Vienodas pareigas einančių darbuotojų 2019 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas   Vidutinis mėnesinis
einančių darbuotojų skaičius Etatų skaičius bruto darbo
    užmokestis (Eur)
Direktorė  1 1 *
Metodininkas 4 3 1101,76
Vyresnioji buhalterė  1 0,75 *
IT priežiūros specialistas  1 0,5 *
Vairuotojas 1 1 *
Specialistė  1 1 *
Kasininkas-apskaitininkas 1 0,25 *
Valytoja  1 1 *
       
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.