Kelionės praplečia kiekvieno žmogaus akiratį, padeda geriau pažinti kitų šalių istoriją, pajusti, kuo gyvena eilinis lankomo krašto žmogus. Su tokiais lūkesčiais 2018 m. birželio 21-25 dienomis į Ukrainą išvyko 39 Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai ir Klaipėdos rajono švietimo skyriaus specialistai. Be to, edukacinės išvykos metu, rajono švietimo įstaigų vadovai dalyvavo  Klaipėdos rajono švietimo centro parengtoje kvalifikacijos tobulinimo programoje, vykdomoje ne Lietuvos Respublikos teritorijoje „Vadovų lyderystės kompetencijų raiškos įtaka švietimo kokybei: Ukrainos patirtis“.

Vadovo lyderystės ir vadybos srities kompetencijos lemia, ar mokykla yra inovatyvi, besimokanti, kiek kryptingai siekiama mokyklos pažangos ir ugdymo kokybės gerinimo. Vienoje iš Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos veiklos krypčių numatoma „Siekti, kad didėtų parama švietimui privačiomis lėšomis, nemažinant skiriamų valstybės biudžeto lėšų“. Šiam tikslui siekti svarbi mokyklos vadovo lyderystės kompetencija ir iniciatyva bei steigėjo sutampantis požiūris ir palaikymas mokyklos aplinkos kūrimo srityje. Lietuvoje mokyklų tinklo efektyvumas didinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pasibaigus 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinės programos terminui, yra tikimybė, kad po 2020 metų Lietuva bus priskiriama prie labiau išsivysčiusių ES regionų ir galimai nebeteks teisės į ES paramą. Vis labiau aktualus tampa švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimas, verslo atstovų įtraukimas į švietimo procesus.

Ukraina, nebūdama ES narė, jokios išorės paramos negauna ir yra priversta švietimo sistemos potencialą palaikyti pasitelkdama vidinius resursus. Nepaisant sudėtingos politinės situacijos Ukraina yra viena iš novatoriškumo siekiančių šalių. Lietuvoje yra daug novatoriškų mokyklų, tačiau tik viena (Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija) yra Microsoft mokyklų tinklo narė. Tuo tarpu Ukrainoje jų yra 18. Viena iš jų – privati pradinė mokykla „Liko-School“, nuo naujų mokslo metų tapsianti bendrojo ugdymo technologijų licėjumi, su kurios veikla susipažino programos dalyviai. Licėjaus specializacijos sritys: IKT, biotechnologija, inžinerija ir dizainas, dizainas, statyba ir architektūra. Ši mokykla taip pat yra Microsoft mokyklų tinklo narė bei bendradarbiauja su Oksfordo akademija. Mokyklos inovatyvumo ištakos – verslo kapitalo investicijos nuo pat mokyklos techninio suprojektavimo iki ugdymo bazės palaikymo. „Liko-School“ mokykla – viena iš statybos bendrovės „Liko-Holding“ objektų. Inovatyvioje švietimo įstaigoje švietimo paslaugų efektyvumo siekti padeda modernios ugdymo(si) aplinkos, poilsio zonos ir kūrybiškumą skatinančios erdvės. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip verslo ir švietimo sektorių bendradarbiavimas užtikrina ugdymo kokybę visomis prasmėmis. Kita statybos bendrovės „Liko-Holding“ įkurta ir remiama ugdymo įstaiga – vaikų lopšelis-darželis „Ліко-Світ“, taip pat stebinantis ugdymo aplinkomis bei technologinio ugdymo mokyklėle. Šiose švietimo įstaigose lankėsi Klaipėdos rajono vadovai.

