Kovo 22 d. rajono muzikos mokytojai dalyvavo seminare „Kompiuterinės muzikos technologijos. Darbas su programa „Finale“. Lektorė – Nijolė Usevičienė, Gargždų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė. Seminaro tikslas – išmokti naujos kompiuterinės technologijos, galinčios palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą. Seminaro metu mokytojai mokėsi dirbti su natų rašymo programa „Finale“, suteikiančia galimybę paruošti tvarkingas, suprantamas ir estetiškai patrauklias partitūras atlikėjams. Programos privalumas – natų įgarsinimo funkcija, kuri leidžia pasitikrinti, ar sukurta melodija užrašyta teisingai.

Tikimasi, kad šios kompiuterinės technologijos dėka muzikos pamokos taps patrauklesnės, o mokiniams bus sudarytos sąlygos muziką pažinti šiuolaikiškai, integruojant kompiuterinio raštingumo žinias. VAIZDO ALBUMAS

Nuo 2015 m. spalio mėn. 6 rajono ugdymo įstaigose (Gargždų „Minijos“ progimnazijoje, Priekulės I. Simonaitytės ir Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijose, Gargždų „Kranto“, Dovilų ir Lapių  pagrindinėse mokyklose) vaikams, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų, pradėtas taikyti V.E.I.K mokymo modelis.

VšĮ Šeimos santykių instituto specialistai sukūrė netradicinio mokymo modelį VEIK (Vaikų Emocinės Išraiškos Kontrolė), kuris yra paremtas ilgamete jų patirtimi, įvairiais psichologijos teoriniais modeliais, iš Norvegijos specialistų perimtu ART (Aggression Replacement Trainings) metodu.

Skaityti daugiau...

Kovo 9-ąją Klaipėdos rajono švietimo centre ir J. Lankučio viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojai − dr. Aurelija Tamulionienė, dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Robertas Stunžinas, Tautė Bernotaitė – ir pristatė tai, kas gali būti aktualu, svarbu, reikalinga bei įdomu ne tik  rajono lituanistams, bet ir  visiems, neabejingiems valstybinės kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo reikalams.

Skaityti daugiau...

Švietimo centre eksponuojama mokinių darbų paroda „Emocijų ir jausmų paletė“.

Rajono dorinio ugdymo ir dailės mokytojai buvo kviečiami sausio ir vasario mėn. vesti integruotas pamokas savo mokyklose. Etikos ir tikybos pamokose su mokiniais buvo aptartos emocijų ir jausmų temos. Dailės pamokose mokiniai jas išreiškė savo darbuose įvairiomis technikomis. Nudžiugino atspindėtų emocijų gausa ir spalvos iš Agluonėnų, Dovilų, Šiūparių, Vėžaičių ir Lapių pagrindinių mokyklų bei Gargždų "Vaivorykštės" ir Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijų.

Šia paroda siekiama skatinti mokinių kūrybiškumą, ugdyti emocinį intelektą, pasitelkiant meninės raiškos formas, bei atskleisti dorinio ir meninio ugdymo integravimo galimybes.

Veikla dar nesibaigia – tikimės sulaukti daugiau darbų iš kitų rajono mokyklų.

Paroda Švietimo centre vyks iki kovo 25 d. Kviečiame apsilankyti.

Kovo 9-ąją galima pavadinti Lietuvių kalbos instituto diena. Atvyks keli instituto mokslo darbuotojai ir pristatys tai, kas gali būti aktualu, svarbu, reikalinga bei įdomu ne tik rajono lituanistams, bet ir visiems, neabejingiems valstybinės kalbos išsaugojimo ir puoselėjimo reikalams.

14−15.30 val. − seminaras-konsultacija Klaipėdos rajono mokytojams lituanistams (lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių kalbos tyrimai ir rekomendacijos mokytojams 2016 metams; būdingiausios rašybos, skyrybos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose; naujausių lietuvių kalbos išteklių pristatymas).

16−18 val. − renginys visiems (Lietuvių kalbos google‘io pristatymas ir iš jo išsirutuliojančios potemės, tokios kaip naujažodžiai, tarmių ir regiolektų būklė ir kt.).

