Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro neformalaus ugdymo užsiėmimų pasiūla

2019 10 01 16 30 53 2019 08 27Rugpjūčio 27 d. Klaipėdos rajono švietimo bendruomenė turėjo galimybę į švietimo aktualijas pažvelgti per forumo teatro metodą. Forumo teatro trupė „4 ROOMS“ (aktoriai Raimonda Agnė Medeišienė, Mantas Cegelskas, Valentinas Krulikovskis, Irena Jankutė) parodė, kaip pamokose taikytinas metodas leidžia į problemas pažvelgti kitaip: aktoriai įkūnija aktualių gyvenimiškų istorijų veikėjus ir susidarius konfliktiškai situacijai patarimų ir sprendimų pasiūlymų kreipiasi į auditoriją. „Žiūrovas įgauna balsą ir veiksmą, ir tas leidžia jam pristatyti idėjas bei troškimus“, taip teigė teatro praktikas ir forumo teatro metodo propaguotojas Augusto Boal, tai patyrė ir rajono švietimiečiai, kurie prisidėjo savo pasiūlymais prie vienokio ar kitokio situacijos sprendimo. Sprendimų gali būti įvairių, o kokie jie bus, priklauso nuo mūsų kompetencijų, įžvalgų, reakcijos tą reikalingą akimirką... VAIZDO ALBUMAS

2019 10 02 09 24 58Įgyvendinant tęstinį Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimas mokyklose“ (Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą tarp jaunimo), rugpjūčio 22-24 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centre vyko mokymai Pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų psichologams. Integruotus seminarus „Mažų (iki penkerių metų) ir ikimokyklinio amžiaus vaikų (5-7m.) raidos įvertinimas tėvų ir vaikų santykių kontekste. Psichologinė pagalba" ir „Socialinių ir emocinių įgūdžių diagnostika ir lavinimas“ vedė dr. Vaidilutė Asisi, klinikinė ir sveikatos psichplogė (Austrija) ir prof. dr. Elfriede Amtmann, Graco-Seckau (Austrija) vyskupijos aukštosios pedagoginės mokyklos dėstytoja.

KVIEČIAME DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO
MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (Klaipėdos r. savivaldybės J. Lankučio viešoji bibliotekoje)

Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, daugumoje visos šalies bibliotekų rengiami nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai. Juose gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, vyresni nei 18 metų. Mokymai skirti asmenims, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių, o taip pat norintiems pagilinti ar atnaujinti turimas skaitmeninio raštingumo žinias. Mokymai vyks iki 2021 m. vasario.

2019 10 01 16 43 10 ArticlesJau treti metai po Tulpių dienos akcijos LIONS klubai Klaipėdos rajono mokykloms dovanoja LIONS QUEST programų mokiniams skirtus žurnalus „Pokyčiai ir iššūkiai“ ir „Keičiu pasaulį“. Šie žurnalai išleidžiami iš LIONS TULPIŲ dienos akcijos metu surinktų lėšų. Kasmet rugsėjo mėnesį mokykloms, dalyvaujančioms LIONS Tulpių dienoje, įteikiami LIONS, LIONS QUEST ir akcijos LIONS TULPIŲ DIENA ženklais papuošti mokinio žurnalai. Šiais mokslo metais mokinio žurnalais džiaugsis Kretingalės ir Endriejavo pagrindinių mokyklų mokiniai. Klaipėdos moterų LIONS klubo „Smeltė“ atstovė pirmajame 2019–2020 m. m. švietimo įstaigų vadovų pasitarime mokinių žurnalus perdavė minėtų mokyklų vadovėms J. Alčauskienei ir V. Ugintienei.

Edukacinė išvyka veda į Allgoi (Allgäu) regioną: Lietuvos mokyklų vadovai lankosi Kisslegg‘o realinėje mokykloje

Dalyvaudami edukacinėje išvykoje po Europą lietuvių mokyklų vadovai trumpai sustoja Kisslegg‘e, Allgoi regione, kad susipažintų su Vokietijos Badeno-Viurtembergo žemės mokyklų veiklos sistema.

Kviečiame rugpjūčio 27 d. 11 val. atvykti į Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos aktų salę ir susipažinti su forumo teatru 4ROOMS. Daugiau informacijos FB paskyroje https://www.facebook.com/4-ROOMS-378540639380810 ir čia.

Pasak įžymios amerikiečių istorikės M. Beard, keliavimas tai ne vien vaizdų matymas – tai gilus ir ilgalaikis pokytis pasaulėžiūros reformoje.

Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovai turi ilgametę tradiciją pasibaigus mokslo metams vykti į kitas šalis ir susipažinti su jų švietimo ypatumais. Šio birželio 24-29 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centro organizuotos kelionės maršrutas vedė į 2 didžiausias Vokietijos Bavarijos ir Badeno-Viurtembergo žemes. Žemės yra Vokietijos sudėtinės (dalinės) valstybės, kurios turi dalinį suverenitetą ir atstovus nacionaliniame parlamente. Dabartinis Vokietijos suskirstymas į žemes susiformavimo tik 1990 m. (kai apsijungė Rytų ir Vakarų Vokietija). Iki tol suskirstymas į žemes buvo tik Vakarų Vokietijoje.

