2021 metų. kovo 24 d. nuo 10 val.

Edukacinė paskaita „Velykų prasmės – krikščionio gyvenime“

Lektorė: Ona Juozaitienė, lektorė,socialinių mokslų magistrė.

  • Velykos - krikščionybės esmė vienijanti katalikus, provoslavus, protestantus, liuteronus.
  • Velykų tradicijos mūsų gyvenime. Ar tikrai žinome tikrąsias Velykų slėpinio prasmes?
  • Velykos pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.
  • Gavėnia – Pelenų diena – Verbų sekmadienis – Didysis Ketvirtadienis – Didysis Penktadienis – Didysis Šeštadienis VELYKNAKTIS – VELYKŲ ŠVENTĖ.

Tiesioginė paskaitos transliacija internetu: