naujienlaiskis

Sveiki, mieli Kolegos!Tai jau septintasis Švietimo centro naujienlaiškis nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu. Dalijamės su Jumis šią savaitę vykusių renginių apžvalga ir Jūsų parengtais metodiniais darbais.

 

 

 
 

Metodinių būrelių sąšaukos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų sąšauka

Šią savaitę vyko kitoks rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nuotolinis pasitarimas. Nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu Švietimo centras pristato trumpai vykusius renginius savo naujienlaiškyje. Reportažas apie šį pasitarimą viršija naujienlaiškio kelių eilučių rėmus. Kodėl? Nes mokytojų kūrybiškumui nėra ribų!

Pasitarimo idėja gimė kalbantis apie meno raiškos formų panaudojimą ugdyme. Nuspręsta gegužės 19 d. pasitarimo metu pateikti refleksiją apie nuotolinio mokymo(si) laikotarpį kitaip – spalvomis. Nesvarbu, kaip tai atrodytų. Tai, kaip meno terapijos procesas – apmąstai nuotolinio ugdymo sėkmes ir iššūkius, kaip jauteisi pradžioje ir dabar, ir išreiški spalvomis ar kitokiu priimtinu būdu.

Aptardami nuotolinį mokymą(si) lydinčius patyrimus, emocinę savijautą sulaukėme ne tik spalvinės raiškos piešiniuose, bet ir fraktalų, geometrinių figūrų, keramikos dirbinių, riešinių, kūrybingų tekstų bei eilių! Spalvų gausa vyravo ir pasidalintose užduotyse, sukurtose naudojant padlet.com platformą.

Dėkojame rajono mokytojoms Kristinai Juknaitei-Bartninkei, Rasai Šukienei, Alinai Daukšienei, Loretai Mangarovienei, Laimai Radzevičienei, Audronei Gedvilienei, Virginijai Martyšienei, Daliai Lengvinaitei, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Loretai Kaltauskienei, rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų būrelio pirmininkei Rimai Butkuvienei už netradicinę refleksiją. Neįprastai reflektuoti buvo pasiruošusi ir Švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė.

Garsusis Einšteinas yra pasakęs: „Jei idėja iš pirmo žvilgsnio neatrodo absurdiška, ji yra beviltiška“. Pradžioje vyravusios nedrąsios mintys apie kitokį pasitarimą patvirtino, kad mokytojams verta pakeisti įprastą ir dalykišką toną pasitarimų metu į galimybę pasidalinti vidinėmis įžvalgomis pasitelkiant turimą potencialą ir kūrybines galias.

Juk, kaip teigia žydų pedagogika – svarbu ugdyti turimas stiprybes. Būkime dėmesingi savo pačių ir artimiausių kolegų talentams, neatskleistiems klodams ir paskatinkime vieni kitus dalintis vidiniais turtais.

Kviečiame susipažinti su kolegių pristatytais patyrimais. Gal ir Jūs jautėtės panašiai? http://tiny.lt/6hdeaac

 

Mokyklų bibliotekininkų sąšauka

Šiandien vyko pirmas mokyklų bibliotekininkų nuotolinis pasitarimas – pasidalijimas vykdoma veikla nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu. Mokyklų bibliotekininkai, kaip ir visa Lietuva, karantino pradžioje mokėsi dirbti įvairiomis IT platformomis, dalyvavo nuotoliniuose mokymuose bei drąsiai priėmė neįprastus jų profesinei veiklai iššūkius.

Aptartos pagrindinės veiklos – dokumentacijos rengimas, knygų priėmimas ir nurašymo organizavimas, mokymosi pagalbos teikimas sudarant virtualių bibliotekų, elektroninių ir audio knygų sąrašus.

Taip pat kūrybiškumo reikalaujančios veiklos – virtualių parodų, viktorinų, edukacinių žaidimų ir projektų organizavimas, informacijos skelbimas minint įvairias šventes (Motinos ir Šeimos dienos), įsimintinas datas (Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, Pasaulinė knygos diena, Vaikų literatūros savaitė ir kt.) mokyklų el. svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose.

Šiuo periodu vyko ne tik nuotolinis mokymasis. Agluonėnų pagrindinės mokyklos bibliotekininkė organizavo skaitymus su mokiniais lauko erdvėse – mokyklos stadione, o Šiūparių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė – piešinių šventę mokyklos kieme. Buvo laikomasi visų saugumo reikalavimų.

Labai svarbus mokyklų bibliotekininkų vaidmuo dalijantis teatro aktorių nuotoliniais literatūros skaitymais. Tikimasi, kad mokslo metams apibendrinti bus galimybė „gyvai“ susitikti. To ir palinkėkime!

 

Renginiai, skirti Šeimos dienai

Paskaita „Šeimos santykių branda“, lektorius Vaidas Arvasevičius https://tinyurl.com/yb87uj2j

 

Projektas „ATVIRKŠČIA PAMOKA – KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGAI“

Metodinė diena ,,Atvirkščia pamoka ir Mąstymo žemėlapiai nuotoliniame mokyme” https://tinyurl.com/ya2gnhry

 

Papildytas Klaipėdos rajono edukacinis bankas

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, specialusis ir muzikinis ugdymas

„Draugų būryje“ https://padlet.com/Linksmuoliai/ts9nqd7zfb4qut4d, parengė Kvietinių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo  mokytoja Laima Radzevičienė

„Geometrinės figūros“ http://tiny.lt/6x7naf, parengė Kretingalės vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Noreikienė

„Vasaros belaukiant“ https://padlet.com/editaezys1/add2faotwz723zqt, parengė Endriejavo pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė ir logopedė Edita Janušauskienė

Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ muzikos mokytojos metodininkės Daivos Paškauskienės parengtos metodinės priemonės:

Knygelė ,,Kas miške gyvena?“ https://www.storyjumper.com/book/read/81228515/5e8cc31378654

Knygelė ,,Laukiame velykų“ https://www.storyjumper.com/book/read/80785075/5e7f4f2922e28

Knygelė ,,Žaislai“ https://www.storyjumper.com/book/read/81711275/5e9997184a10f

Styginiai muzikos instrumentai https://imgur.com/a/DrrT8s2

Mušamieji muzikos instrumentai https://imgur.com/a/fu48C7N

Pučiamieji muzikos instrumentai https://imgur.com/a/w1ErISl

 

Virtualios parodos

Priekulės Ievos Simonaitytės ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijų abiturientų menų (dailės) egzamino darbų paroda http://tiny.lt/wbp8t55

 

Su geriausiais linkėjimais!

Klaipėdos rajono švietimo centro komanda