naujienlaiskis

Sveiki, mieli Kolegos! Šeštasis Klaipėdos rajono švietimo centro naujienlaiškis turtingas mokytojų patirtimis ir gausiai papildytu edukacinės patirties banku.

 

 

Renginiai skirti Vaiko emocinės gerovės metams 

Visą savaitę vyko mini konferencijos, skirtos Vaiko emocinės gerovės metams „Socialinio ir emocinio ugdymo praktikos ir metodai“. Iš viso nuotolinių konferencijų sekcijose dalyvavo gerokai per du šimtus priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų bei mokytojų, kurie dirba 5-8 bei 9-12 klasėse. Pristatyti 43 pranešimai įvairiomis temomis. Dauguma iš jų apie tai, kaip mokytojai, pasitelkdami savo išmonę ir kūrybiškumą, sugebėjo sėkmingai  perkelti socialinį ir emocinį ugdymą į virtualią erdvę. Dauguma pasisakiusiųjų akcentavo, kad buvo labai svarbu išlaikyti mokinių ir jų tėvelių emocinį stabilumą pasikeitus aplinkybėms, o nuotolinėse SEU valandėlėse užsimezgė glaudesnis kontaktas su tėvais. SEU instituto direktorė ir LIONS QUUEST programų vyriausioji instruktorė dr. Daiva šukytė ir Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo patarėja Nijolė Gotlibienė nuoširdžiai džiaugėsi mokytojų praktinėmis patirtimis.

 

Kviečiame susipažinti su mokytojų pranešimais

 


‍Anketinė tėvų apklausa

„Karantino ir nuotolinio mokymo(si) įtaka savijautai

Klaipėdos rajono mokyklose“

Balandžio 29 d. vykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo pristatyta Klaipėdos rajono mokinių tėvų anketinių apklausų rezultatų suvestinė. Apklausoje dalyvavo 881 respondentas. Apklausos rezultatų duomenis  analizavo ir pristatė SEU instituto direktorė dr. Daiva Šukytė. Prašome susipažinti su anketinės tėvų apklausos „Karantino ir nuotolinio mokymo(si) įtaka savijautai Klaipėdos rajono mokyklose“ rezultatais. Atviruose klausimuose be kritinių pastabų, buvo išsakyta daug gražių žodžių mokytojams, atsakingai dirbantiems virtualioje erdvėje. Tėvų nuomone, 80 proc. mokytojų pasirengę dirbti nuotolinėse pamokose.  https://tinyurl.com/y8844a7n

 


Pasitarimas ,,Pagrindinio ir vidurinio ugdymo aktualijos” https://bit.ly/3doWHN1


‍Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai atveria naujas galimybes

Balandžio 30 d. Kretingalės pagrindinė mokykla organizavo metodinę dieną „Nuotolinis mokymas – iššūkiai ir galimybės“. Renginyje dalyvavo Plikių Ievos Labutytės, Vėžaičių, Lapių ir Kretingalės pagrindinių mokyklų mokytojai ir vadovai. Pranešėjai pristatė ne tik nuotolinio mokymo(si) platformas, programas, inovatyvius mokymo(si) būdus, bet apžvelgė ir socialinio emocinio ugdymo svarbą karantino laikotarpiu. Renginio refleksijos metu pastebėta, kad pristatytų platformų ir įrankių įvairovė suteikia mokytojui galimybę organizuoti pamoką nuo kūrybiškai žaismingos iki solidžiai akademiškos. Kokie įrankiai leidžia tai pasiekti? Norinčius susipažinti ir negalėjusius dalyvauti tiesioginėje transliacijoje kviečiame pažiūrėti įrašą: https://youtu.be/R3Z2y0ZqbSs

 


Virtuali paskaita „Mokymasis bendradarbiaujant:

projektinės veiklos nuotolinio mokymosi kontekste“

1 dalis https://youtu.be/qRFP9QjOMT4 

2 dalis https://youtu.be/bEFEQ0uGVHU 

 


Papildytas Klaipėdos rajono edukacinis bankas

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, specialusis ir muzikinis ugdymas

 

„Kaip Tadas ir Sofija susipažino su smuikininku Strakalionu Jonu“ http://tiny.lt/kps2, „Kaip Tadas ir Sofija padėjo smuikeliui rasti šeimą“ http://tiny.lt/7nwrbew, leidinys „Stebuklingas teatro pasaulis“ http://tiny.lt/9paw8hu, parengė Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ muzikos mokytoja metodininkė Šarūnė Petruškevičienė 

 

„Netrukdyk man ropoti, skraidyti“ http://tiny.lt/25tr5sr, „Transporto priemonės“ http://tiny.lt/wr6nm49, „Naminiai gyvūnai“ http://tiny.lt/drukd55, parengė Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Rudgalvienė

 

„Švari žemė, sveikas maistas – laimingas vaikas“ bei potemės „Švari žemė“ refleksija http://tiny.lt/4y7pgy9, parengė Kretingalės vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Zita Povilienė 

 

Respublikinis kūrybinių darbų projektas „Išskleisk sparnus, vaikystės paukšte“ http://tiny.lt/k4x59fc, parengė Kretingalės vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja-direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Povilienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Noreikienė ir direktorė Regina Baranauskienė.

