Metodinė sesija „Kolega – kolegai“
Idėjų mugė „Virtualių aplinkų panaudojimas mokant(-is)“
2018 m. spalio 29–30 d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje

Metodinės veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Balčikonytė

Organizatorius – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Metodinė taryba: Ilma Agajan, Giedra Aliulienė, Rita Batečko, Ingrida Jančauskienė, Asta Jonauskienė, Alina Kalinauskienė, Rūta Laučienė, Nerija Valinčienė,
Jolita Višinskienė

Spalio 29 d.

1 dalis. Idėjos mokyklai. Patirtimi dalijasi Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokytojai.
09:00–11.45 val. Aktų salė.
1. „Vizualumo ir interaktyvumo paieškos.“ Ilma Agajan, etikos mokytoja ekspertė
2. „IKT ir mąstymo žemėlapiai keičia mokymą(si).“ Giedra Aliulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
3. „IKT, išmaniųjų įrenginių panaudojimas praktikos ir laboratorinių darbų pamokų metu.“ Jolita Višinskienė, biologijos mokytoja metodininkė
4. „Grafikai virtualioje erdvėje.“ Giedrius Žemaitis, matematikos vyr. mokytojas
5. „Kas galėtų pagerinti matematikos mokymąsi?“ Dalia Bendikienė, matematikos mokytoja metodininkė
6. „Virtualių aplinkų panaudojimas geografijos ir anglų kalbos pamokose.“ Birutė Gudauskienė, geografijos vyr.
mokytoja; Alina Kalinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
7. „Virtualių aplinkų panaudojimas istorijos ir anglų kalbos pamokose.“ Vida Mockuvienė, istorijos mokytoja metodininkė; Violeta Jurjonienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
8. „Interaktyvios lentos ir programos „Mozabook“ panaudojimas gamtos mokslų pamokose.“ Romanas
Rimkevičius, fizikos mokytojas metodininkas (213 kab.)

 

2 dalis. Praktiniai užsiėmimai. 12.00–15.00 val.
1. „Internetinių įrankių panaudojimas mokant(-is)“ (užsienio kalbų ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams). Giedra Aliulienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė. Interneto skaitykla.
2. „Išmaniųjų technologijų galimybės dirbant su MozaBook ir kt. programomis“ (lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams). Asta Jankauskienė, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 212 kabinetas.
3. „Išmaniųjų įrenginių panaudojimas mokant“ (gamtos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams). Virginija Birenienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė. 213 kabinetas.
4. „IKT įrankiais praturtinta mokymosi aplinka“ (IT ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams). Daiva Kačinskienė, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos IT mokytoja. 312 kabinetas.
5. „Išmaniųjų įrenginių panaudojimas mokant“ (matematikos ir kitų mokomųjų dalykų mokytojams).
D. Benėtienė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. 202

 

Spalio 30 d.
9.00–15.00 val. Seminaras gimnazijos mokytojams „Išmaniųjų įrenginių panaudojimas mokant.“
R. Skorulskienė, IKT konsultantė, fizikos mokytoja ekspertė, mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja, Kauno jėzuitų gimnazija. Interneto skaitykla.