bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas ka galime nuveikti kartuŠiandien vyko Klaipėdos rajono švietimo bendruomenės atstovų – Švietimo skyriaus, Švietimo centro, Mokyklų metodinės tarybos, PPT, mokyklų vadovų – nuotolinė sąšauka dėl Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo. Buvo aptarti pasirengimo pokyčiui etapai, Švietimo skyriaus ir Švietimo centro funkcijos ir vaidmenys kartu su Metodine taryba įgyvendinant programų atnaujinimo žingsnius savivaldybėje, turinio atnaujinimo koordinavimas ir artimiausios veiklos.

Egidijus Žiedas, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorius ir nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ rajono kūrybinės komandos vadovas, remdamasis dr. Ramutės Bruzgelevičienės parengtu leidiniu „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“, pasidalino leidinio autorės, šalies švietimo lyderių ir asmeninėmis įžvalgomis apie unikalaus ugdymo turinio kūrimo svarbą tiek mokyklos, tiek savivaldybės lygmeniu. Vyko diskusija, kokia šiandieninės sąšaukos dalyvių iniciatyva reikalinga, kad gimtų unikalaus ugdymo turinio „paruoštukai“ – pamatas savarankiškai kuriamam ugdymo turiniui: metodinė medžiaga, temos, mokinių mokymosi formos ir kt.

Susitarta iki sausio 22 d. su metodinių būrelių pirmininkais aptarti svarbiausias savarankiškai kuriamo ugdymo turinio sudedamąsias dalis ir parengti google diske apklausos anketos formą, o nuo sausio 29 d. kviesti įvairių dalykų mokytojus teikti pasiūlymus dėl regioninio, mūsų kraštui reikšmingo, ugdymo turinio. Leidinio „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“ nuoroda https://www.lyderiulaikas.smm.lt/Atsisi%C5%B3sti%20dokumentus:/article/5339/Ugdymo%20turinio%20k%C5%ABrimas.pdf