Saulėtą balandžio popietę Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas vyko Dovilų etninės kultūros centre. Pasitarimo tikslas – Dovilų etninės kultūros centro edukacinių programų ir veiklos pristatymas ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

Etninės kultūros centro direktorė Lilija Kerpienė su šaunia komanda: etnologais Jolita Vozgirdiene, Jonu Tilviku, Helmutu Lotužiu, Dalia Beniušiene-Lengvinaite, meno skyriaus vadovu, renginių organizatoriumi Donatu Bielkausku pedagogams padėjo pajausti, suprasti ir išgyventi Mažosios Lietuvos dvasią, atgaivintą ir sėkmingai gyvuojančią Etninės kultūros centre.

Centre sukaupta daug vertingos istorinės bei kraštotyrinės medžiagos apie senuosius papročius, gausybė buities eksponatų: baldų, darbo įrankių, buities rakandų ir kita.

Etninės kultūros centre organizuojamos kalendorinės šventės, rengiami lietuvninkų ir senųjų šio krašto gyventojų susitikimai, vykdomi edukaciniai projektai vaikams, amatų mokyklėlės, rengiamas vaikų ir jaunimo pasakorių konkursas „Seku seku pasaką“ ir kita.

Klausėmės dainų, muzikos, pasakojimo apie folklorinius instrumentus. Kartu su Jolita Vozgirdiene ir Donatu Bielkausku turėjome galimybę padainuoti šio krašto dainų.

Unikalią autentišką medžiagą apie bitininkystę Klaipėdos krašte pristatė bitininkystės puoselėtojas Jonas Tilvikas. Mokėmės lieti žvakes iš vaško.

Etnologė Dalia Beniušienė-Lengvinaitė pakvietė sukurti darbų iš molio.

Šio malonaus pasibuvimo kartu su Etninės kultūros centro komanda patyrėme peno sielai, širdžiai, akims ir rankoms, savo savasties suvokimui ir stiprią motyvaciją jos tęstinumui.

Sugrįšime čia ir vėl su savo ugdytiniais, kad ir jie patirtų tą patį.

VAIZDO ALBUMAS


Rima Butkuvienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė