rzulogo

1Su idėjomis ir aistra grįžkime
į kasdienį mokslo metų sūkurį...

Nuoširdžiai sveikiname
Klaipėdos rajono
ugdymo įstaigų bendruomenes
ir linkime, kad mūsų visų veikla
būtų tiltas į
kiekvieno vaiko sėkmę!

 

Klaipėdos rajono švietimo centro kolektyvas

nature flowers grass fields meadow meadows skyscapes m13036Tai nauja informacinė sistema, kaupianti duomenis apie pedagogų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo veiklose. Šioje sistemoje Jūs galėsite registruotis į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius elektroniniu būdu.
Duomenų sistemą „Pieva“ rasite adresu: http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/.

„Jei branginsiu savo darbą, gerbsiu tuos, kuriems patarnauju, ir tuos, kurių net nepažįstu, su šypsena, patenkintas, su džiaugsmu, kylančiu iš širdies gelmių, savo darbo vaisius kaupsiu kitų naudai. Tuomet tai, ką darysiu, taps tikrai mano darbu, o gyvenimas mano bus dovana, kurią Viešpačiui įteiksiu per sutiktus žmones“. (Iš maldos „Mano darbas tebus dovana“)

Skaityti daugiau...

Gegužės 14 d. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos bendruomenė bandė atkurti 1948 m. partizanų pasirengimą Veiviržėnų miestelio užgrobimui. Istorinė vieta: miškas tarp Saugų ir Švėkšnos. Kūrybinė užduotis dalyviams  - aprangos detalės ir dalinis autentiškumas.  Projektą įgyvendinti padėjo Laisvės kovų ir tremties muziejaus vadovė Sabina Vinciūnienė, Klaipėdos apskrities 3 - osios jūrų rinktinės šauliai, Klaipėdos karininkų ramovė, Butigeidžio  rinktinės dragūnai. Fotofrafijų ir vaizdo albumas

Lietuva patenka tarp labiausiai atsilikusių Europos Sąjungos valstybių pagal informacinių technologijų panaudojimą mokymosi procese. Apie tai paskelbta pristatant mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimų gerinimo programą „Samsung Mokykla ateičiai“. Skaityti visą straipsnį.

V. PontezisIlgametis ilgų nuotolių bėgikas Valerijus Pontežis pasidalino savo patirtimi. Vaikystėje negalvojau, kad bėgimas taps didelė ir svarbi mano gyvenimo dalis. Aš mėgau tokias sporto šakas kaip futbolas, krepšinis, ledo rutulys ir daug kitų judrių žaidimų, kuriuos mėgsta berniukai. Tuo laiku bėgimas turbūt man buvo pati nuobodžiausia sporto šaka.

Skaityti daugiau...

Gegužės 19–23 d. nuo 9.30 iki 17.30 val. Gargždų ugdymo centre „Naminukas“ vyks atvirų durų dienos.
Ugdytinių tėveliai, ikimokyklinių įstaigų pedagogai, specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai, kineziterapeutai) svečiai kviečiami atvykti į Ugdymo centrą, stebėti vaikučius įvairioje veikloje, pabendrauti su pedagogais, specialistais, išsakyti savo pasiūlymus.
Savaitės veiklos planą rasite įstaigos svetainėje www.ucnaminukas.lt , tel. 846 452775
Atsakingi: Birutė Kasparavičienė, direktorė; Rima Butkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Time-TravelPriekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į šiuolaikišką projektą KELIONĖ LAIKU. Vienas iš šio projekto tikslų - istorinio fakto atkūrimas istorinėje vietoje per emocinius patyrimus ir išgyvenimus. Gegužės 14 d. bandysime atkurti 1948 m. partizanų pasirengimą Veiviržėnų miestelio užgrobimui. Faktas yra. Istorinė vieta: miškas tarp Saugų ir Švėkšnos. Kūrybinė užduotis dalyviams  - aprangos detalės ir dalinis autentiškumas.  Projektą įgyvendinti padės Laisvės kovų ir

Skaityti daugiau...

Gerbiami kolegos,

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti pirmąją duomenų bazę Lietuvoje (www.pagalba.org/biblioteka), kurioje į vieną vietą surinktos visos lietuviškos metodinės priemonės, padėsiančios lengvai ir įdomiai rengti pamokas apie vystomąją bendradarbiavimą, paaiškinti moksleiviams, kodėl rūbai, kuriuos perkame parduotuvėse, taip retai siuvami Europoje, apie jų kelią nuo pagaminimo vietos iki mūsų spintos bei kaip tai veikia pasaulį ir t.t.

Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijos platformos (NNVBO Platformos) iniciatyva į vieną vietą surinkti visi lietuvių kalba išleisti leidiniai, padedantys mokytojams ir neformalaus švietimo ugdytojams supažindinti jaunuolius su globalaus pasaulio tarpusavio ryšiais, mįslėmis ir problemomis. Tikimasi, kad turėdami reikiamą informaciją, pedagogai dažniau į savo dėstomus dalykus įtrauks su vystymusi bei vystomuoju bendradarbiavimu susijusias temas. Tai – itin svarbu Lietuvai, iš šalies paramos gavėjos, tapusiai aktyvia paramos teikėja.

