2013 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdos rajono švietimo centras pakvietė kolegas į metodinį pasitarimą  „Klaipėdos rajono švietimo centro projektinės veiklos pristatymas.

Bendradarbiaujančių Žemaitijos regiono švietimo centrų galimybės taikyti projektinės veiklos sukurtus produktus mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui“.

Pasitarime dalyvavo švietimo centrų vadovai ir metodininkai iš Klaipėdos ir Palangos miestų,  Skuodo, Kretingos, Plungės, Telšių,  Šilalės ir  Raseinių rajonų.

Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė pasveikino susirinkusius svečius ir  pristatė Centro vykdomus tęstinius projektus – socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimą rajono mokyklose (projektas vykdomas nuo 2006 m.) ir Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Kūrybiškos mokymosi aplinkos – mokyklos kūrimo kompetencijos lyderiauti ir mokytis permainingame pasaulyje (CreatLearn)“ (projektas vykdomas nuo 2011 m.). Projekte bendradarbiauja Švedijos, Danijos ir Vokietijos švietimo institucijos. Jo orientyras - kūrybiškas mokymas(is) ir pilietinė drąsa. Projektu siekiama tobulinant mokytojų profesinį meistriškumą ir išteklius tarptautiniu lygmeniu, sukurti motyvuojančias mokymo(si) aplinkas pasitelkiant menų ir kultūros tinklų profesionalią patirtį.Vieni iš svarbiausių projekto įgyvendinimo uždavinių – parengti mokyklų bendradarbiavimo modelį bendram tikslui siekti ir integruotą mokomąją priemonę mokinių pilietiškumui ugdyti.

Pasitarime dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, kuruojanti švietimo centro veiklą, Nijolė Gotlibienė. Ji akcentavo, kad Klaipėdos rajono centras glaudžiai bendradarbiauja su rajono Švietimo skyriumi. „Visas mokytojų profesinis kvalifikacijos tobulinimas pagrįstas mokyklų veiklos kokybės įsivertinimu ir išorės  vertinimo išvadomis bei mokytojų metodinių būrelių pageidavimais. Lanksčiai dirba suburta rajono mokyklų mokytojų metodinė taryba, kurios veiklą koordinuoja švietimo centras, kuruoja – švietimo skyriaus specialistai.“ N. Gotlibienė pasidžiaugė švietimo centro CreatLearn projektu, kurio partneris yra Klaipėdos rajono švietimo skyrius, jo įgyvendinimo eiga ir bendrai sukurtais produktais.

CreatLearn projekto koordinatorės N. Gotlibienė ir R. Sirutienė pristatė 5 rajono mokyklų mokinių ir mokytojų sukurtą produktą – integruotą mokomąją priemonę mokinių pilietiškumui ugdyti – spektaklio misterijos „Smėlio dėžės piliečiai“ CD. Spektaklio scenoje vienu metu buvo 123 mokiniai, o jo scenografiją, kostiumus  ir simbolius kūrė 108 mokiniai. Jiems vadovavo 19 mokytojų (projekto įgyvendinimo komanda) ir projekto priežiūros grupė, kurią sudarė projekto mokyklų direktorių pavaduotojai. Projekto veiklų planavimas, koordinavimas ir priežiūra leido visiems pasijusti vieningiems ir sėkmingai siekti vieno tikslo. Jungtines spektaklio repeticijas konsultavo Klaipėdos muzikinio teatro režisieriau asistentė Rūta Bunikytė ir garsi dailininkė scenografė Renata Valčik. Kiekvienas Švietimo centras gavo spektaklio misterijos CD ir palinkėjimą  kūrybiškai jį naudoti pamokose, ugdant vaikų pilietiškumą ir meilę savo kraštui. Buvo pasiūlyta naudotis lietuvių kalbos mokytojų metodininkių Rasos Rusteikienės ir Živilės Kairienės parengta programa, kaip taikyti CD medžigą lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir pilietiškumo pagrindų, muzikos, choreografijos, dailės ir technologijų bei teatro pamokose.

Pasidžiaugę šiltu bendravimu,  kolegos iš bendradarbiaujančių švietimo centrų kartu vyko į Vėžaičių kultūros centrą, kuris įsikūręs renovuotose buvusio Volmerių dvaro arklidėse. Centro šeimininkė, direktorė Alma Slušnytė, papasakojo apie Volmerių giminės istoriją, buvusio dvaro didybę, gyventojus ir jų likimus. R. Sirutienė pristatė kolegoms dar vieną CreatLearn projekto produktą – Kelionės laiku metodą. Jį pirma išbandė rajono mokytojai ir mokyklų vadovai praėjusių metų lapkritį , o pavasarį sėkmingai pakartojo Dovilų ir Vėžaičių pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Patys transformavęsi į 1888 metų įvykių dvare dalyvius – tarnus, darbininkus, valstiečius -  mokiniai „išgyveno“ jo atmosferą, laikmečio darbus, bėdas ir pagrindinį įvykį – gubernatoriaus atvykimą. „Supanti istorinė aplinka yra veiksmingiausias mokymo ir mokymosi išteklius ir įrankis, o istorija - visur šalia mūsų  kasdieniame  dabarties gyvenime“. Tokią pamoką mokytojams davė Kalmaro (Švedija) krašto muziejaus edukatorius, Tarptautinės Kelionės laiku asociacijos prezidentas Ebbe Westergrenas. Be to, Kelionė laiku suartina ne tik mokinius ir mokytojus, bet ir vietos bendruomenę.

Dar šiltas rudeninis lietus nesutrukdė pasivaikščiojimui po buvusio Volmerių dvaro parką...

CreatLearn projekto simbolis – obuolys. Per 500 jų savo rankomis iš molio nulipdė mokiniai ir dovanojo,  kaip  savo  pilietiškumo suvokimo ženklą ir pažinimą savęs su giliomis tėvų ir protėvių šaknimis gimtojoje žemėje, svečiams ir spektaklio žiūrovams. Kad jo sėklelės pasklistų ir sudygtų mūsų vaikų  širdyse...