Gargždų ..Vaivorykštės" gimnazijos If klasės mokiniai birželio 12-16 dienomis vyko į edukacinę išvyką per Lenkiją į Čekiją. Čekijoje pažintinė kelionė prasidėjo žygiu pėsčiomis nesudėtinga trasa Prachovo uolomis, smiltainio uolų labirintais, kuriuos gamta sukūrė per daugybę amžių. Stebint aplinką mokiniams kilo klausimų, kaip ten augantys medžiai gali išgyventi, kai atrodo, kad nėra dirvožemio. Tokioje netradicinėje mokymosi aplinkoje buvo kalbama apie šios vietovės ekosistemą, augalus ir jų augimo ypatumus. Daug įdomių, net paslaptingų dalykų apie Čekijos istoriją mokiniai sužinojo apsilankę Čekų Rojaus simboliu laikomu Troskų pilies griuvėsiuose. Krkonošės nacionaliniame parke ,,eidami" medžių viršūnėmis (pakilo į 45 m aukščio bokštą) stebėjo kerinčio grožio vietovės panoramą.

,,Pasakyk man ir aš pamiršiu, parodyk man ir aš prisiminsiu, įtrauk mane ir aš suprasiu“- šia Konfucijaus sparnuota fraze 2019 metų balandžio 25 dieną Klaipėdos rajono Lapių pagrindinė mokykla sukvietė Dituvos, Lapių, Gargždų „Kranto“, Plungės r. Žadvainių pagrindinių, Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos daugiafunkcinio centro pedagogus į respublikinę metodinę – praktinę konferenciją ,,Aktyvių metodų mugė“.

Lapių pagrindinės mokykla jau antrus metus yra išsikėlusi uždavinį – taikyti aktyvius pamokos metodus, todėl šioje mugėje buvo siekta pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti jos iš kitų mokyklos mokytojų, sužinoti apie jų sėkmingą praktinę veiklą.

Švietimo centro knygų fondą papildė naujos knygos: D. Stoune, S. Heen "Grįžtamasis ryšys"; L. Duoblienė "Pohumanistinis ugdymas. Dekoduoti"; M. Goulston "Tiesiog klausykitės"; M. Csikszentmihalyi "Srautas. Optimali išgyvenimo psichologija". Primename, kad Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų pedagogai ir specialistai visuomet turi galimybę savišvietos poreikiams naudotis švietimo centro knygų fondo turima literatūra.

Šiemet gegužės 23 dieną buvo kviečiama dalyvauti pasaulinėje akcijoje ,,Pamoka lauke”. Oras puikus, gamta nuostabi, tad Gargždų ,,Vaivorykštės’ gimnazijos mokytojos: biologė Raimonda Mankevičienė, dailės mokytoja Joana Lukienė ir lituanistė Zofija Vaitkuvienė – pakvietė savo mokinius pakeisti ugdymosi erdę – išeiti į lauką! Mokantis lauke, kaip teigia akcijos sumanytojai, stiprinama sveikata, yra skatinama labiau įsitraukti į mokymosi procesą, atkreipiamas dėmesys į taip reikalingą ryšį su gamta. Be to, pamokos lauke gali suteikti ir gyvenime būtinų įgūdžių: ugdytis pastabumą, vertinti bei puoselėti tai, kas sukurta kitų, gebėti dirbti komandoje, kūrybiškai pritaikyti žinias.

Gausus gimnazistų būrys pristatė (kai kas anglų k.) savo tiriamuosius ir praktinius darbus iš fizikos, biologijos, etikos Jaunųjų tyrėjų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Šiauliuose “Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei”. Darbų vadovai – fizikos mokytojas Romanas Rimkevičius, biologijos mokytoja Raimonda Mankevičienė, etikos mokytoja Ilma Agajan.

Švietimo centre eksponuojama Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro ugdytinių darbų paroda „Didieji menininkai“. Darbus parodai parengė dailės studija (vyr. mokytoja Adolfina Litvinienė), dekoravimo studija „Dygsnis“ (vyr. mokytoja Jūratė Kuprienė), karoliukų dekoravimo studija (mokytoja Renata Lengvinienė), floristikos studija „Gargždė“ (mokytoja Ineta Sukackienė), dizaino studija (vyr. mokytoja Rasa Buivydienė). Kviečiame pasidžiaugti eksponuojamais darbais kartu! Paroda veiks iki gegužės 31 d.

Saulėtą balandžio popietę Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas vyko Dovilų etninės kultūros centre. Pasitarimo tikslas – Dovilų etninės kultūros centro edukacinių programų ir veiklos pristatymas ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

Etninės kultūros centro direktorė Lilija Kerpienė su šaunia komanda: etnologais Jolita Vozgirdiene, Jonu Tilviku, Helmutu Lotužiu, Dalia Beniušiene-Lengvinaite, meno skyriaus vadovu, renginių organizatoriumi Donatu Bielkausku pedagogams padėjo pajausti, suprasti ir išgyventi Mažosios Lietuvos dvasią, atgaivintą ir sėkmingai gyvuojančią Etninės kultūros centre.