regionine metodine diena integruotas ugdymas mokinio sekmeiKiekvienas pedagogas supranta tobulėjimo reikšmę ir svarbą. Tam, kad mokytojai lengviau tobulėtų savo profesinėje srityje, būtina dalintis gerąja patirtimi.

Kaip tik todėl balandžio 29 dieną Kretingalės pagrindinės mokyklos metodinė taryba organizavo regioninę metodinę dieną ,,Integruotas ugdymas – mokinio sėkmei”, kurios metu pedagogai dalinosi gerąja patirtimi apie integruoto ugdymo taikymą mokymo procese.

Nors renginys vyko nuotoliniu būdu, džiaugiamės, kad pranešėjai atvyko iš įvairių mokyklų. Svečių buvo iš Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės m-klos, iš Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės m-klos, iš Endriejavo pagrindinės m-klos, iš Gargždų ,,Kranto” pagrindinės m-klos, iš Klaipėdos Vitės progimnazijos bei iš Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos.

Iš viso buvo pristatyta 14 pranešimų, iš kurių net 6 pranešimus pristatė Kretingalės pagrindinės mokyklos mokytojai. Svečiams sveikinimo žodį tarė bei sėkmės linkėjo mokyklos direktorė Jurgita Alčauskienė.  Programą pristatė bei renginį vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Vitkutė – Stonkuvienė. Buvo skaitomi šie pranešimai: ,,Integruotas ugdymas mokykloje ir netradicinėse erdvėse”, ,,Integruota pamoka – kasdienybė ar iššūkis?”, ,,Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, integruojant ugdymą pradinėse klasėse”, ,,Geografijos dalyko integravimas į mokomuosius dalykus”, ,,Bendri geografijos ir chemijos sąlyčio taškai integruotose veiklose”, ,,Tarpdalykinė integracija”, ,,Matematika KITAIP”, ,,Tautosakos integravimas sintaksės pamokose”, ,,Integruotos pamokos receptai pradinėse klasėse”, ,,Ugdymo karjerai integravimo svarba mokykloje”, ,,Dailės mokytojo ir klasės vadovo integruota veikla ugdant”, ,,Menų ir socialinių mokslų integracija ugdymo procese”, ,,Integruota anglų kalbos ir muzikos pamoka. Programų ,,mozaBook”, ,,SMART Notebook” ir ,,Guitar Pro5” naudojimas nuotoliniame ugdyme” bei metodinio leidinio ,,Testų pratybos šokio žinioms gilinti” pristatymas. Po pranešimų vyko trumpa refleksija, kurios metu dalyviai diskutavo apie praėjusį renginį.

Mokytojo asmenybei visais laikais buvo keliami aukšti reikalavimai. Kompetencijos, komunikabilumas, bendravimo menas yra sėkmės garantas. Taigi, ugdydami visapusišką asmenybę pedagogai ieško efektyvių metodų bei formų,  o tinkamiausia tam aplinka yra mokykla ir kolegos, esantys šalia.

Dėkojame visiems metodinės dienos pranešėjams: Audronei Bastytei – Ignatavičei, Sigitai Sičiūnienei, Ilonai Tulabienei, Kristinai Stonytei, Violetai Verbickienei, Snieguolei Diekantienei, Genovaitei Paniulaitienei, Aidai Košaitienei, Genovaitei Lukošiūtei, Lilijai Skinkienei, Artūrui Petruokai, Almai Maskolaitienei, Inetai Liaudonskytei, Viktorijai Pilibaitienei, Zitai Genutienei, Aurikai Papievienei, Redai Miltenienei, Vilijai Veiverei bei Deimantei Vitkutei – Stonkuvienei.

Metodinę dieną organizavo Kretingalės pagrindinės mokyklos Metodinė taryba