Gegužės pradžioje Priekulėje startavęs tarpmokyklinis projektas „Laikmečio ženklai“, sėkmingai pratęstas Klaipėdoje.  Įsibėgėjusi vasara ir dar nesibaigiantys mokslo metai, įkvėpė naujiems įspūdžiams, žinioms ir supratimui, kad kiekviena diena, pamoka, veikla  ar  susitikimas palieka pėdsaką:  naują informaciją, pažintį, emociją bei patirtį.  Ryte iš Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos išriedėjusio mokyklinio autobusiuko keleiviai buvo neįtikėtinai ramūs ir be didesnių lūkesčių.

Birželio 1-22 d. Švietimo centre eksponuojama Kvietinių mokyklos-darželio 1-4 klasių pailgintos grupės ugdytinių kūrybinių darbų paroda "Auskit, riškit, mano rankelės". Kviečiame apsilankyti.

Penktadienį švietimo centre vyko Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) organizuotas seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“. Seminare dalyvavo Klaipėdos regiono akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, darbuotojai, atsakingi už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimą ir kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlos sudarymą. Seminarą vedė Šiaulių universiteto docentė ir Strateginių procesų vadovė dr. Renata Bilbokaitė, NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė. Lektorės kartu su seminaro dalyviais aptarė kokybės vadybos ir strateginio planavimo principus, įsivertinimo svarbą ir veiksmingumą, pabrėžė, kaip svarbu formuoti praktinio darbo įgūdžius, reikalingus planuojant ir vykdant institucijos įsivertinimo procesą. Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė pristatė Klaipėdos rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetų nustatymo ir planavimo patirtį naudojant mokyklų įsivertinimo ir išorės vertinimo, rajono ir nacionalinių švietimo aktualijų analizės duomenis.

Laikai keičiasi, palikdami ženklus su praeities kodu. Atkoduoti ne taip lengva, nes reikia: atrasti, sustoti, pažinti ir suprasti. O, supratus, žmogus gali leistis į naujų patyrimų kelią. Žinoma, tam reikia gebėjimo savarankiškai rinktis, atsakomybės, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo. Stereotipinio, kasdienio supratimo kontekste dažniausiai atpažįstame kelio ženklus arba ženklus, žyminčius konkrečius objektus. Istorinio ar gamtinio paveldo objektų nesame įpratę laikyti laikmečio ženklais, tačiau vos tik juos priminus (priminus, nes tūkstančius kartų eita pro šalį), gimsta nuostaba ir smalsumas: o kas toliau? Toliau sėdome prie darbo stalo kartu su Klaipėdos Sendvario progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Tamkuviene ir sudėliojome tarpmokyklinio integruoto – istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, dorinio ugdymo, menų, etnokultūros, IT ir matematinių bei inžinierinių sprendimų - projekto „Laikmečio ženklai“ žingsnius, kuris sėkmingai startavo Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje. Produktyvios pabaigos tikimės Klaipėdos Sendvario progimnazijos „Jaunųjų istorikų“ būrelio ir jų mokytojos Daivos Tamkuvienės organizuotame projekto tęsinyje Klaipėdoje.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje nuo 2015 m. pradėta vykdyti socialinio-emocinio ugdymo (toliau – SEU) programa „Raktai į sėkmę“ tampa vis atsakingesnė bei veiksmingesnė veikla. Gimnazistai vis giliau suvokia, kaip svarbu ugdytis savimonę, savitvardą, socialinį atsakingumą, bendravimo įgūdžius bei gebėjimą atsakingai priimti sprendimus. Po mokslo metus trukusių įvairių darbų, apžvelgti rezultatų bei toliau lavintis reikalingas kompetencijas mokiniai, klasės vadovai, kiti specialistai susirenka į konferenciją.

Gegužės 5 – 7 dienomis vyko vienas didžiausių jaunimui skirtų projektų „Demokratijos paieškos“. Tris dienas Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokiniai bei rajono jaunimas, su pagalba iš šio projekto iniciatoriaus Audriaus Lauručio plušo, diskutavo, sprendė problemas susijusias su Jaunimo politika. tad ką nuveikėme per šias tris dienas?