Bibliotekoje (http://www.pagalba.org/lt/biblioteka) saugomi leidiniai suskirstyti į penkias temas: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, tarpkultūrinis mokymas, aplinkosauga ir tvari plėtra, skurdo mažinimas bei aktyvus pilietiškumas. Prie kiekvienos temos pateikti skaitiniai bei praktinės užduotys, kuriose išdėstyti darbo su vaikais ar suaugusiais pavyzdžiai, pratimai, pavyzdiniai pamokų planai. Darbą palengvins ir tai, kad prie visų metodologinių leidinių nurodyta, kokio amžiaus tikslinėms grupėms jie skirti. Taip, ilgai negaištant laiko, bus galima pasirengti ne vienai įdomiai ir dinamiškai pamokai ar neformaliam užsiėmimui. Skaitantiems užsienio kalbomis, pateikiamas sąrašas duomenų bazių anglų, vokiečių kalbomis, kuriose galima rasti užsienio šalių ekspertų parengtų metodinių leidinių. Vystomojo bendradarbiavimo organizacijos tikisi, kad taip didelius ir keblius pasaulio klausimus bus galima aptarti kiekvienoje mokykloje ir su įvairaus amžiaus mokiniais.

Būsime dėkingi už šios informacijos sklaidą suinteresuotiems mokytojams ir neformalaus švietimo ugdytojams.

Duomenų bazei parengti buvo gauta Europos Sąjungos finansinė parama per DEEEP projektą.

Pagarbiai/ Sincerely,

Marta Čubajevaitė

Vykdančioji direktorė/ Executive Director

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma/ National Non-Governmental Development Cooperation Organisations’ Platform

Tel.: +370 686 80676

www.pagalba.org

Prisijunk prie mūsų Facebook’e

Kovo 26-27 d. Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vadovai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai dalyvavo mokymuose apie komunikavimo meną ir sėkmingos komunikacijos prielaidas.  Sertifikuota ugdomojo vadovavimo, neurolingvistinio programavimo, Eneagramos  ir verslo vadybos specialistė Daiva Vietrinienė per subalansuotus  teorinės ir praktinės  veiklos užsiėmimus mokė renginio dalyvius, kaip rasti per kasdienį skubėjimą prarastą santykį su žmogumi. Raktas į bendravimą – šypsena ir akių kontaktas.

Mes negalime nekomunikuoti! Mes ir be žodžių transliuojame savo požiūrį kitiems. Bendravimo išmokstama. Tas, kas moka tobulai komunikuoti – daro perversmus ir revoliucijas. Kas gerai įvaldęs  bendravimo meną – daro pokyčius.

Skaityti daugiau...

Kviečiame aplankyti mūsų rajono mažųjų siuvinėtojų – priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių – darbų parodą. Parodoje savo darbus „Aš ir mano šeima“ eksponuoja Kvietinių mokyklos-darželio pailgintos grupės 1–3 klasių mokiniai (auklėtoja Laima Radzevičienė) ir Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Kiškučių“ grupės vaikai (auklėtoja Eugenija Stulgienė). Paroda veiks iki kovo 14 d.

Konferencija Mokinių ir mokytojų poreikių tenkinimas dalyvaujant tarptautiniuose projektuose vyks balandžio 2 d. Registruotis nurodant vardą, pavardę, mokyklą ir pareigasKontaktinis tel. 8 655 55635

Kovo 19 d. 10 val. renginys Kokia mokykla yra gera nukeliamas į 11 val. Gargždų muzikos mokykloje

Vasario 20 d. Švietimo centre vyko apskritojo rato diskusija „Saugios mokyklos kūrimo sėkmės ir iššūkiai“. Diskusiją moderavo Socialinio ir emocinio ugdymo (toliau SEU) instituto direktorė dr. Daiva Šukytė ir VšĮ Lions Quest Lietuva direktorius vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Joje  dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Gotlibienė, PPT direktorė Jolita Narkevič ir  rajono bendrojo ugdymo įstaigų vadovai.

Skaityti daugiau...

Kviečiame mokytojus, mokinius, mokyklų bibliotekų darbuotojus, kitus kūrybingus asmenis tapti Virtualios edukacinės bibliotekos (www.svietimas.eu) bendraautoriais – kurti vaizdo pamokas.

Skaityti daugiau...

Informacinis laiškas

Laba diena,

Siunčiame Jums informaciją apie “Lyderystės ir psichologijos centrą” –  www.lipc.lt
Jei Jus sudomins mūsų centro veikla, mes siūlome bendradarbiavimą vedant profesionalius mokymus pedagoginei bendruomenei.   

Lyderystės ir psichologijos centras organizuoja šiuos seminarus:
Darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui
Emocijų ir streso valdymas pedagogo darbe
Pedagogo emocinė kompetencija ir sėkmė darbe
Bendravimo menas
Neformalaus ugdymo proceso organizavimas, siekiant ugdyti vaikų asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas
Neformalaus ugdymo principai, metodai ir priemonės, skatinantys vaikų saviraišką ir individualizaciją
Darbo metodai su vaikais, turinčiais elgesio ir bendravimo problemų
Klasės valdymas
Karjeros kompetencijų ugdymas ir integravimas Lietuvos mokyklose
Efektyvaus vadovavimo principai ir lyderystė
Projektų rengimas
Organizacijos įvaizdžio formavimas ir kt.

Gražaus laiko ir sėkmės darbuose!

Pagarbiai,
Lyderystės ir psichologijos centro vadovė
Jolita Pundziuviene
8-698-88842
www.lipc.lt

https://www.facebook.com/pages/Lyderyst%C4%97s-ir-psichologijos-centras/347493265387076

Scroll to top