Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai tradiciškai per mokinių rudens atostogas dalijosi savo patirtimi kasmetinėje metodinėje konferencijoje „Kolega – kolegai“, kurią organizuoja Metodinė taryba. Čia pristatytos idėjos mokyklai, kaip kuriant virtualias mokymo(si) aplinkas pamokas padaryti įdomesnėmis, prasmingesnėmis, suteikiančiomis daugiau kūrybiškumo ir laisvės tiek mokytojui, tiek mokiniui. Dvi dienas vykusioje metodinėje sesijoje sulaukta ir svečių iš įvairių Klaipėdos regiono mokyklų bei Kauno jėzuitų gimnazijos.

Tardama sveikinimo žodį konferencijos dalyviams, „Vaivorykštės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės veiklos koordinatorė Nijolė Balčikonytė teigė, jog nors žodžiai „švietimas“ ir „mokslas“ asocijuojasi su juoda lenta, šalia kurios stovi kalbantis mokytojas, šiuolaikinės technologijos tai po truputį keičia. XXI a. mokykla ir mokytojas turi keistis, tai kelia naujus iššūkius diegiant šiuolaikiškas technologijas. Tačiau technologijos pačios sau nėra progresas, šiuolaikiška ir naudinga tai, ką jos duoda mokyklos bendruomenei. Jei mokytojas užsidegęs, išmaniosios technologijos jam padės visapusiškai, jos orientuotos į aktyvų mokinio vaidmenį pamokoje. Direktoriaus pavaduotoja džiaugėsi, kad vis daugiau gimnazijos bendruomenės narių išdrįsta mokytis patys, įtraukti į šį procesą ir savo kolegas, ir mokinius bei dalintis patirtimi ne tik su rajono, bet ir su visos respublikos mokytojais. Pagal Geros mokyklos koncepciją, šiuolaikinė mokykla – tai prasmės, atradimų mokykla, grindžianti savo veiklą susitarimais, nuo kurių ir priklauso mokymo(si) sėkmė. „Išmintingas žmogus, kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugelį“, - šiais Antikos filosofo Aischilo žodžiais baigė sveikinimo kalbą N. Balčikonytė.

Pirmojoje konferencijos dalyje „Idėjos mokyklai“ savo sėkmėmis panaudojant pamokoje šiuolaikines technologijas pasidalino gimnazijos mokytojai Ilma Agajan, Giedra Aliulienė, Jolita Višinskienė, Giedrius Žemaitis, Dalia Bendikienė, Birutė Gudauskienė, Alina Kalinauskienė, Violeta Jurjonienė, Vida Mockuvienė. Apie Šimtmečio mozaiką pasakojo Joana Lukienė. Fizikos mokytojas Romanas Rimkevičius, pakvietęs konferencijos dalyvius į savo kabinetą, šmaikščiai pristatė interaktyvią lentą ir programą „Mozabook“. Jis teigė, jog šiuolaikinių technologijų įsisavinimas ir pritaikymas pamokoms reikalauja didžiulio mokytojo darbo, laiko ir užsispyrimo. (Visus gimnazijos mokytojų pranešimus galima rasti Klaipėdos rajono Švietimo centro interneto puslapyje.) Antroji konferencijos dalis – praktinė. Joje gimnazijos pedagogai ir svečiai galėjo išsamiau susipažinti su įvairių internetinių įrankių panaudojimu mokant(is).

Filosofas Liutauras Degėsys yra pasakęs, jog „<...> reikia laiku pajusti, kad tikrovė pakito, kad nebegalime remtis senomis teorijomis, atgyvenusiomis tiesomis, nes tai mus gramzdina į praeitį, taigi reikia eksperimentuoti. Ir pirmiausia – su savimi, o ne su kitais.“ Mokydamiesi ir mokydami kitus Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos pedagogai ir siekia, kad mokykla būtų šiuolaikiška, kur dera žinios ir gebėjimai, šiuolaikinės technologijos ir knyga, pažinimo džiaugsmas ir atsakomybė.

Nerija Valinčienė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytoja
Gintauto Našlėno nuotraukose konferencijos akimirkos