Penktadienį švietimo centre vyko Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) organizuotas seminaras „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimas kokybės vadybos ir strateginio planavimo kontekste“. Seminare dalyvavo Klaipėdos regiono akredituotų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, darbuotojai, atsakingi už mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos kokybės įsivertinimą ir kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlos sudarymą. Seminarą vedė Šiaulių universiteto docentė ir Strateginių procesų vadovė dr. Renata Bilbokaitė, NMVA Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir metodininkė Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė. Lektorės kartu su seminaro dalyviais aptarė kokybės vadybos ir strateginio planavimo principus, įsivertinimo svarbą ir veiksmingumą, pabrėžė, kaip svarbu formuoti praktinio darbo įgūdžius, reikalingus planuojant ir vykdant institucijos įsivertinimo procesą. Švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė pristatė Klaipėdos rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinės veiklos prioritetų nustatymo ir planavimo patirtį naudojant mokyklų įsivertinimo ir išorės vertinimo, rajono ir nacionalinių švietimo aktualijų analizės duomenis.

Prieš išsiskiriant seminaro dalyviai atliko refleksiją. Kiekvienas numatė po tris užduotis, kurias planuoja atlikti iki kito susitikimo.

Svarbu pažymėti, kad NMVA švietimo centrui dovanojo keletą vertingų knygų ir leidinių:

  • Th. L. Good, J. E. Brophy. „Kas vyksta klasėse“;
  • J. Hattie. „Matomas mokymas“;
  • Helmke. „Pamokos kokybė ir mokytojo profesionalumas: diagnostika, vertinimas, tobulinimas“;
  • NMVA. Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“, ir kt.

Kviečiame rajono mokytojus skaityti, studijuoti, analizuoti ir taikyti pagilintas žinias praktikoje.