Pirmąją dieną atvykę į kaimo turizmo sodybą „Gribžė“ ir įsitaisę moderniai įrengtose patalpose, žaidėme susipažinimo žaidimą „Bingo“ pavidalu. Menkai ar visiškai nepažįstamų žmonių reikėjo klausti tokių klausimų, kaip „Ar esi apkeliavęs daugiau nei vieną žemyną?‘ ir ar „Moki daugiau nei dvi užsienio kalbas?“ Šis žaidimas reikalavo vikrumo, komunikabilumo, savybių, kurios vėliau tapo svarbia šia projekto dalimi. Po tokio žaidimo kibome į truputį rimtesnius darbus: kalbėjome ko gi trūksta šiandienos jaunimo politikoje ir ką reiktų keisti, jog Klaipėdos rajono jauni žmonės labiau įsitrauktų būti veiklesniais. Vakarą visi praleido labiau susipažindami: žaidė krepšinį, tinklinį, badmintoną, stalo žaidimus bei grožėjosi sodybą supančia gamta.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai turėjo puikią progą  tradicines pamokas iškeisti į  kūrybinius mokymus, kurie vyko dvi dienas. Tai edukacinio kūrybingumo ugdymo projekto moksleiviams – „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai!“  tęstinis užsiėmimas. Turbūt daugelis mums draugiškai pavydite? O gal, kas esate dalyvavę panašiose veiklose, užjaučiate, nes žinote, kiek darbo turėjome atlikti.

Kaip ir kiekvienais metais, kai gamta pasipuošia įspūdingomis spalvomis, sujuda kūrybingi ir smalsūs kūrėjai. Tad nenuostabu, kad vieną šiltą  gegužės penktadienio popietę Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijoje vyko jaunųjų rūbų dizainerių konkursas-festivalis ,,Kitokia  mada". Susibūrusi neformali jaunimo  grupė  įgyvendino projektą „30 metų madingi“, skirtą „Vaivorykštės“ gimnazijos 30-mečiui. Renginys mūsų mieste vyko septintą kartą, jo organizavimu rūpinosi gimnazijos dailės mokytojai Joana Lukienė, Rita Batečko, Gintautas Našlėnas. Jis finansuojamas pagal Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo veiklos  projektų finansavimą- ačiū parėmusiai Klaipėdos rajono savivaldybei. Organizatoriai dėkoja visiems, palaikiusiems jų iniciatyvą ir padėjusiems organizuoti renginį.

Vakar švietimo centre vyko dvi paskaitos „Mitologinės lietuvių ornamentikos paslaptys“, skirtos Klaipėdos r. senjorams ir pedagogams, integruojantiems etninę kultūrą. Lektorius – Vytautas Tumėnas, etnologas, menotyrininkas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazistai, mokytojai ieško būdų, metodų, kaip mokytis kitaip. Viena iš priimtiniausių formų – dalyvavimas konferencijose.
Mes, IId  klasės „Vaivorykštės“ gimnazistės Kamilė Azlauskaitė ir Greta Girtaitė, lydimos biologijos mokytojos Jolitos Višinskienės, dalyvavome Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, kurioje vyko Žemaitijos regiono gamtos mokslų mokinių tiriamųjų darbų konferencija  „Sužinok daugiau”.

2018 m.  balandžio 27 d. LIONS Tulpių diena prasidėjo Klaipėdos rajone. Mokyklinis Klaipėdos rajono švietimo centro autobusiukas su daugiau kaip dviem šimtais tulpių riedėjo  į 5 rajono ugdymo įstaigas: Gargždų „Vaivorykštės“ ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijas, Gargždų „Kranto“, Endriejavo ir Ketvergių pagrindines mokyklas.  Kartu su Veivižėnų J. Šaulio gimnazija Į LIONS tulpių akciją įsijungė  Veiviržėnų seniūnija. Tulpių akcijoje dalyvavo  Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, jo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė ir visas švietimo centro kolektyvas. Spalvingos tulpės pradžiugino J. Lankučio  viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoją Dianą Ciparienę, kelias Gargždų bendruomenės šeimas, kurioms tulpes siuntė Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė Daiva Šukytė.