Žaliojo Kijevo naujų daugiaukščių namų apsuptyje – skaidri ir spalvinga laimingos vaikystės oazė. Tai – ateities mokykla. Ją pastatė ir pilnai įrengė statybos bendrovė „Liko-Holding“. Bendrovei mokykla moka nuomos mokestį. Valstybė nefinansuoja mokyklos išlaikymo. Mokyklos veikla vykdoma iš mokinių tėvų įnašų (1 mėnuo – 800 dolerių). „Liko-School“ – visos   dienos mokykla, pradedanti darbą nuo 8 val. ryto ir baigianti 20 val. vakare. Mokykloje mokosi 360 pradinių klasių mokinių (1-6 klasės), o nuo rugsėjo mėnesio pradės darbą jau suformuotos 7-12 klasės (500 mokinių). Šioje mokykloje mokosi apie 40 proc. karo Ukrainos pietuose pabėgėlių. Dirba 68 mokytojai, o nuo naujų mokslo metų jų skaičius išaugs iki 100.  Mokytojų amžiaus vidurkis – 33 metai. Sutartis su mokytoju sudaroma vieneriems metams. 80 proc. mokytojų dirba nuo mokyklos įsikūrimo, su kitais sutartys buvo nutrauktos. Pasak mokyklos direktorės Jelenos Kucharevskajos, mokytojai patys supranta, kuriems iš jų  čia sunku  dirbti. Mokytojo atlyginimas – nuo 800 iki 1000 dolerių (vidutinis atlyginimas Ukrainoje apie 200 dolerių). Direktorė turi 2 pavaduotojus – vienas atsakingas už  naujas technologijas, kitas -  už metodinį darbą. Mokykloje dirba 5 psichologai, 1 gydytojas ir 2 medicinos seselės. Artimiausiuose  planuose – nuotolinis mokymas Šioje mokykloje vaikai gauna viską: mokymosi džiaugsmą moderniausiose klasėse ir laboratorijose, maitinimą (5 kartus per dieną, su mokiniais jaukioje valgykloje nemokamai maitinami ir mokytojai), užklasinę veiklą pagal pomėgius ir interesus, turiningą poilsį. Anglų kalbą vaikai mokosi nuo 1-os klasės. Vėliau nuo 6 kl. jie gali rinktis antrąją užsienio kalbą – vokiečių, prancūzų arba kinų. Licėjuje dauguma dalykų bus dėstoma anglų kalba. Pažymiai mokiniams čia nerašomi – individuali pažanga fiksuojama „Laimingo mokinio dienoraštyje“. Skambučių  šioje mokykloje taip pat nėra. Mokiniams dažnai pateikiami integruoti savaitiniai kursai. Net namų darbai atliekami mokykloje, tad grįžęs namo mokinys gali ramiai mėgautis bendravimu su tėvais ir kitais šeimos nariais, kas taip pat įeina į „Laimingo Liko mokyklos mokinio dienoraščio“ programą. Čia kiekvienas vaikas nuo 5 klasės turi savo mentorių, su kuriuo mokykloje bendrauja kiekvieną dieną ir aptaria dienos sėkmes ir problemas. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų emocinei savijautai ir  sveikatos įgūdžiams ugdyti. Laiminga ir suaugusiųjų dėmesiu apgaubta vaikystė! Tą dieną, kai  Liko mokykloje lankėsi Klaipėdos rajono delegacija, virte virė gyvenimas – visi ruošėsi vasaros stovyklos, kurioje buvo kalbama tik anglų kalba, uždarymui. Po to mokykloje jau bus tylu – vasaros atostogos!

Įspūdžių daug ir iš vaikų lopšelio-darželio „Ліко-Світ“. Visiems patiko tobulai ir maksimaliai išnaudotos vaikų ugdymui tiek darželio patalpos, tiek lauko erdvės. Jau darželyje prasideda technologinis ugdymas.

Kijevo I-III pakopų mokykloje Nr. 286 (Школа І-ІІІ ступенів Голосіївського району міста Києва) laukė netikėtai šiltas ir malonus mokyklos bendruomenės priėmimas. Ne vienam jausmus sušildė ir sujaudino nuoširdūs mokinių ir mokyklos direktorės Liudmilos Marchenko sveikinimo žodžiai ir įteiktos dovanos – didžiulis dekoruotas pyragas ant ukrainietiškais motyvais išsiuvinėto rankšluosčio.

