2019 12 23 12 22 37 2019 12 Naminuke lobių skrynelė vis dar neišsemiama Google nuotraukosJau penktus metus Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ bendruomenė vykdo etnokultūros projektus (dalinai finansuojamus Klaipėdos r. savivaldybės). 2019 metų projektas „Iš lobių skrynelės į vaikų širdeles“, tęstinis, vykdomas advento laikotarpiu. Svarbiausias projektinės veiklos siekis – pasiimti tai, kas gražu, šviesu, kas papildo šeimos vertybes ir įprasmina prieššventinį ir šventinį buvimą kartu.

Įvairių veiklų metu vaikai praplėtė žinias apie advento, Kalėdų laikotarpio papročius bei tradicijas, ugdėsi savitą kūrybinę raišką, praturtintą tautiniais, tradicinio meno elementais per kūrybinių dirbtuvėlių, edukacines veiklas. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai dalyvavo molio ir vaško edukacinėse valandėlėse „Adventas žvakelių šviesoje“ Dovilų etnokultūros centre, vyresniųjų grupių ugdytiniai – edukacinėje valandėlėje „Skrynios paslaptys“ Gargždų krašto muziejuje, Lopšelio-darželio kūrybinėse dirbtuvėlėse „Mes gerė žemaite ruošamies į torgų“ (mokytojos metodininkės Danutė Surplienė, Virginija Martyšienė, Irena Vilutienė) ugdytiniai kūrė kalėdines dovanas, sveikinimų atvirukus ir kita.

„Naminuko“ bendruomenė ir svečiai kultūros tradicijų tęstinumą puoselėjo per edukacinę adventinio turgaus „Mes gerė žemaite važioujem į šeškatorgį ėr na tik...“ veiklą. Kadangi projektas skirtas Žemaitijos metams paminėti, į adventinį turgų susirinko daug žemaičių ir žemaitukų ne tik iš „Naminuko“, bet ir Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Girijotienė), Gargždų socialinių paslaugų centro. Jų gretas papildė tautodailininkės, meno kūrėjos su kūrybos darbais: Valentina Kaubrienė (Gargždai), Daiva Rekašiutė (Klaipėda), sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė kūrėja, senojo audimo amato puoselėtoja Zita Paulikienė. Skambiomis adventinėmis dainomis, folkloro šokiais ir rateliais susirinkusius džiugino etnogrupė „Dainužė“ (vad. Lolita Gabšienė) ir Vidmantas Radavičius.

Dvi žemaitės – Virginija Martyšienė ir Irena Vilutienė, pritariant Jūratei Dirškienei, vyresniajai meninio ugdymo pedagogei, ir būriui priešmokyklinukų „vedė“ renginio dalyvius per tris advento laikotarpio turgus: šeškaturgį (šiltų drabužių turgų), skaistaturgį (dovanų turgų) ir saldaturgį (maisto ir saldumynų turgų) su tautosakos pašmaikštavimais, advento dainomis, šokiais bei rateliais, patarlėmis ir priežodžiais apie amatus.

Manome, kad įvairiapusės patirties pasidalijimu, sujungiant gražiausias senąsias tradicijas su šių dienų naujosios kultūros elementais, atsiekėme svarbiausią projektinės veiklos siekį.

VAIZDO REPORTAŽAS

Rima Butkuvienė, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui