Saulėtą rugsėjo 7 dienos popietę Klaipėdos rajono Mokyklų metodinės tarybos nariai (rajono pedagogų metodinių būrelių pirmininkai) susirinko į išvažiuojamąją metodinę sesiją. Ši rudens sesija turėjo keletą tikslų: aptarti ir patvirtinti Klaipėdos rajono švietimo įstaigų metodinės veiklos prioritetus, pasirengti išplėstiniam rugsėjo 18 d. metodiniam pasitarimui ir susipažinti su edukacinių išvykų mokiniams pamario krašte galimybėmis.

Rajono metodinės tarybos nariai vieningai pritarė iškeltiems 2018–2019 m. m.  metodinės veiklos prioritetams, kurie glaudžiai koreliuoja  su  rekomenduojamos Klaipėdos rajono švietimo įstaigų veiklos kryptimis 2018–2019 m. m.

Metodinės sesijos dalyviai susipažino su kvalifikacijos tobulinimo programomis, kurias 2018–2019  m. m. siūlo švietimo centras. Sulaukta programų sąrašo papildymo dalykų mokytojams aktualiomis temomis. Visų programų sąrašas bus pristatytas rajono mokytojų metodinių būrelių pasitarimuose. Rudens metodiniuose pasitarimuose mokytojai, atsižvelgdami į ugdymo įstaigų veiklos kryptis ir savo individualius poreikius, rinksis kvalifikacijos tobulinimo programas ir planuos metodinę veiklą.

Kiekvienam pedagogui aišku, kad mokinio ugdymui svarbi ugdymo(si) aplinka, kurią suprantame ne tik kaip įrangą ir priemones, pastatus ir jo aplinkas, bet ir mokymąsi ne mokykloje. Ugdyme populiarėja mokymasis be sienų. Edukacinės išvykos praplečia mokinių ugdymo galimybes ir suteikia jiems mokymosi ir pažinimo džiaugsmo. Metodinės sesijos metu rajono metodinių būrelių vadovai susipažino su 3 edukacinėmis programomis: „Gintaro kelias“ Drevernos bendruomenės namuose, „Kuršių vėtrungė – vėlukas ir jos gamyba“ ir „Emalio meno technika“ Kintų Vydūno muziejuje ir Kintų kultūros centre. Pripažinta, kad visos programos yra informatyvios, savaip įtraukiančios ir tinkamos ne tik vyresnių klasių mokiniams, bet ir pradinukams. Tikėtina, kad šios edukacinės programos padės mokiniams ne tik geriau pažinti savo pamario kraštą ir jo istoriją, bet taip pat leistų patirti kūrybos džiaugsmą.

Drevernos bendruomenės namų gintaro dirbtuvėse metodinės tarybos nariai išbandė gintaro magiją – kartu su „Gintaro kelio“ edukacinės programos vedėja tautodailininke Renata Jauriene prašė pagonių Ugnies deivės Gabijos sveikatos, stiprybės ir kantrybės mūsų mokytojams. Pasak Vydūno „Tik Ugnis verčia išmanymą kreipti į dvasinę pusę. Iš to pasidarė lietuvių rimtas būdas, jų sveika skaisti dora, kurios paskutiniais spinduliais dar ir šiandien pasidžiaugti galime“.

Juk visa mokytojo veikla siekiama, kad visada galėtume džiaugtis lietuvių būdu ir sveikos skaisčios doros spinduliais...