europos kalbu diena vaivorykstes gimnazijojeKasmet tradiciškai „Vaivorykštės“ gimnazijoje minima Europos kalbų diena. Kalbų mokytojai organizuoja mokiniams įvairias veiklas, kad dar labiau paskatintų suprasti ir savos, ir užsienio kalbos sistemą, lavintųsi įgūdžius reikšti mintis, kurti tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia bei turininga kalba, atrastų Europos kalbų teikiamas kūrybos galias.

Šiais mokslo metais I-II klasių mokiniai ieškojo įvairių frazeologizmų ir juos iliustravo skirtingomis meninės raiškos priemonėmis. Gimnazistų darbai papuošė mokyklos viešąsias erdves, atkreipė dėmesį į kalbos turtingumą. Pertraukų metu įvairiomis kalbomis skambėjusios dainos džiugino ,,Vaivorykštės“ bendruomenę.

Rugsėjo 24 d. III-ių klasių mokiniai dalyvavo protų kovose „Kalba – langas į pasaulį“. Dėl susidariusios pandeminės situacijos žaidimas vyko pasitelkiant išmaniąsias technologijas ir virtualias programėles: savo žinias, įgūdžius ir gebėjimus, naudodamiesi ,,Kahoot“ programa, gimnazistai išbandė atsakydami į klausimus, kuriuos paruošė ,,Vaivorykštės“ lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojos. Teisingiausiai į klausimus atsakiusios trys komandos buvo apdovanotos gimnazijos direktorės įsteigtais prizais.

Šių laikų pasaulyje, kuris yra beveik be sienų, gebėjimas kalbėti daugiau negu viena kalba yra jau ne privalumas, bet būtinybė. Tuo puikiai galėjo įsitikinti renginio dalyviai. Na, o mes, ugdomųjų veiklų organizatorės, darsyk pasitikrinome, jog tarpdalykinė integracija yra paveikus būdas sudominti mokinius mokomąja medžiaga bei pasiekti geresnių ugdymo rezultatų.

Austrų filosofas Liudvigas Vitgenšteinas yra pasakęs: „Mano kalbos ribos žymi mano visatos ribas“ (angl. „The limits of my language means the limits of my world“). Mokydamiesi kalbų, tobulėsime, pažinsime pasaulį – plėsime savo galimybių ribas.

VAIZDO REPORTAŽAS

 

Inga Ulonienė ir Violeta Jurjonienė, „Vaivorykštės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės