UAB „Verslo Aljansas“  įgyvendindami savo misiją, ugdyti ir puoselėti saugaus darbo sampratą, kultūrą bei tradicijas, tęsdami švietėjišką darbą, organizuoja nemokamų seminarų ciklus aktualiomis darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

2013 m. lapkričio 13 dieną 9:00 val. organizuojamas nemokamas seminaras

„PRIVALOMASIS DARBO SAUGOS BŪKLĖS ĮMONĖJE ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS“

Aktualumas
2013 spalio 1 d. įsigalioja Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (toliau - deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas, kuriame nustatyta, kad visi ūkio subjektai iki 2013 m. gruodžio 31 d. privalo pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams Valstybinei darbo inspekcijai.
 
Seminaras skirtas
Įmonių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams, darbdavio įgaliotiems asmenims saugai ir sveikatai.
 
Seminaro tikslas
Supažindinti seminaro dalyvius su deklaravimo tvarka bei įvairių ūkinės veiklos sričių įmonių deklaravimo ypatumais.
 
Seminaro programa:
1.     Teisinis deklaravimo pagrindimas;
2.     Deklaravimo esmė, ekonominė nauda, atsakomybė už pateiktų duomenų teisingumą;
3.     Kas ir kaip turi būti deklaruojama;
4.     Profesinės rizikos vertinimas, darbuotojų vaidmuo profesinės rizikos vertinimo procese.
 
Seminaro pranešėjai
UAB „Verslo Aljansas“ darbuotojų saugos ir sveikatos centro specialistai
 
Seminaro data                              - 2013 m. lapkričio 13 d., 9 00 val.
Seminaro trukmė                          - 3 akademinės valandos
Seminaro dalyvio mokestis             - seminaras nemokamas
Seminaro vieta                              - Klaipėdos rajono švietimo centras       
 
 
Dalyviams bus išduoti seminaro išklausymo pažymėjimai

Seminaro dalyvio registracijos anketa >>>