Eil. Nr. Dalykas Vardas, pavardė Ugdymo įstaiga Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, el. paštas

1. Ikimokyklinis, prieš- mokyklinis ugdymas

RIma Butkuvienė

l– d „Naminukas“ 8 673 35659
2. Specialusis ugdymas Diana Jarutienė l – d „Gintarėlis“ Metodininkė 8 612 46817
3. Pradinis ugdymas Danutė Raudienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė 8 673 16386
4. Etika Ilma Agajan
„Vaivorykštės“ gimnazija Ekspertė 8 672 38678

5. Tikyba Neringa Žemgulienė
„Minijos“ progimnazija   8 688 01272
6. Lietuvių kalba Lina Pilkaitienė Krantopagr. m-kla Metodininkė 8 698 24742

7. Anglų kalba Stefanija Piaulokienė
„Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 610 60939    
8. Rusų kalba Rasa Urmonienė
Ketvergių pagrindinė mokykla Metodininkė 8 620 39502
9. Istorija Ingrida Jančauskienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 600 22267

10. Geografija Angelė Pakamorienė „Minijos“ progimnazija Ekspertė 8 614 88774
11. Biologija Raimonda Kundrotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 610 60956

12. Chemija Asta Vaišnoraitė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė 8 612 84378
13. Fizika Rimantas Raudys Vaivorykštės gimnazija

8 606 04774

14. Matematika Dalia Bendikienė
„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 672 34487

15. IT Raminta Birgėlienė „Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 699 14091
16. Fizinio ugdymo
Jolanta Žukauskienė
„Minijos“ progimnazija Metodininkė 8 6...

17. Muzika Rasa Linkienė „Kranto“ pagr. m-kla Ekspertė

8 655 77001

18. Dailė ir technologijos
Edita Jurkaitienė
Vieviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija Vyr. mokytoja

8 698 82963

19. Bibliotekininkai

Barbora Dotienė

„Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

20. Soc. pedagogai Kristina Klenauskienė
Agluonėnų pagr. m-kla  Vyresnioji soc. pedagogė 8 683 82732
21. Etninė kultūra Nomeda Skliuderienė Švietimo centras Metodininkė 8 615 33534
 
22. Psichologija Rimantė Ignatjevienė Klaipėdos rajono PPT Psichologė 8 612 41142

23. Ugdymas karjerai Barbora Dotienė „Vaivorykštės“ gimnazija Metodininkė

8 612 61963

24. Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU) Loreta Kaltauskienė Priekulės I.Simonaitytės gimnazija   8 642 98 414
25. Mokytojo padėjėjai Toma Edita Pričinaitė Priekulės vaikų lopšelis-darželis Mokytojo padėjėja 8 630 37575
26. Pavaduotojai Inga Račienė „Kranto“ pagr. m-kla