Žodis ,,tremtis“ sukelia skaudžių prisiminimų, o ypač buvusiems tremtiniams, jų artimiesiems. Birželio 14- oji yra  Gedulo ir vilties diena, būtent tądien 1941 m. prasidėjo masinis mūsų tautiečių išvarymas iš savo gimtųjų namų. Tačiau prisiminti, pagerbti ir paminėti šį istorinį įvykį turėtų kiekvienas Lietuvos pilietis.

Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos mokiniai, padedami Tolerancijos ugdymo centro koordinatorių Danutės Mockienės, Ilmos Agajan, klasių vadovų šiam įvykiui paminėti mokykloje surengė pilietinę akciją ,,Raktai iš paliktų namų“. Pirmų ir antrų klasių gimnazistai turėjo pagaminti raktus. Žinoma, jie skyrėsi savo dydžiu, forma nuo įprastų šiuolaikinių  raktų, nes XX a. viduryje raktai trobai, buvo visai kitokie. Šįkart raktas simbolizavo prosenelių, senelių paliktus neužrakintus tuščius namus. Jie, bauginami tarybinių rusų kareivių, turėjo skubiai palikti gimtąją erdvę. Gimnazistai ant raktų užrašė tuos žodžius, kurie stiprino tremtyje buvusius. Tai ,,Tėvynė“, ,,Tikėjimas“, ,,Viltis“, ,,Šeima“, ,,Meilė“. Kai kurie pacitavo tremtinių mėgstamų dainų eilutes.
Taip pat skaudžiam istorijos įvykiui paminėti buvo organizuotas susitikimas su tremtinėmis. Renginyje savo arba panašaus likimo asmenų prisiminimais dalijosi Emilija Uktverienė, Valerija Bagdanskienė. Gimnazijoje svečiavosi Klaipėdos rajono tremtinių choro ansamblis ,,Atminties aidai“, kurio vadovė Regina Česnauskienė. Išgirdome meniškai atliekamų lietuviams žinomų dainų. Rodoma vaizdinė medžiaga – pasakojimai apie tremtyje patirtus sunkumus, išgyvenimus, gražią draugystę, mokymąsi vargingomis sąlygomis – paskatino ir mus pagalvoti apie praeities išbandymus, šiandienos turtus: šeimą, ramų gyvenimą, laisvę.

Taigi gimnazijos aktų salėje renginio metu vyravo tikrai ne džiaugsmo, laimės nuotaikos, o apmąstymo, susikaupimo atmosfera, truputį ir liūdesio akimirkų. Tremtinių patirtis, kaip minėjo gimnazijos direktorė Irena Pintverytė, yra labai skaudi, bet tai mūsų visų palikimas, todėl, minėdami Birželio 14-ąją, pamąstome ir apie atsakomybę, pagarbų elgesį su kitais ir, be abejo, žmogiškumą.

Gintarė Lamsodytė, Greta Litvinaitė, gimnazijos informacijos sklaidos klubo narės
Nuotraukos Gintauto Našlėno