 

„Spalvų paletė“ http://tiny.lt/pr6vwvv, parengė Kretingalės vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Noreikienė

 

Mamos dienai https://padlet.com/editaezys1/km0ojsrfqrcelk6k, parengė Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ specialioji pedagogė Edita Janušauskienė ir logopedė Ona Meškienė,  Klaipėdos r. PPT psichologė Rimantė Ignatjevienė 

 

„Pažink ugniagesio ir policininko profesijas“ https://padlet.com/editaezys1/hsffnurqjg1wo937, parengė Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ specialioji pedagogė Edita Janušauskienė ir logopedė Ona Meškienė,  Klaipėdos r. PPT psichologė Rimantė Ignatjevienė 

 

Projekto „Jaučiuosi sveikas ir saugus“ V dalis „Saugus elgesys gatvėje“ https://padlet.com/viksmit/Bookmarks, parengė Dituvos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Šmitaitė

 

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos ekspertės Rasos Linkienės parengtos pamokos (savaitei):

1 klasė „Pavasario šaukliai“ http://tiny.lt/su257ah

2 klasė „Dainuojantys nykštukai“  (1 savaitė) http://tiny.lt/efk9afc 

2 klasė „Dainuojantys nykštukai“  (2 savaitė) http://tiny.lt/usucf4h 

2 klasė „Smuikas“ http://tiny.lt/b63yrfn 

 

Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus geroji patirtis ugdant mažuosius nuotoliniu būdu. Parengė Vaida Girskienė, metodinės grupės pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Boružiukai“ mokytoja

 https://www.veivirzenugimnazija.lt/gerosios-patirties-sklaida 

 


Virtualios parodos

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos 5–11 klasių mokinių žemės meno kompozicijų paroda „Tau, Mama“ http://tiny.lt/b6dfs7h, parengė vyresnioji technologijų mokytoja Raimonda Mickienė

 

Kūrybinių darbų paroda „Mano mama“ http://tiny.lt/cytpp2g, parengė Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos logopedė Modesta Stončiuvienė

 

Virtuali mokinių paroda „Lipdome iš druskinės tešlos“, 5–7 klasių mokinių darbai. Technologijų mokytoja I. Ruškė. http://tiny.lt/uf3ycwy

 


Savipagalbos grupės karantino laikotarpiu

Balandžio-gegužės mėn. organizuotos 2 nuotolinės savipagalbos grupės „Nerimas, įtampa, kūrybiškumas ir energija“ bei „Būti tėčiu ir mama visą parą“. Grupes vedė psichologė Aurelija Ananjevaitė.

 

Pirmos grupės dalyviai mokėsi, kaip sumažinti patiriamą įtampą, įveikti nerimą bei įvairių kūrybiškumo ir atsipalaidavimo technikų.

 

Tėvų grupės dalyviai aktyviai domėjosi, kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo su antrąja puse, rūpintis vaiko dienotvarke karantino laikotarpiu bei kuo juos užimti. Šių užsiėmimų metu psichologė pateikė patarimų vaikų savarankiškumo ir atsakomybės ugdymo klausimais: kaip nubrėžti tinkamas ir saugias ribas, stiprinti brolių ir seserų santykius, motyvuoti juos įvairiai veiklai. Tėvams buvo svarbu taip pat išsiaiškinti, kaip būti su nepatogiais vaikų jausmais: pykčiu, nerimu, isterija.

 

Abiejų grupių užsiėmimus finansavo VšĮ Dovilų socialinių iniciatyvų centras projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos rajone“ lėšomis.

 


 

Metodinių būrelių sąšaukos

Karantinui artėjant link pabaigos mokytojai savo metodiniuose būreliuose nuotolinėms sąšaukoms jungiasi jau antrą kartą. Priešingai nei stichiškoje pradžioje dabar jau dalijamasi aiškia struktūra, pavykusiomis pamokomis, parengta medžiaga.

 

Mokyklų psichologai per visą nuotolinio mokymosi laiką atviresnei diskusijai su rajono švietimo bendruomene pirmąkart prisijungė gegužės 5 dieną. Susitikimo metu jie aptarė savo veiklos pokyčius. 

 

Prasidėjus nuotoliniam mokymui pagausėjo laiko sąnaudos šviečiamajai veiklai, rekomendacijų rengimui. Didžiąją dalį grupinių konsultacijų pakeitė individualios, konsultuojamų vaikų sumažėjo arba atsirado naujų, kuriems mokyklose anksčiau pagalbos neprireikė. Nuotolinių transliacijų platformos (ZOOM) leidžia vaikams jaustis saugesniems, labiau pasitikima psichologu, dažniau pavyksta pabendrauti su tėvais. 

 

Iškilus problemoms daug bendraujama su socialiniais pedagogais, Vaiko gerovės komisijos nariais. Rytinį darbo laiką pakeitė vakaro skambučiai kolegoms, tėvams, kai yra galimybė juos pasiekti po darbo. Įžvelgiama galimybė nuotolinio mokymosi laikotarpiu įvaldytus įrankius pritaikyti sugrįžus į stacionarias darbo vietas.

 

Tačiau pastebėta, kad socialinių įgūdžių lavinimo grupes teko sustabdyti dėl tvarkaraščių suderinimo sunkumų, tėvų mokymų „Laiptai“ dalyviai pageidavo „gyvo“ bendravimo. 

 

 

 

 

Su geriausiais linkėjimais! 

Klaipėdos rajono švietimo centro komanda