Klaipėdos rajono švietimo centras įgyvendina Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos projektą, finansuojamą ESFA lėšomis „Atvirkščia pamoka – kiekvieno mokinio pažangai“. Pagal projekte suplanuotas veiklas balandžio 16-18 dienomis grupė Klaipėdos rajono projekte dalyvaujančių  mokyklų pradinių klasių mokytojų dalyvavo stažuotėje keturiose  Londono mokyklose.

Klaipėdos rajono mokyklų 4 klasių mokinių praktinio gamtamokslinio ugdymo seminaro „Tyrinėk, atrask, kurk“ nuostatai. Atsisiųsti >>>

Tai puiki galimybė gauti Jūsų mokyklų 5 ir 9 klasių mokiniams  žurnalus socialiniam ir emociniam ugdymui "Pokyčiai ir iššūkiai" ir "Keičiu pasaulį".

Praneškite apie akciją savo mokyklų bendruomenėms, kreipkitės į seniūnijas, kurių teritorijose esate įsikūrę, į politikus ir į kitus geros valios žmones, kurie galėtų skirti 2 EUR geram darbui.
Linkime, kad kuo daugiau rajono mokyklų gautų socialiniam emociniams ugdymui  reikalingus mokinių žurnalus.

Užsakymo forma yra ir google doc: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEWNvUF_nm1ZFe31ysY5ix4BCjvHQZStFGHIhSZvrWT0yw5Q/viewform Šiais metais daugiau veiksmo vyksta ir Facebooko paskyroje

https://www.facebook.com/LIONSTulpiuDienaLietuvoje/

 Atsisiųsti nuostatus >>>

Balandžio 5 d. Klaipėdos rajone lankėsi Telšių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai, siekdami sužinoti apie saugios emocinės aplinkos vaikui kūrimą Klaipėdos r. įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse. Gerosios darbo patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp mokytojų ir švietimo įstaigų pedagogai vertina kaip vieną iš svarbiausių ir veiksmingiausių kvalifikacijos tobulinimo formų. Kolegialumas, dalyvavimas, bendradarbiavimas, mokymasis ir aktyvumas – penkios pagrindinės vertybės, kurios sudaro atsakingo požiūrio į profesionalumą pagrindus.

Balandžio 4–6 d. Klaipėdos rajono švietimo centras organizavo Klaipėdos rajono pedagogams tarptautinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“.

Jau eilę metų rajono mokytojai metodinių būrelių veiklos ataskaitose nurodydami kvalifikacijos tobulinimo poreikį pabrėžia pageidavimą susipažinti su kitų, pažangesnių šalių švietimo sistemomis. Estija pasirinkta neatsitiktinai. Esame daug girdėję apie estų pasiekimus įvairiose ugdymo srityse. Norėjome įgyti žinių ir pasisemti gerosios patirties, kaip tokio dydžio klasėje, kaip ir pas mus, individualizuoti ugdymą, naudoti mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Juk Estijos penkiolikmečiai pagal gamtamokslį raštingumą yra pirmi Europoje ir treti pasaulyje, pagal matematinį raštingumą – devinti pasaulyje, pagal skaitymo gebėjimus – šešti. Tad svarbiausias seminaro tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pasiekiami tokie puikūs rezultatai, ir ką daryti, kaip pritaikyti įgytas žinias patiems organizuojant ugdymo procesą ir siekiant optimaliausio rezultato.

Balandžio 3 d. į mokymus „Ankstyvosios intervencijos modelis ir S.M.A.R.T tėvystės metodika“  rinkosi Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus, Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų, Paramos šeimai centrų vadovai ir socialiniai darbuotojai, Visuomenės sveikatos biuro specialistai. Mokymuose taip pat dalyvavo  rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai ir mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui bei socialiniai pedagogai.

Vykdant institucinės globos bei vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką, savivaldybės susiduria su nemenkais iššūkiais. Kyla klausimų, kaip kuo efektyviau organizuoti pagalbą vaiko gerovės srityje, kaip užtikrinti efektyvius pagalbos teikimo procesus, kaip garantuoti, kad paslaugų teikimas būtų savalaikis. Sukurtas Ankstyvosios intervencijos medelis bei praktinis metodinis įrankis S.M.A.R.T tėvystė padeda savivaldybėse kompleksiškai spręsti pagalbos vaiko gerovės sistemoje organizavimą ir tinkamai pasiruošti pokyčiams.