saugesnio interneto savaites renginiaiTradiciškai vasario antrą savaitę Klaipėdos r. mokyklose vyko Saugesnio interneto savaitės renginiai, kurių tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį vaikų naudojimąsi internetu, skaitmeninėmis technologijomis ir mobiliaisiais telefonais. Plačiau skaitykite čia.

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos dailės mokytoja metodininkė Alva Giržadienė parengė virtualią 5-IV kl. mokinių kūrybinių darbų parodą "Žymiausios Lietuvos istorinės datos ir asmenybės". Linkėdami visiems gražios šventinės Kovo 11-osios dėkojame mokytojai už valstybingumo dvasios stiprinimą!

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos II-IV klasės mokinių dailės pamokų kūrybinių darbų paroda „Optinė dailė ir pasaulio-savęs suvokimas“, skirta Kovo 11-ajai
Mokytoja Joana Lukienė

mokykla susipazino su sekmemis diegiant inovatyvu steam ugdymaVasario 14 dieną lankėsi mūsų mokyklos kolektyvas lankėsi Kauno r. Šlienavos pagrindinėje mokykloje. Susipažinome su mokyklos sėkmėmis diegiant inovatyvų STEAM ugdymą, sėmėmės idėjų klausydamiesi mokytojų pranešimų STEAM tema, patys dalyvavome praktinėse-kūrybinėse veiklose. Parsivežėme dovanų –mokyklos simbolį pelėdą ir Erasmus+ projekto ,,STEAM ugdymo plėtra mokykloje- inovatyvus ugdymas(is)” metu išleistas metodines rekomendacijas, kuriose daug mokyklos pedagogų STEAM idėjų ir įgyvendintų projektų.

kretingales mokyklos vardas skamba tarptautineje arenojeKretingalės pagrindinės mokyklos mokytojos: Viktorija Pilibaitienė, Zita Genutienė, Gintarė Kauliuvienė ir Aurika Papievienė pratęsė puikią tradiciją – 3-ią kartą dalyvavo Tarptautinėje švietimo įstaigų projektų mugėje-mini mokymuose „Projektų mugė“.

steam savaite kuriu lietuvaSTEAM ugdymas – tai inovatyvus ugdymas, apimantis gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Ar vaikas susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo pedagogo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis. Taikant STEAM metodą vaikai tobulėja, įgyja naujų žinių, tyrinėja, atranda, patiria naujų įspūdžių, mokosi ieškoti sprendimų, bendradarbiauti.

paroda audzia musu rankeles brangiai lietuveleiŠvietimo centrą papuošė Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ Kvietinių skyriaus 4-6 m. ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Audžia mūsų rankelės brangiai Lietuvėlei“.  Darbus parodai paruošė vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Laima Radzevičienė. Kviečiame pasidžiaugti kartu.

lietuvos valstybes atkurimo dienaiArtėjant Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Gargždų lopšelyje-darželyje „Saulutė" vaikai piešė piešinius su Lietuvos valstybės simboliais, kūrė trispalvius darbelius, statė bokštus, puošė gražiausius lietuviškus žodžius, taip prisijungiant prie lietuvių kalbos dienų paminėjimo.

kartu mes tai lietuvaLIETUVA skambėjo dainose. LIETUVA išlytėta, išdėliota, įžodinta vaikų rankutėmis ir širdelėmis. LIETUVA meiliai tarta, kai kam – pirmą kartą ištarta.

Ir visa tai lydi kone pergalės šokį iš džiaugsmo šokančių mokytojų emocijos ir pasididžiavimas vaikais, kuriuos kasdien stebėjo triūsiančius, naujai ir savaip atrandančius savo gimtąjį kraštą. Kasdien- tai laikotarpis vasario 7-11 dienomis projektinės savaitės, įsukusios Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikus į šventinį lietuviškumo sūkurį. Tikras meilės fabrikėlis buvo užkurtas be rizikos suklysti, be baimės, kad gražiausias gaminys  MEILĖ LIETUVAI patirs negailestingų muitinių patikrą. Nes mūsų muitinė- atviros vaikučių širdys ir noras pažinti, suprasti, išmokti. O mokytojai, mokytojų padėjėjai vos spėjo atsakyt į originaliausius klausimu: kuri spalva: geltona, žalia ar raudona svarbesnės; gelbėti situaciją, nes būtent dabar nulūžo įkaitę nuo naudojimo šių spalvų pieštukai, ,,išsikrovė“ flomasteriai. Ir taip įvairiausių emocijų genami skubėjom į Vasario 16-ąją, kad suspėt, nepavėluot, kad patenkint vaikų žingeidumą: ,,O ką šiandien darysim?“, ,,Ar šiandien bus Lietuva?“.

