2018 m. lapkričio 14 dieną Šiauliuose vyko regioninė tarptautinės DofE (The Duke of Edinburgh‘s International Award) apdovanojimų programos konsultacija. Joje dalyvavo Gargždų, Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Sedos, N. Akmenės, Šiaulių, Šilalės, Kvėdarnos mokyklų, DofE programų ir žygių vadovai.

Susitikimą pradėjome aptardami naujoves, susijusias su bendraisiais programos reikalavimais. Kaip teigė DofE programos vadovė Lietuvoje Inga Naujalė, vykstant įvairiems pokyčiams pasaulyje, vis dažniau iškyla klausimai, kuriuos reikia spręsti nacionaliniu, o kartais ir tarptautiniu lygmeniu. Todėl kasmet Europos regione, vienoje iš pasirinktų šalių, organizuojamas DofE programos Forumas. Kartą per 3 metus organizuojamas ir tarptautinis Globalus Forumas, kuriame susitinka visos daugiau kaip 130 programą vykdančių šalių. Susitikimų tikslas – tarptautiniams partneriams susitarti dėl bendros pasaulinės strategijos, pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti ryšius vieniems su kitais, diskutuoti kylančiais aktualiais klausimais. Šiais metais tarptautinis 13 – asis forumas vyko Ganoje. Forumo tema – „Kurdami ateitį, kuriame savo pasaulį“ („Shaping the Future, Shaping Our World“). Forumo metu aptarta tarptautinė DofE programos vykdymo strategija, diskutuota ir sutarta, kad pasaulis nuolat keičiasi ir mes turime būti pasiruošę padėti jaunuoliams lengviau jame adaptuotis, priimti juos tokius, kokie jie yra - # WORLD READY. Forumo metu padaryti ir kai kurie pakeitimai tarptautiniuose formaliuosiuose programos reikalavimuose (pakoreguoti programos dalių pavadinimai, atnaujinta licencijos sutartis, reikalavimai duomenų apsaugai ir kt.), pristatyti pirmieji tyrimo apie socialinę investicijų grąžą rezultatai, aptartos galimybės prisijungti kitoms šalims, pradėtas darbas kuriant tarptautinę DofE alumni bendruomenę.

Išklausę informaciją apie Forumo metu Ganoje aptartus klausimus ir priimtus sprendimus, darbą tęsėme atskirose darbo grupėse. Programų vadovai aktualius praktinius klausimus (kaip mokiniams vykdyti savanoriškas paslaugas, kaip tinkamai išsikelti siekiamus tikslus, kaip pildyti e-ORB užrašinę, kaip pasiruošti kokybės vizitui mokyklose ir pan.) aptarė ir gerąja programos įgyvendinimo patirtimi dalijosi su programos Lietuvoje koordinatore Laura Martusevičiene. Koordinatorė pasidžiaugė, kad šiais metais prie jau programą Lietuvoje vykdančių mokyklų prisijungė ir kitos Lietuvos Šiaurės regiono (Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Sedos, N. Akmenės, Šiaulių, Šilalės, Kvėdarnos, Pasvalio) mokyklos. Žygių vadovai informaciją, susijusią su žygių organizavimu, analizavo kartu su žygių koordinatore Lietuvoje Justina Vyšniauskaite. Po diskusijų visi susirinkome į lektoriaus Luko Benevičiaus paskaitą „Motyvacija ir jos stiprinimo būdai“, kurioje atlikome praktines užduotis, turėjome galimybę diskutuoti apie tai, kas padeda ir kas trukdo siekti tikslų.

DofE programai vis labiau plečiantis visuose pasaulio regionuose (Europoje, Amerikoje, Azijoje ir net Afrikoje), džiaugiamės turėdami galimybę šią programą įgyvendinti ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje. Šiais mokslo metais gimnazijoje programą pradėjo 32 I-III klasių mokiniai. Linkime sėkmės ir atkaklumo kiekvienam „Vaivorykštės“ gimnazijos jaunuoliui, vykdančiam programos veiklas, padedančias geriau pažinti save, tobulėti ir ugdytis gyvenimui bei karjerai reikalingus įgūdžius.

 

Rosita Jankauskaitė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos socialinė pedagogė, DofE programos vadovė

Giedrius Žemaitis, matematikos mokytojas, DofE žygių vadovas