Eil. Nr. Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

1. Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

RIma Butkuvienė

l– d „Naminukas“ 8 673 35659
2. Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
3. Pradinis ugdymas Danutė Raudienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė 8 673 16386
4. Etika Ilma Agajan
„Vaivorykštės“ gimnazija Ekspertė 8 672 38678

5. Tikyba Neringa Žemgulienė
„Minijos“ progimnazija   8 688 01272
6. Lietuvių kalba Lina Pilkaitienė Krantopagr. m-kla Metodininkė 8 698 24742

7. Anglų kalba Giedra Aliulienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 633 31176  
8. Rusų kalba Vilija Mikšienė „Minijos“ progimnazija Vyr. mokytoja 8 682 14876

9. Istorija Ingrida Jančauskienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 600 22267

10. Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 614 88774
11. Biologija Raimonda Kundrotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

12. Chemija Asta Vaišnoraitė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 612 84378
13. Fizika Rimantas Raudys Vaivorykštės gimnazija

8 606 04774

14. Matematika Dalia Bendikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 672 34487

15. IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
16. Kūno kultūra Audronė Danienė
Plikių I.Labutytės pagrindinė mokykla
Vyr. mokytoja 8 615 84975

17. Muzika Rasa Linkienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė

8 655 77001

18. Dailė ir technologijos
Edita Jurkaitienė
Vieviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija Vyr. mokytoja

8 698 82963

19. Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

20. Soc. pedagogai Kristina Klenauskienė
Agluonėnų pagr. m-kla  Vyresnioji soc. pedagogė 8 683 82732
21. Etninė kultūra Nomeda Skliuderienė Švietimo centras Metodininkė 8 615 33534
 
22. Psichologija Erika Kuizinienė
Ketvergių pagrindinė mokykla Psichologė 8 608 34434

23. Ugdymas karjerai Barbora Dotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963