yra salis lietuvaBendras Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus mokyklos skyriaus, Endriejavo pagrindinės mokyklos ir Žadvainių pagrindinės mokyklos mokinių bendras projektas - nuotraukų koliažai, skirti Vasario 16-ajai paminėti.

gargzdu lopselio darzelio gintarelis ugdytiniu ir ju teveliu sveikinimas lietuvai kuriu lietuvaiIniciatyva ,,Kuriu Lietuvai‘‘ kilo iš didelės meilės savo gimtinei, kalbai, kraštui. Kadangi pati mėgstu kurti eilėraščius, kilo mintis pakviesti lopšelio-darželio ,,Gintarėlis‘‘ tėvelius, kartu su savo vaikais kurti sveikinimus Lietuvai, juos įrašyti į vaizdo įrašą ir pasidalinti su savo grupės mokytojomis. Prie idėjos prisijungė 14 šeimų, kurie sukūrė originalius sveikinimus Lietuvai.

Vakar, vasario 10 d.,  nuotoliniame metodiniame pasitarime „Ugdymo turinio atnaujinimas. Kas dabar aktualu?“ diskutavo Klaipėdos rajono atnaujinto ugdymo turinio ambasadoriai – mokytojai, deleguoti dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose dėl bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo, ugdymo turinio atnaujinimo.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-222 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo“ 2022 m. sausio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  sprendimo Nr. T11-18 pakeitimu, įvedant Klaipėdos rajono švietimo centre metodininko (karjeros specialisto) 1 etatą.

MOKINIŲ MATEMATIKOS KONKURSO „Žavinga matematika“ nuostatai.

Respublikinės virtualios ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų - tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos „Velykės krepšelis“ nuostatai.

Respublikinės matematikos kūrybinių – projektinių darbų konferencijaos „MATEMATIKA UŽ LANGO“ nuostatai.

Klaipėdos rajono vaikų ir mokinių dainų festivalio „Mano Lietuva“ nuostatai

http://krsc.lt/renginiu-nuostatai

didvyriams atminti 1Tas žvarbokas sausio priešpietis, praleistas kartu su Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos Judrėnų St. Dariaus skyriaus mokiniais Dariaus kaime, St. Dariaus gimtojoje sodyboje, neabejoju, atvykusiųjų širdyse ir širdelėse paliko gilų ir neišdildomą įspūdį. Tai skamba banaliai, šabloniškai. Sakyčiau, privertė mus naujai pervertinti savo vertybes, žmogaus egzistencijos prasmę ir tikslus. Ir nesvarbu, ar tu mokytojas ar pradinukas. Abejingų nepaliko sodybos šeimininko ir puoselėtojo gerb. M. Raštikio kantrus ir nuoseklus pasakojimas, kuriame dar ir dar kartą ne vienam mūsų viešnagės dalyvių priminė ne tik lakūno vaikystę (apsilankymas didvyrio gimtinėje sutapo su jo gimtadieniu, sausio 9-ta), emigraciją į JAV, jaunystę, kelią į aviaciją ir grįžimą į Lietuvą, sportinę ir politinę veiklą.

testinis profesinis bendradarbiavimas profesiniam tobulejimuiSausio 17 d. vyko pirmasis Klaipėdos  ir Kauno rajonų mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui  metodinis tiltas „Tinklinis komunikavimas ir partnerystė įgyvendinant tęstines kvalifikacijos tobulinimo programas“. Susitikimas skirtas aptarti, kokiomis gerosiomis patirtimis galime vieni kitus praturtinti siekiant bendro tikslo – geresnių mokinių pasiekimų ir pažangos.

Prasidėjo NŠA mokymai savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms. Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo komanda, sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu, sausio 11-12 dienomis dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros projekto ,,Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas” mokymuose ,,Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį”.

logotipas mokykla 2030 300x129 RPaskelbtas naujas pranešimas tinklapyje Mokykla2030.lt : PRASIDEDA RENGINIAI PASIEKIMŲ VERTINIMO POKYČIAMS APTARTI