Internetinis seminaras (Webinaras) apie pilietiškumo pagrindų mokymo priemones ir jų panaudojimąMokymo centras, bendradarbiaudamas su Klaipėdos rajono švietimo centru, birželio 12 d. organizavo internetinį seminarą (Webinarą) pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokytojams „Pilietiškumo pagrindų kursas mokykloje“. Seminarą mokytojams skaitė vadovėlių bendraautorė Salomėja Bitleriūtė.

Seminaro metu lektorė pristatė pilietiškumo pagrindų ugdymo programą ir jos taikymą pilietiškumo pagrindų pamokose, ugdomosiose veiklose. Jo metu buvo pristatyti leidyklos „Šviesa“ išleistos mokymo priemonės, skirtos pilietiškumo pagrindų mokymui mokyklose. Lektorė kūrybiškai pristatė mokymo priemonių struktūrą, jų dermę ugdymo procese, ypatumus, pritaikymo galimybes.

Seminarą stebėjo ir jame aktyviai dalyvavo 71 mokytojas iš visos Lietuvos. Dalyviai buvo aktyvus, lektorei pateikė nemažai klausimų.

Mokymo centro organizuotas pirmasis WEB seminaras buvo sėkmingas.

Nuo rugpjūčio mėn. pabaigos planuojame reguliariai organizuoti internetinius seminarus mokytojams, siekdami pateikti mūsų mokymo priemonių išskirtinumą, privalumus, naujoves, pristatyti kaip jos naudojamos ugdant mokinius. Kviesime mūsų mokymo priemonių autorius, mokytojus praktikus, lektorius skaityti mokytojams paskaitas internete ne vien apie mokymo priemones, bet ir kitus mūsų produktus: Promethean interaktyvių lentų panaudojimą, ActivInspire programos naudojimą ir pritaikymą, skaitmenines pamokas ir kt.

Šaltinis: http://mokymocentras.sviesa.lt