Informaciniai laiškai

Kviečiame mokytojus, mokinius, mokyklų bibliotekų darbuotojus, kitus kūrybingus asmenis tapti Virtualios edukacinės bibliotekos (www.svietimas.eu) bendraautoriais – kurti vaizdo pamokas.

Informacinis laiškas

Laba diena,

Siunčiame Jums informaciją apie “Lyderystės ir psichologijos centrą” –  www.lipc.lt
Jei Jus sudomins mūsų centro veikla, mes siūlome bendradarbiavimą vedant profesionalius mokymus pedagoginei bendruomenei.   

Lyderystės ir psichologijos centras organizuoja šiuos seminarus:
Darnaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka ugdymo procesui
Emocijų ir streso valdymas pedagogo darbe
Pedagogo emocinė kompetencija ir sėkmė darbe
Bendravimo menas
Neformalaus ugdymo proceso organizavimas, siekiant ugdyti vaikų asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas
Neformalaus ugdymo principai, metodai ir priemonės, skatinantys vaikų saviraišką ir individualizaciją
Darbo metodai su vaikais, turinčiais elgesio ir bendravimo problemų
Klasės valdymas
Karjeros kompetencijų ugdymas ir integravimas Lietuvos mokyklose
Efektyvaus vadovavimo principai ir lyderystė
Projektų rengimas
Organizacijos įvaizdžio formavimas ir kt.

Gražaus laiko ir sėkmės darbuose!

Pagarbiai,
Lyderystės ir psichologijos centro vadovė
Jolita Pundziuviene
8-698-88842
www.lipc.lt

2013 m. gruodžio 7 d. 10 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ konferencijų salėje 5.2 per parodą „Mokykla 2013“ vyko tradicinis renginys „Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursui pasibaigus: kaip sekėsi?“ Renginyje švietimo bendruomenių asociacijos, laimėjusios Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo programų finansavimo 2013 metais konkursą, pristatė, kaip sekėsi įgyvendinti veiklas.

Skaityti daugiau upc.smm.lt tinklalapyje >>>

Parodoje „Mokykla 2013" buvo pristatyta Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)" veikla „Mokytojo televizijos sukūrimas ir palaikymas". Tai nauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta ne tik mokytojams, bet ir visai švietimo bendruomenei. „Mokytojo TV" pateikiama reportažai apie švietimo aktualijas ir mokomieji filmai. Čia pedagogai galės rasti naujausią vaizdo medžiagą apie įvykusius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius, mokymus, seminarus ir kitas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas. Pedagogams tobulėti padės ir „Mokytojo TV" kuriami mokomieji filmai apie šiuolaikinės mokyklos aktualijas.

„Mokytojo TV" rasite Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt.

Švietimo centre atidaryta Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos dailės vyr. mokytojo Gintauto Našlėno  fotografijos paroda „Vasara mano sode“. Paroda veiks iki 2014 m. sausio 6 d. Kviečiame apsilankyti.

Socialinio ir emocinio ugdymo mokyklose projekto mokymai "Sužinok, nuspręsk, veik!"

Tikslas :
♦  skatinti mokinių mokymosi motyvaciją bei Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą.

Uždaviniai:
♦  ugdyti mokinių teigiamą požiūrį į mokslą;
♦  skatinti mokinius demonstruoti ir lavinti savo gabumus;
♦ lavinti mokinių darbo grupėse įgūdžius;
♦ gilinti mokinių sveikos gyvensenos žinias bei įgūdžius;
♦ skatinti mokinius skleisti įgytas žinias savo mokyklose.

Data: 2013 m. lapkričio 27 d.

Vieta:
Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla,
Adresas: Kvietinių g. 28, Gargždai

Lapkričio 18-22 d. gimnazijoje vyksta metodinė sesija "Kolega-kolegai: (ne)paprasti dalykai irgi įkvepia". Informacija mokytojams apie metodinės sesijos renginius. Registracija čia.

UAB „Verslo Aljansas“  įgyvendindami savo misiją, ugdyti ir puoselėti saugaus darbo sampratą, kultūrą bei tradicijas, tęsdami švietėjišką darbą, organizuoja nemokamų seminarų ciklus aktualiomis darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

2013 m. lapkričio 13 dieną 9:00 val. organizuojamas nemokamas seminaras

„PRIVALOMASIS DARBO SAUGOS BŪKLĖS ĮMONĖJE ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS“

SKELBIAMA PAPILDOMA PEDAGOGŲ ATRANKA Į 8 KREDITŲ (214 VAL) APIMTIES

„ŠVIETIMO INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMAS IR TOBULINIMAS „

MODULINES STUDIJAS

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTE

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus bei įvairias švietimo institucijas kviečiame kartu paminėti Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną – rugsėjo 23-iąją. Įgyvendindami švietimo apie Holokaustą programą, siekiame, kad mokytojai, kalbėdami apie Holokausto tragediją, pirmiausia papasakotų mokiniams apie Lietuvoje gyvenusią gausią žydų bendruomenę, puoselėjusią savitą kultūrą, tradicijas ir gyvenimo būdą, nes suvokti Holokausto tragedijos neįmanoma be suvokimo apie Lietuvoje gyvenusius žydus, jų indėlį į kiekvieno miesto ar miestelio gyvenimą. Holokausto tragedija pirmiausia buvo ir yra mūsų valstybės tragedija, palietusi kiekvieną Lietuvos vietovę, pakeitusi kiekvieno miesto veidą.

Nors ir senas sveikinimas, bet vis dar nuoširdus ir galiojantis visiems 2013 metams!

Lietuvos gamtine geografija virselisKlaipėdos universiteto leidykla  2013 metais išleido vadovėlį  „Lietuvos gamtinė geografija“.

Šis vadovėlis yra pirmas toks Lietuvos gamtinės geografijos vadovėlis Lietuvoje, kurį parengė fizinių mokslų srities geografijos ir geologijos krypčių mokslininkai – universitetų dėstytojai : prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė, Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos katedros profesorė(sudarytoja),  dr. Jonas Volungevičius, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas, dr. Rasa Šimanauskienė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorė, dr. Justas Kažys, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas,  prof. dr. (HP) Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas , profesorius,  Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė, habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius,  prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos ir turizmo katedros profesorius ,  doc. dr. Filomena Kavoliutė, Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentė.

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas (toliau - Tarptautinės komisijos sekretoriatas) kviečia bendrojo ugdymo mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrų komandas (mokytojus ir mokinius) įgyvendinti projektą „Kiekvienas žmogus turi savo vardą“. Šiuo projektu norime paskatinti rinkti informaciją apie įvairiose Lietuvos vietose gyvenusius žydus: jų gyvenimo istorijas, indėlį į vietos miesto ar miestelio ekonomiką, kultūrą, politiką bei šių žmonių likimą.

ugdymo-pletotes-centras-violet-small-300x145Informuojame, kad Ugdymo plėtotės centro Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ skelbia registraciją į grupinės supervizijos mokymus. Kviečiame teikti paraiškas iki 2013 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos rasite:

http://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/naujienos/supervizija2.php

Jeigu turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į grupinės supervizijos veiklų vadovė Laimą Rubikaitę

Pokategorės