aptartas svietimo pagalbos teikimas rengiantis itraukiajam ugdymuiVasario–kovo mėn. vyko pagalbos mokiniui specialistų – psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų, mokytojo padėjėjų – metodiniai pasitarimai, kurių metu buvo diskutuojama apie teikiamą švietimo pagalbą, individualių pagalbos planų rengimą, vaiko gerovės komisijų darbo sistemingumą bei aptarta, su kokiais iššūkiais susiduriama.

2019 10 01 16 41 03 ArticlesRugsėjo 19 d. vyko Klaipėdos rajono švietimo centro, Klaipėdos rajono administracijos Švietimo skyriaus ir Mokyklų metodinės tarybos išvažiuojamoji sesija, kurios tikslas buvo aptarti metodinių būrelių veiklą įvairiais šiai dienai aktualiais aspektais ir numatyti veiklos kryptis. Sesijos pradžioje atlikus SSGG analizę ir išgryninus dalyvaujančiųjų nuomones, nustatytos rajono metodinės veiklos 2018–2019 m. m. stiprybės, silpnosios pusės ir 2019–2020 m. m. grėsmės ir galimybės:

2019 10 01 16 34 36Įveikę naujųjų mokslo metų startą, rugsėjo 12 d. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų mokytojai ir vadovai rinkosi į jau tradicija tapusią įvadinę metodinę sesiją, kuri vyko Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Kiekviena pradžia vis kitokia: kitaip įtraukianti, kitaip intriguojanti, kitaip reali. Bet kiekvienos pradžios tikslas – kaip dirbti, kad mokymas ir mokymasis būtų prasmingas ir kiekvienam neštų sėkmę. Metodinės sesijos įžanga – motyvacinė paskaita „Personalo ir asmeninė motyvacija“. Lektorius – Paulius Kovas, vadybos ir derybų konsultantas, knygos „Gyvenimas audroje“ autorius, Tūkstantmečio odisėjos „Vienas vardas Lietuva“ idėjos bendraautorius ir projekto vykdytojas, jachtos „Ambersail“ kapitonas. Sesijoje dalyvavo visi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vyriausieji specialistai. Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius pasveikino metodinės sesijos dalyvius ir paminėjo, kad darbas švietimo sistemoje savotiškas „gyvenimas audroje“.