Parengti Kompetencijų ir jų raidos nuo 1 iki 12 kl. aprašas bei Vaiko raidos aprašas. Su jais susipažinti galite čia >>>>.

Parengti pradinio bei pagrindinio ugdymo programų projektai >>>>.

Šaltinis: https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas-uta-2020-metais-kas-padaryta/