Lektorės: Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojos: dr. Aurelija Tamulionienė, Solvita Labanauskienė, Agnė Aleksaitė.

Organizatoriai: Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono švietimo centras ir J. Lankučio viešoji biblioteka.

Kviečiame dalyvauti respublikinėje akcijoje "Vaikas ir knyga". NUOSTATAI

menas sxcVasario 21-ąją pasaulyje minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Kiekvienam žmogui pati brangiausia yra jo Tėvynė, tauta ir, žinoma, gimtoji kalba. J.Jablonskis yra pasakęs: ,,Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“. Kiekvienas žmogus, save laikantis patriotišku ir pilietišku, brangina gimtąją kalbą.

Mums, lietuviams, yra kuo didžiuotis. Juk lietuvių kalba – seniausia išlikusi indoeuropiečių kalba, panaši į klasikinę indų kalbą – sanskritą. Daugelis kalbų praeityje turėjo panašias vardažodžių linksniavimo galūnes, deja, nė viena jų neišsaugojo. Tik vienintelė lietuvių kalba. Nė vienoje pasaulio kalboje neberasime tokios žodžių linksniavimo gausybės, kaip mama – mamos, pelė – pelės, riestainis – riestainio, lėktuvas – lėktuvo, ausis – ausies, sūnus – sūnaus, vanduo – vandens, duktė – dukters...   Mūsų kalba labai archajiška. D.Dilytė mano, kad kai kurie žodžiai vartojami jau penkis ar net septynis tūkstančius metų. Ar žinome, jog žodžiams akis, ašara, ausis, dantis, kraujas, širdis, brolis, duktė, avis, ožka, ugnis, šarka, šuo, javai, akmuo, aušra, diena, dūmai, jūra, laukas, migla, naktis, rasa, saulė, upė, vanduo, duona, durys yra penki tūkstančiai metų?

Tad didžiuokimės savo gimtąja – lietuvių – kalba!

Vaivorykštės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Neringa Špukaitė - Mamasalijeva

Vasario 8 d.  Klaipėdos rajone prasidėjo LIONS QUEST programos „Laikas kartu“ mokytojų paruošimo seminarai. Šios programos įgyvendinimo metodikos vasario – birželio mėnesiais mokysis 163  pedagogai iš 8 rajono lopšeli-darželių ir 17 mokyklų ir gimnazijų, kurie pradės dirbti su 475 priešmokyklinio ugdymo ir 449    I-ų klasių mokiniais . Visų LIONS QUEST programų pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – tai vertybė, kuri gali lemti teigiamus pokyčius pasaulyje.

Nuo 2016 m. visose  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamos LIONS QUEST  ir kitos socialinio ir emocinio ugdymo programos – 90,6 proc. rajono  mokinių turi galimybę mokytis gerbti save ir kitus, konstruktyviai valdyti savo emocijas ir nusistatyti gyvenimo tikslus, įgyti pasitikėjimo savimi.  Nuo pat darželio vaikai bus mokomi, kaip sveikai ir saugiai gyventi, kad jų nepaliestų smurtas, alkoholis ir narkotikai. Nuoseklus programų perimamumas nuo priešmokyklinio ugdymo iki mokyklos baigimo turi užtikrinti visuminį mokinių ugdymą ir stiprinti vaikų saitus su šeima, teigiamą įtaką darančiais draugais, mokykla ir bendruomene. LIONS QUEST programos  paremtos ne tik rūpestingais tarpusavio santykiais, aukštais lūkesčiais ir mokymusi tarnaujant, bet ir skatina mokinių akademinius pasiekimus,  prasmingą dalyvavimą mokymosi procese ir atsakingą ateities karjeros planavimą.

Klaipėdos rajono savivaldybė ir VšĮ LIONS QUEST Lietuva   finansuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą rajono ugdymo įstaigose. Klaipėdos rajono švietimo centras koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimą. Vaizdo reportažas.

