2019 11 25 10 31 37 Window

 

KONFERENCIJOS TIKSLAI

Ø  Aptarti projekto įgyvendinimo patirtis.

Ø  Numatyti projekto tęstinumo ir sklaidos galimybes.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.15–9.55 val.

Dalyvių registracija ir  priėmimas Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje

10.00–11.15 val.

202 kabinetas

 

 

 

 

 

203 kabinetas

 

 

 

 

205 kabinetas 

 

 

 

 

201 kabinetas

I-oji dalis – praktinė studija

1 grupė „Atvirkščia pamoka: mąstymo žemėlapių, informacinių technologijų panaudojimo galimybės lietuvių kalbos pamokose“

 Liuda Tarleckienė,  Dalia  Rupčiauskienė, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokytojos;

„Mąstymo žemėlapių panaudojimo galimybės 1 klasėje“

Edita Dabulskė, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokytoja; 

  

 2 grupė ,,Kalbinio ugdymo plėtojimas naudojant mąstymo įrankius lietuvių kalbos pamokose 2 klasėje“  Violeta Gricenkienė, Vilma Dveržeckienė, Lina Truščinskienė, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokytojos;

 

3 grupė ,,Lietuvių kalbos mokymas naudojant vaizdinius ir kūrybinius, mąstymą skatinančius įrankius 3 klasėje“

Violeta Venckienė, Ramunė Vaitkuvienė, Ramunė Pikturnienė, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokytojos;

 

4 grupė „Atvirkščia pamoka. Mąstymo įrankių naudojimas lietuvių kalbos pamokose: praktika ir patirtis 4 klasėje“

 Juta Galkienė, Živilė Žmijauskienė, Stasė Greivienė, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokytojos.

11.15–11.40

Kavos pertrauka

11.40–12.30 val.     

 

 

202 kabinetas

 

 

 

203 kabinetas

 

 

 

205 kabinetas 

   II-oji dalis – praktinė studija

1 grupė Praktinis ,,Atvirkščios pamokos“ taikymas lietuvių kalbos pamokose“ Filmuotų pamokų fragmentų peržiūra ir aptarimas

Virginija  Stonkuvienė, Nijolė Stonkuvienė, Irena Raudonienė, Lina Laucevičienė, Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos pradinių klasių mokytojos;

 

2 grupė  „Atvirkščios pamokos metodų taikymo sėkmės ir sunkumai dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais bendrojo ugdymo mokykloje“

 Daiva Dromantė, Alma Krušinskienė, Irena Sireikienė, Edita Jucienė, Aušra Triušytė-Narkienė, Dovilų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos;

 

3 grupė „Individualūs pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais individualiai mokymo pažangai aptarti ir planuoti“

 Roma Stanienė, Judita Zaksienė, Dalia Virkšienė, Danutė Galminienė, Plikių I. Labutytės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos.

12.30–13.10 val.

Pietūs

13.10–14.30 val.

III–ioji plenarinė konferencijos dalis 

13.10–13.20 val. 

Sveikinimas konferencijos dalyviams

13.20–13.30  val. 

„Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimas – naujos patirtys ir galimybės“

Ramutė Sirutienė, Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė, projekto koordinatorė

13.30–13.45 val.

„Mokinių vertinimas, įsivertinimas, tėvų konsultavimas, pagalba ir tolimesni žingsniai gimnazijos bendruomenėje.“

Loreta Kaltauskienė, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto mokytojo patarėja ir koordinatorė mokykloje

13.45–13.55 val.

„Mąstymo žemėlapiai individualios pažangos įsivertinimui“

Danutė Elena Raudienė, Ilona Stonienė, Virginija Milaknienė, Jolanta Gilvonauskienė, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių  mokytojos, projekto konsultantės

13.55 –14.25 val.

Projekto sėkmės paslaptis

Giedrė Lečickienė, Thinking Organizations direktorė, projekto mokymų lektorė

14.25–14.35val.

Konferencijos apibendrinimas ir rezoliucija