2018–2019 metais Klaipėdos rajono švietimo centras įgyvendino etninės kultūros projektą „Etninių simbolių raktas bendrystei“, kurio metu mokytojai, mokiniai ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai susipažino su etninių ženklų ir raštų reikšmėmis, išbandė įvairias tautodailės rūšis kuriant darbus etninių simbolių tematika: audimą, odos, keramikos ir metalo dirbinius, medžio drožybą ir raižybą, karpinius ir kt. Projektas atskleidė formų gausą, per kurias reiškiasi mokytojų ir mokinių kūrybiškumas, o etniniai simboliai, raštai, ženklai įsitvirtina kūriniuose, kaip tik leidžia žmogaus vaizduotė ir pajautimas.

Tikime, kad etninių ženklų ir raštų reikšmių suvokimas padeda susitapatinti su lietuviškąja kilme, tad kviečiame visus Pasaulio lietuvius įsijungti į projektą ir 2020-aisiais, Tautodailės metais, pasidalinti su mumis savo kūrybiniais darbais. Amžius neribojamas.

Kūrybos formos – įvairios tautodailės rūšys.

Pateikimo forma – nuotrauka (jpg formatas).

Kūrybinių darbų eksponavimo forma – virtuali paroda Klaipėdos rajono švietimo centro internetinėje svetainėje www.krsc.lt.

Virtuali paroda veiks ištisus metus, gavus darbų nuotraukas.

Baigiamosios parodos metas – 2020-ųjų ruduo.

Mokytojams, dalyvavusiems projekte, bus išduodamos Klaipėdos rajono švietimo centro pažymos.

Informacija teikiama tel. +370 615 33 534, el. p. adresu .

Labai laukiame Jūsų darbų

2019 12 22 14 38 41 2019 12 Pasaulio lietuvių ir Tautodailės metų sandūroje kviečiame atrasti bendry