2019 11 05 15 47 03 Be pavadinimo Google nuotraukos„Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ (Johann Wolfgang von Goethe).

Klaipėdos rajono gamtos ir informacinių technologijų mokytojai nuolat ieško inovatyvių veiklos formų, siekia tarpusavio bendradarbaivimo, profesinės ūgties. 2019 m. spalio 28 d. pasisemti gerosios darbo patirties ir patobulinti bendrąsias bei dalykines kompetencijas vyko į edukacinę išvyką „STEAM ugdymas Plungės „Saulės“ gimnazijoje ir Plungės rajono kultūrinis paveldas“.

STEAM yra paraidinis angliškų žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. STEAM oficialiuosiuose dokumentuose interpretuojama kaip gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, kūrybiškumas ir matematika. STEAM pamokai priskiriama tiriamoji, iliustruojamoji ar pramoginė funkcijos.

Plungės „Saulės“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Sigita Žilinskienė supažindino su STEAM naudojimo galimybėmis plėtojant mokinių gamtomokslinę ir informacinių technologijų kompetencijas.

Edukacinės išvykos dalyviai susipažino su interaktyviuoju chemijos kabinetu ir laboratorija, kurioje yra 15 darbo kompiuterių, grafoprojektorius, rodantis 3D objektus. Mokytoja pastebėjo, kad moderni kabineto įranga padeda gerinti ugdymo(si) procesą, atskleidžia integralaus ugdymo galimybes, stiprina tarpdalykinę integraciją.

Mokytoja taip pat pasidžiaugė didėjančiais mokinių pažintiniais gebėjimais, domėjimusi gamtos mokslais, galimybe įgytas teorines žinias taikyti sprendžiant praktinius uždavinius.

Gamtos ir informacinių technologijų mokytojai aplankė Plungės miesto istorines įžymybes, Šaltojo karo muziejų, grožėjosi nuostabiais rudenėjančiais Babrungo upės vaizdais nuo Gandingos piliakalnio.

Nuoširdžiai dėkojame KRŠC už bendradarbiavima, suteiktas galimybes plėtoti kolegialius ryšius.

 

VAIZDO REPORTAŽAS

 

Asta Vaišnoraitė, Klaipėdos rajono chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Raminta Birgėlienė, Klaipėdos rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkė