steam savaite kuriu lietuvaSTEAM ugdymas – tai inovatyvus ugdymas, apimantis gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Ar vaikas susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo pedagogo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis. Taikant STEAM metodą vaikai tobulėja, įgyja naujų žinių, tyrinėja, atranda, patiria naujų įspūdžių, mokosi ieškoti sprendimų, bendradarbiauti.


Priekulės vaikų lopšelis-darželis vasario 14−18 dienomis plėtojo STEAM savaitę „Kuriu Lietuvą“, kurios metu vaikai ir pedagogai išradingai ir kūrybiškai žaidė trispalvės spalvomis, simboliais.

 

 https://docs.google.com/presentation/d/1VDeM1dSSmuj8VWooq4jKU5GKlO4bdTNu/edit?usp=sharing&ouid=113956006821203081657&rtpof=true&sd=true

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Bakienė