ukrainietes stazuote klaipedos rajoneVasario pradžioje Klaipėdos rajone lankėsi Ukrainos Čerkasų srities miesto Švietimo departamento metodistė Lijana Derkach. Čerkasai – apie 290 tūkstančių gyventojų turintis miestas su išvystyta lengvąja, mašinų gamybos, chemijos statybos pramone, įsikūręs Centrinėje Ukrainos dalyje, dešiniajame Dniepro krante. Tai garsaus ukrainiečių poeto, dailininko, rašytojo Taraso Ševčenkos gimtoji žemė.

Viena viešnios iš Ukrainos vykdomų veiklų – socialinio ir emocinio ugdymo programų (toliau SEU) diegimas mokyklose. Aštuonios Čerkasų mokyklų bendruomenės prieš du metus susipažino su SEU programų diegimo metodika ir, mokyklų administracija, pasirašiusi sutartį su miesto savivaldybės švietimo skyriumi dėl SEU programų diegimo mokyklose, pradėjo įgyvendinti LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. L. Derkach kuruoja šią veiklos sritį ir savo iniciatyva įsteigė mokyklų, įgyvendinančių SEU, veiklos grupę, kurioje dalyvauja po 2-3 kiekvienos iš 8 mokyklų atstovai. Ši grupė renkasi kas mėnesį pasidalinti informacija ir aptarti kylančias problemas. Dažniausiai keliama problema – tėvų įtraukimas į SEU programos įgyvendinimą. Ši veiklos grupė jau tapo Čerkasų LIONS klubo pagrindu. Nevalstybinė tarptautinė Ukrainos Liūtų klubo organizacija rekomendavo Švietimo departamento metodistei vykti stažuotei į Lietuvą. Europos sąjungos mobilumo programa Europos namai (House of Europe) skirta Ukrainos specialistų meistriškumui kelti ir susipažinti su Europos sąjungos švietimo ir kultūros įstaigų patirtimi. Pagal šią programą L. Derkach lankėsi Vilniaus Antakalnio progimnazijoje ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžineriniame licėjuje, Socialinio ir emocinio ugdymo institute, Klaipėdos rajono švietimo centre, Gargždų „Kranto“ pagrindinėje mokykloje, Gargždų „Minijos“ progimnazijoje ir Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje bei Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ ir Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje.

5 dienų stažuotėje L. Derkach bendravo su švietimo įstaigų vadovais, mokytojais ir mokiniais. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorius Egidijus Žiedas viešniai pasakojo apie SEU plėtojimo mokykloje tvarumo veiksnius, o jo pavaduotoja ugdymui Violeta Petrošienė supažindino su tėvų ir socialinių partnerių įtraukimo į mokinių socialinį ir emocinį ugdymą galimybėmis. Lopšelio-darželio „Naminukas“ direktorė Raimunda Mockienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Butkuvienė pristatė, kaip bendradarbiauja tėvai ir mokytojai, ugdydami vaikų socialines ir emocines kompetencijas. Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė pateikė stažuotojai schemą, kaip bendradarbiaujančios rajono institucijos pasiskirsto vaidmenimis įgyvendinat SEU visose rajono švietimo įstaigose. Remdamasi reguliariai atliekamų tyrimų analizės duomenimis, direktorė pateikė informaciją, kaip SEU programos padeda „auginti“ mokinių socialines ir emocines kompetencijas ir kokią įtaką tai turi mokinių pasiekimams. Švietimo centro metodininkai Nomeda Skliuderienė ir Julius Adomkus pristatė stažuotojai, kokia veikla užsiima švietimo centras. „Čerkasų srityje kiekvienas mokytojas per 5 metus turi dalyvauti 150 val. kvalifikacijos tobulinimo programose“, pasakojo L. Derkach. „Kvalifikacijos tobulinimo programas mokytojai renkasi patys savo nuožiūra ir šis procesas nėra planuojamas pagal mokyklos prioritetus“. Klaipėdos rajono savivaldybės vyriausiajai specialistei Irenai Barbšienei pristatant Lietuvos švietimo sistemą, viešnia užsiminė, kad Ukrainos parlamentas dar nėra patvirtinęs Ukrainos švietimo įstatymo, nes nėra sutarimo su opozicija dėl rusakalbių šalies gyventojų. Ukrainos mokyklose nėra tikybos - dėstomi moralės pagrindai. Ukrainiečių mokykloms vadovauja direktoriai, kurie dalyvauja savivaldybės lygmens konkurse ir mokyklų vadovų netrūksta.

Gargždų „Minijos“ progimnazijoje direktoriaus pavaduotoja Lina Zubauskienė ir psichologė Jolanta Ronning dalijosi patirtimi apie SEU ir jo įtaką mokinio socialinių ir emocinių kompetencijų formavimui ir mokinio savijautai bei motyvacijai.
Vizitas į Priekulę stažuotojai taip pat suteikė daug įspūdžių ir naujų patirčių. Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos direktorius Antanas Alčauskis ir jo pavaduotojai ugdymui Robertas Gricenko ir Aistė Vinkuvienė supažindino stažuotoją su SEU įgyvendinimo sistema mokykloje, socialinių ir emocinių kompetencijų tyrimų duomenų panaudojimu veiklai planuoti ir tobulinti bei SEU programų integravimu dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Mokytoja Violeta Gricenkienė pasidalijo SEU taikymo pamokose praktine patirtimi. Priekulės lopšelyje-darželyje viešnią sužavėjo išradingai sukurtos darželio edukacinės erdvės ir auginami SEU programos „Zipio draugai“ simboliai Zipiai – vandeniniai čiuožikai. Priekulės lopšelio-darželio direktorė Irena Skrabienė, jos pavaduotoja ugdymui Giedrė Bakienė, mokytoja Džuralda Kavolienė bei mokytojo padėjėja Aliona pristatė Priekulės lopšelio-darželio veiklą įgyvendinant SEU programas „Zipio draugai“ ir LIONS QUEST „Laikas kartu“. Išsiskiriant direktorė padovanojo viešniai kelis Zipius, kaip priminimą apie SEU programą. Deja, jie buvo paliktas patikimose rankose Vilniuje. Stažuotoja nuogąstavo, kad vabzdžiai gali neatlaikyti skrydžio lėktuvu.

Liana Derkach džiaugėsi savo stažuote ir dėkojo jos organizatoriams ir mokyklų atstovams už pasidalintas patirtis ir racionalias idėjas SEU diegimui Čerkasų mokyklose. Viešnią ypatingai nustebino, kad SEU pradedamas nuo pačių mažiausių – darželinukų ir jo tęstinumas užtikrinamas iki mokyklos baigimo. Visada lengviau žengti jau pramintu keliu.

VAIZDO REPORTAŽAS

ŠC informacija