Rugsėjo 26 d. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje vyko renginys, skirtas Europos kalbų dienai. Šį kartą Humanitarinių mokslų metodinės grupės mokytojai nusprendė paįvairinti šios tradicinės šventės turinį ir organizavimo formą. Mokiniai, vadovaujami kalbų ir dailės mokytojų, jau savaitės pradžioje pradėjo ruoštis šiai dienai: piešė plakatus, šalių vėliavas, ruošė stendus, kūrė eilėraščius, repetavo dainas, rašė scenarijų.

Renginio pradžioje, po svarbiausių faktų apie Europos kalbų dieną paskelbimo, netrukus įsibėgėjo įvairių veiklų karusėlė. Mokytoja I. Žemgulienė apibendrino anglų kalbos ir dailės pamokose (mokytoja Alva Giržadienė) mokinių parengtą stendą – medį apie Europos šalis ir svarbiausius jų simbolius bei akcentavo, jog vyko tikslinga geografijos, dailės ir anglų kalbos pamokų integracija. Mokytoja A. Vanagienė anglų kalbos pamokų metu pasiūlė 8 kl. mokiniams įvairiomis Europos kalbomis sukurti trijų eilučių eilėraščius, pagal japonų Haiku lyrikos žanrą. Tad renginio metu susirinkusieji klausėsi italų, vokiečių, latvių, čekų, anglų, rusų ir kitomis kalbomis 17 skiemenų sukurtus eilėraščius apie Europos kalbų dieną. Lietuvių kalbos mokytoja M. Barakauskaitė organizavo gražiausio lietuviško žodžio rinkimus. Mokiniai su klasių auklėtojomis išrinko po gražiausią žodį ir renginio metu iš visų jų buvo renkamas vienas gražiausias žodis. Netrukus po atviro balsavimo, susumavus taškus, paaiškėjo, jog gražiausias gimnazijos žodis tapo „Meilė“. Gimnazijos prezidentūra savaitę prieš renginį rengė filmuotą laidą „Klausimėlis“, kurios metu klausinėjo mokinius apie Europos kalbų dienos faktus ir detales. Renginio metu „Klausimėlio“ herojų pateikti klausimai ir atsakymai ne tik suteikė išsamių žinių apie Europos kalbų dieną, bet ir smagiai prajuokino susirinkusius. Koks renginys be dainų? Mokytoja Z. Bernotienė rusų kalbos pamokų metu pakartojo žinomas rusiškas daineles, kurias renginyje mokiniai kartu su mokytojais nuotaikingai dainavo. Mokytoja I. Juciuvienė pasidžiaugė stendų turiniu, mokinių išmone, kūryba ir paaiškino stende užrašytos Jono Jablonskio citatos „Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“ gilią prasmę.

Gausus mokinių dalyvavimas ir aktyvus įsijungimas į veiklas parodė, jog renginio turinys ir pateikimo formos sudomino juos.

Renginiui baigiantis padėkota mokiniams, rengėjams, organizatoriams, pasidžiaugta prasminga diena ir tuo, kad mokytis kalbų ne tik reikalinga, bet ir įdomu.

Alma Vanagienė, Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos mokytoja