Šiuo metu tinklalapis tvarkomas, atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

Kretingos rajono ugdymo įstaigos Lietuvos švietimo centrai
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija Akmenės rajono suaugusiųjų mokymo centras
Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centras
Kretingos rajono Salantų gimnazija Anykščių švietimo pagalbos tarnyba
Kretingos rajono Darbėnų gimnazija Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla Druskininkų švietimo centras
Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla Elektrėnų švietimo paslaugų centras
Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras
Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Jonavos susugusiųjų švietimo centras
Kretingos rajono Baublių mokykla - daugiafunkcis centras Joniškio rajono švietimo centras
Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla Jurbarko švietimo centras
Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras
Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius Kauno rajono švietimo centras
Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras
Kretingos mokykla – darželis ,,Žibutė“ Kėdainių švietimo centras
Kretingos lopšelis – darželis ,,Pasaka“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla Klaipėdos rajono švietimo centras
Kretingos rajono lopšelis – darželis „Eglutė“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014-02-04-paroda

Vasario 3 d. Švietimo centre atidaryta Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojo Gintauto Našlėno vadovaujamo būrelio jaunųjų fotografų paroda „Aš stebiu pasaulį“ . Paroda veiks iki vasario 28 d. Kviečiame pasidžiaugti vaikų kūrybos išmone, šviesos ir spalvų žaismu, nuoširdžiu jaunųjų fotografų žvilgsniu pažvelgti į mus supantį pasaulį...

Klaipėdos rajono Švietimo centras organizuoja 40 val. trukmės anglų ir vokiečių kalbų kursus pradedantiesiems ir pažengusiems. Aprūpiname mokomąja medžiaga ir išduodame kursų baigimo pažymėjimus.
Pirmieji susitikimai su lektoriais vyks Švietimo centre (Kvietinių g. 30, Gargždai) šiomis dienomis:
Vokiečių kalba – spalio 14 d. 18 val.
Anglų kalba pradedantiesiems – spalio 16 d. 18 val.
Anglų kalba pažengusiems – spalio 16 d. 18 val.
Išsami informacija ir registracija tel. 45 30 67 arba 8 615 33 534.

Klaipėdos rajono švietimo centras, Lietuvos tėvų forumas, Šviesos kampelis ir Tėvų pedagogų sąjūdis sveikina visus Lietuvos mokytojus su artėjančia mokytojo diena ir dovanoja nemokamą 1 val. trukmės internetinę paskaitą su humanistinės pedagogikos psichologe Ramune Želioniene "Kaip suderinti asmeninį gyvenimą ir profesiją?", kuris prasidės š.m. spalio 3 dieną 15 val.

Registruokitės adresu - http://bit.ly/GzFdh9

Spalio 21 d. nuo 15 val. virtualioje konferencinėje aplinkoje
Ši virtuali konsultacija skirta tiems Klaipėdos rajono pedagogams, kurie mokyklose įgyvendina LIONS QUEST  socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir ketina diegti arba diegia LIONS QUEST  programą „Raktai į sėkmę“ 14-19 metų mokiniams.
„Raktai į sėkmę“ verčia susirūpinti daugybe šiandienos jaunimo visuomeninių ir aplinkos problemų. Ši programa aprūpina mokinius praktine mokymo patirtimi, kuri skatina vystyti charakterį, atsakomybę bei socialines ir emocines kompetencijas, būtinas sėkmingam pilietiškumui bei darbui 21-ajame amžiuje.
Kaip mums sekasi žengti pirmuosius žingsnius? Kokie klausimai ir problemos iškyla?
Konsultacijos metu galėsime tai aptarti ir išsiaiškinti.

2013 m. rugsėjo 17-18 dienomis Klaipėdos rajono švietimo centre vyko tęstinio projekto „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Socialinio emocinio ugdymo (SEU) programų įgyvendinimas rajono mokyklose“ mokymai „Tėvų švietimas ir dalyvavimas mokyklos gyvenime“.

Šį projektą nuo 2007 metų finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė. Projekto tikslas diegti mokyklose inovacines nuoseklaus SEU kompetencijų ugdymo metodikas, kurios yra pripažintos ir įvertintos pasaulinėje praktikoje ir apima visą mokyklos gyvenimą – pamokų organizavimą, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą. Rajone įgyvendinamos 4 SEU programos – Zipio draugai, Antras žingsnis, Olweus ir Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“.

2013 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdos rajono švietimo centras pakvietė kolegas į metodinį pasitarimą  „Klaipėdos rajono švietimo centro projektinės veiklos pristatymas.

Bendradarbiaujančių Žemaitijos regiono švietimo centrų galimybės taikyti projektinės veiklos sukurtus produktus mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui“.

Pasitarime dalyvavo švietimo centrų vadovai ir metodininkai iš Klaipėdos ir Palangos miestų,  Skuodo, Kretingos, Plungės, Telšių,  Šilalės ir  Raseinių rajonų.

darbasŠiuo metu vyksta intensyvūs KRŠC svetainės atnaujinimo darbai. Atsiprašome už nepatogumus!

Senąją svetainės versiją rasite čia: krsc.lt/senoji

Internetinis seminaras (Webinaras) apie pilietiškumo pagrindų mokymo priemones ir jų panaudojimąMokymo centras, bendradarbiaudamas su Klaipėdos rajono švietimo centru, birželio 12 d. organizavo internetinį seminarą (Webinarą) pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokytojams „Pilietiškumo pagrindų kursas mokykloje“. Seminarą mokytojams skaitė vadovėlių bendraautorė Salomėja Bitleriūtė.

Seminaro metu lektorė pristatė pilietiškumo pagrindų ugdymo programą ir jos taikymą pilietiškumo pagrindų pamokose, ugdomosiose veiklose. Jo metu buvo pristatyti leidyklos „Šviesa“ išleistos mokymo priemonės, skirtos pilietiškumo pagrindų mokymui mokyklose. Lektorė kūrybiškai pristatė mokymo priemonių struktūrą, jų dermę ugdymo procese, ypatumus, pritaikymo galimybes.