 

„Mokymosi prasmė ir etnokultūrinės variacijos“ – taip vadinosi Klaipėdos rajono švietimo centro 10-mečio jubiliejaus šventė. Centro veiklos retrospektyvos, aktualijų ir ateities gairių  pristatymo renginyje  dalyvavo per 100 svečių. Šventinio minėjimo akcentas – nominacijos ir padėkos žodis visiems: Klaipėdos rajono savivaldybei ir politikams, mokytojams, kolegoms ir partneriams, kurie įvairiai prisidėjo prie centro veiklos sėkmės. Nominacijų skaidres rasite paspaudę čia.

Žmogaus vaidmuo nuveiktiems darbams, išgrynintoms idėjoms ir sumanymams, tarpusavio supratimui ir palaikymui atsispindėjo ir direktorės kalboje.

Renginyje koncertavo Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokinių ansamblis „Linksmosios bangelės“ (vadovė R. Linkienė), Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos skudutininkų ansamblis (vadovė J. Surblienė) ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos kanklininkų ansamblis „Šermukšnėlė“ (vadovė R. Pozingienė). Šventės etnokultūrinėms variacijoms  įkvėpė kaimo kapela „Martvežiai“ , vadovaujama J. Kavaliausko.

Renginio atspindžiai Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“.

Renginio vaizdo reportažas.

keramikos darbu parodaŠvietimo centre atidaryta unikali Lapių pagrindinės mokyklos vaikų globos grupės ugdytinių keramikos darbų liečiamoji paroda. Darbeliai sukurti socialinio projekto "Matau pasaulį kitaip" metu, kuriame dalyvavo regos negalią turintys klaipėdiečiai ir tėvų globos netekę Lapių pagrindinės mokyklos vaikai. Projekto tikslas - parodyti visuomenei, kad ir kitokie vaikai gali kurti bei suteikti galimybę meną pažinti regos negalią turintiems žmonėms. Tad su parodos darbais galima susipažinti ne tik akimis, bet ir juos liečiant. Projekto autorė - Eglė Jokužytė, kūrybinio proceso vadovė - menininkė Nomeda Marčėnaitė. Paroda veiks iki vasario 26 d. Kviečiame apsilankyti!

Tradicinis Klaipėdos rajono moksleivių Meninio skaitymo konkursas, globojamas Švietimo skyriaus ir jo vyriausiosios specialistės Vilmos Gudzevičienės, šiais metais vykęs Gargždų muzikos mokykloje sausio 28 dieną, kasmet suburia jaunus žmones ir jų mokytojus į kasdienybę, šventes, netgi į poeziją pažvelgti kilnaus paprastumo žvilgsniu, suteikia valios ne tik pasikviesti žodį, bet ir jį interpretuoti, juo dalintis.

Skaityti daugiau...
Skaityti daugiau...

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos regiono švietimo įstaigų projektų mugėje. Mugės nuostatai

1526437 1657438374543916 4933353502928950291 n

Informaciją socialiniame tinkla "Facebook" rasite paspaudę čia >>

Kviečiame dalyvauti integruotų dorinio ugdymo ir dailės pamokų mokinių darbų parodoje „Emocijų ir jausmų paletė“! NUOSTATAI

2016 m. vasario 19 d. 13 val. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos socialinių mokslų metodinė grupė organizuoja Klaipėdos rajono 5–9(I) klasių mokinių protų kovos. Kviečiame susipažinti su NUOSTATAIS

Klaipėdos  rajono švietimo centras   skelbia  konkursą  metodininko  (neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriaus) pareigoms. Pilnas darbo krūvis, darbo sutartis – neterminuota, kvalifikacija – pedagogas  arba andragogas. Privalumas – geras užsienio kalbos mokėjimas.

Dokumentai  priimami  adresu  Kvietinių  g. 30, Gargždai,  LT96112 siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu  paštu arba pretendentas  pristato asmeniškai nurodytu adresu iki 2016 m. sausio 19 d. 17 val.

Telefonas pasiteiravimui – 8 615 33236. 

Atranka vyks švietimo centre 2016 m. sausio 26 d. Apie konkurso laiką pretendentas bus informuojamas elektroniniu paštu iki sausio 21 d.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas ar kitus, jo nuomone, svarbius dokumentus.

Nuoroda į Lietuvos darbo biržos svetainėje esantį darbo vietos konkurso puslapį >

Scroll to top