LIONS TULPIŲ DIENA– jau ketvirtoji tradicinė tarptautinė akcija, kai kviečiama pagalvoti apie vaikus šeimose ir mokykloje bei padėti juos išauginti be smurto. Ši akcija trečius metus vykdoma Klaipėdos rajone.

Nuo 2008 metų LIONS QUEST programos Klaipėdos rajone pamažu skinasi kelią į vaikų, pedagogų ir tėvų širdis. Jos įgyvendinamos ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse, pradinio , pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių klasėse. Kad SEU programų įgyvendinimas būtų kuo sėkmingesnis, reikalingos mokymo priemonės.

Mokyklos ir mokiniai šias priemones gauna įvairiais būdais, vienas iš jų – LIONS klubo dovanojami metodikos paketai ir mokinio žurnalai. Būtent mokiniams skirti žurnalai „Pokyčiai ir iššūkiai“ ir „Keičiu pasaulį“ leidžiami iš LIONS TULPIŲ dienos metu surinktų lėšų. Kasmet rugsėjo mėnesį mokykloms, dalyvaujančioms LIONS Tulpių dienoje, įteikiami LIONS, LIONS QUEST ir akcijos LIONS TULPIŲ DIENA ženklais papuošti mokinio žurnalai.

Aktyviausiai Klaipėdos rajone Tulpių dienos akcijoje dalyvavo ir ją rėmė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Klaipėdos rajono švietimo centras, Endriejavo ir Kretingalės pagrindinių mokyklų bendruomenės. Klaipėdos rajono mokiniams tulpes skyrė Feniksų draugija ir Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė dr. Daiva Šukytė. Neabejingų vaikų ateičiai rajono žmonių rankas sušildė 162 tulpės.