Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovus dalyvauti konferencijoje ,,Darnaus vystymosi švietimas – kokybiškas švietimas“, kuri vyks 2019 m.  balandžio 2 d. 9.00 val. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje.

KONFERENCIJOS TIKSLAS

Dalintis darnaus vystymosi įgūdžių formavimu ir integracija į ugdymo procesą.

PRELIMINARI KONFERENCIJOS PROGRAMA

8.00–9.00 val. – Dalyvių registracija

9.00–9.10 val. – Sveikinimai

9.10–12.00 val. – Konferencijos dalyvių pranešimai

9.10–10.00 val. – Robert James Didham (Norvegija), Švietimo darniam vystymuisi bendradarbiavimo centro Taikomųjų mokslų Inland Norway Universitete vadovas.

,,Darnus vystymasis kokybiškam švietimui ir kokybiškas švietimas darniam vystymuisi“ (pranešimas anglų kalba).

10.00–10.30 val – Darbų iš antrinių žaliavų ir gimnazijos erdvių apžiūra

10.30–11.15 val. – Lina Striaukė, tarptautinio projekto ,,Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“ vadovė. ,,Darnaus švietimo ugdymas pamokose per praktines veiklas“.

11.15–11.25 val. – Diana Bružienė, Kretingos r. Grūšlaukės mokyklos daugiafuncio centro biologijos mokytoja metodininkė. ,,Darni bendruomenė – saugi aplinka“.

11.25–11.35 val. – Kavos pertrauka

11.35–11.45 val. – Raimonda Mankevičienė, Klaipėdos r. ,,Vaivorykštės“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė. ,,Ateities inžinerija – naujos ugdymo galimybės“.

11.45–11.55  val – Karolis Pugačiauskas, Klaipėdos r.Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos pavaduotojas ugdymui, Diana Vepštienė, biologijos mokytoja metodininkė. „Darni gimnazijos bendruomenė – ateities Lietuvai“.

11.55–12.15 val. – Konferencijos apibendrinimas muziejuje

12.15–13. 00 val. – Pietūs

13.00–15.00 val. – Išvyka į termofikacinę jėgainę ,,FORTUM

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

Klausytojai registruojasi tel. 8 686 35 562. el.paštas

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos bendruomenė

Laima Navickienė – Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorė

Karolis Pugačiauskas – pavaduotojas ugdymui, istorijos mokytojas

Jurgita Rudienė – pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Diana Vepštienė – biologijos mokytoja metodininkė

Irena Žemgulienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

Alva Giržadienė – dailės mokytoja metodininkė

Ineta Ruškė – technologijų vyr. mokytoja

Ramutė Stankaitienė – informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Ugnė Kuraitė – geografijos mokytoja

KONFERENCIJOS PARTNERIAI

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Klaipėdos rajono švietimo centras