Direktorė pristatė mokyklos veiklą. Vienas iš akcentų – verslo  partnerystės įtaka mokyklos aplinkų kūrimui. Mokyklos išorės renovaciją atliko buvusio mokinio individuali įmonė. „Tai eilinė mokykla – dirba kaip ir mes“, tvirtino Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovai. Požiūris pasikeitė, kai lietuvių delegacijos pasveikinti į sceną išėjo mokyklos šokių ansamblis. Buvo pristatyti pagrindinių Ukrainos regionų etninių grupių  šokiai. Mokyklos šokių ansamblis apima visas mokinių amžiaus grupes – temperamentingo šokio ritmu sukasi nuo pirmoko iki abituriento. Ansambliui vadovauja nusipelnęs Ukrainos artistas. Šokio nuotaika užvaldė kiekvieną. Scena nušvito vaikų šypsenomis, nacionalinių kostiumų spalvomis. Visus pakerėjo nesuvaidintas temperamentas ir nuotaika. Ir nebekilo klausimų apie atlyginimus ir finansavimą.... Po mokinių pasirodymo labai aiškus pasirodė direktorės teiginys -  „Patriotizmą tėvams mes ugdome per vaikus“. Didžiulė problema Kijeve yra perpildytos mokyklos. Oficialiosios statistikos duomenimis Kijeve yra 3 milijonai gyventojų. Neoficiali statistika pateikia kitą skaičių – apie 6 milijonus. Gyventojų skaičius taip išaugo dėl karo pabėgėlių.

Abiejose mokyklose, kuriose lankėsi mokyklų vadovų delegacija, įgyvendinamos LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos. „Tai didžiulis pastiprinimas kuriant mokyklos santykių kultūrą, įtraukiant į ugdymą tėvus ir gerinant mokinių pasiekimus“, vieningai tvirtino lankytų mokyklų vadovės. Didelė dalis Kijevo mokyklų vadovų  yra LIONS klubo nariai.

Atsisveikindami su kolegomis iš Kijevo mokyklų , tvirtai pažadėjome susitikti Lietuvoje, Klaipėdos rajone.

Gal po gražių Ukrainos mokyklų pavyzdžių ir Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovams kils mintis parengti mokyklos ir verslo partnerystės planą arba labiau sutelkti savo mokyklų bendruomenes socialinio ir emocinio ugdymo programoms įgyvendinti?

Programos dalyvių mintys

„Džiaugiuosi neišdildomais kelionės įspūdžiais – aplankytomis mokyklomis ir  istorinėmis vietovėmis, įdomiais gidų pasakojimais. Laisvo laiko metu, ieškodami mums rūpimos vietos,  pabendravome su vietiniais jaunuoliais, kurie mums pasirodė  nuoširdūs, paslaugūs, mandagūs.“

„Nepaprastas jausmas buvo apėmęs vaikščiojant po Lucko gatves ir lankantis Lucko pilyje, kurią pastatė Lietuvos didžiojo kunigaikščio sūnus Liubertas ir kur buvo rengiamasi karūnuoti kunigaikštį Vytautą. Jaučiau kažką nenusakomai sava...“

„Didžiulį įspūdį paliko abi mokyklos. Jos skirtingos, tačiau kiekviena įdomi savaip. Tai rodo, kaip svarbu surasti ir puoselėti savitumą. Dar vienas neišdildomas įspūdis - ekskursija po Lvovo senamiestį.

„Kelionės įspūdžiai pranoko visus mano lūkesčius. Labai didelį įspūdį paliko Lvovo miestas su savo nuostabia architektūra, bažnyčių įvairove. Tai miestas, į kurį dar norėčiau sugrįžti. Taip pat labai sužavėjo ukrainiečių nuoširdumas bei šiltas priėmimas mokyklose“.

„Nors seniai žinojau, bet tik kelionėje „gyvai“ supratau, kad labai daug kas sieja Lietuvą ir Ukrainą. Juk net kelis amžius buvome viena valstybė - Lietuvos didžioji kunigaikštija!“

ŠC informacija