Spalio 21 d. nuo 15 val. virtualioje konferencinėje aplinkoje
Ši virtuali konsultacija skirta tiems Klaipėdos rajono pedagogams, kurie mokyklose įgyvendina LIONS QUEST  socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“ ir ketina diegti arba diegia LIONS QUEST  programą „Raktai į sėkmę“ 14-19 metų mokiniams.
„Raktai į sėkmę“ verčia susirūpinti daugybe šiandienos jaunimo visuomeninių ir aplinkos problemų. Ši programa aprūpina mokinius praktine mokymo patirtimi, kuri skatina vystyti charakterį, atsakomybę bei socialines ir emocines kompetencijas, būtinas sėkmingam pilietiškumui bei darbui 21-ajame amžiuje.
Kaip mums sekasi žengti pirmuosius žingsnius? Kokie klausimai ir problemos iškyla?
Konsultacijos metu galėsime tai aptarti ir išsiaiškinti.