausio 25 d. įvyko Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“, el. dienyno TAMO ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuota Kauno Jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojo, Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Emocija+“ ambasadoriaus Mindaugo Grigaičio virtuali paskaita mokytojams „Ką gali mokytojai ir mokiniai?“. Kviečiame pasižiūrėti paskaitos vaizdo įrašą: https://youtu.be/H462MTAOgtc

2017 m. vasario 7 d. Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (LEKUS) organizuoja seminarą „Mokinių ugdymo, paremto lietuvių folkloru, galimybės“. Partneris – Klaipėdos rajono švietimo centras. Lektorė – Nijolė Grivačiauskienė, vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vyresnioji mokytoja, folkloro studijų „Mėtauja“ ir „Mėtaujėlė“ vadovė. Seminaras vyks Vilniuje, Antakalnio g. 25, Valstybės saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre. Seminaro dalyviai turės galimybę susipažinti su LEKUS vykdoma veikla bei tapti LEKUS nariais. Seminaras LEKUS nariams nemokamas, seminaro kaina – 10 EUR. Kviečiame dalyvauti ir registruotis el. p.  iki vasario 2 d.

PROGRAMA
10.30–11.00 Dalyvių registracija;
11.00–11.15 Renginio atidarymas, sveikinimo žodis;
11.15–14.30 Seminaras „Mokinių ugdymo, paremto lietuvių folkloru, galimybės“;
14.30-15.00 Pertrauka;
15. 00-16.30 val. LEKUS veikla: įgyvendinti projektai, aktualijos, ateities gairės.
Kilus klausimams kreiptis į metodininkę Nomedą Skliuderienę, , tel. 8 615 33 534.

Data: 2017 m. balandžio 11 d.
Vieta: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla
Tikslas: Pasidalinti efektyvios pagalbos teikimo patirtimi, dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių
Dalyviai: Respublikos ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai, pedagogai, vadovai, tėvai ir kiti suinteresuoti asmenys
Konferencijos darbo kryptys:
1.Sakytinės ir rašytinės (skaitymo, rašymo) kalbos ugdymas;
2.Pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų, tėvų ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas;     
3.Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukimas į neformalųjį ugdymą.

Dalyvių ir pranešėjų registracija iki 2017 m. kovo 17 d.
Dalyviams ir pranešėjams bus išduodami Klaipėdos rajono švietimo centro pažymėjimai.
Daugiau informacijos rasite konferencijos NUOSTATUOSE.

Data

2017 m. kovo 10 d. „Minijos“ progimnazija ir „Kranto“ pagrindinė mokykla organizuoja Klaipėdos rajono mokyklų 6 – 9 klasių  „Protų mūšį“, skirtą paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Klaipėdos rajono švietimo skyriaus diplomais ir dovanomis.

2017 m. sausio 20 d. įvyko Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“, el. dienyno TAMO ir Klaipėdos rajono švietimo centro organizuotos lektorės, dizainerės, komunikacijos ekspertės Victoria Diaz virtuali paskaita mokytojams „Gražu“. Kviečiame pasižiūrėti paskaitos vaizdo įrašą: https://youtu.be/wpqlk7V_cnc

Juk žmogus vis tiek lieka mįslingas kitam žmogui“, - yra ištarusi žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje Ieva Simonaitytė. Šiandien, sausio 23 d., rašytoja minėtų savo 120 gimimo metines.

Mįslės, paslaptys, viltys  prozininkę lydėjo visą jos prasmingą ir išbandymų kupiną gyvenimą. I. Simonaitytė vertėsi siuvėjos amatu, įsitraukė į lietuvišką veiklą: dirbo Vanagų lietuvių jaunimo sambūryje „Eglė“, bendradarbiavo leidinyje „Tilžės keleivis“ ir kitoje Mažosios Lietuvos lietuviškoje spaudoje.