2018 kovo 27 d. mūsų rajono logopedai ir specialieji pedagogai dalyvavo metodinėje dienoje „Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo galimybės ir būdai Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“. Ugdant vaikus, turinčius žymių raidos sutrikimų, svarbu pagerinti jų galimybes bendrauti, lavinti pažintinę raidą, mažinti netinkamo elgesio momentus. Lopšelio-darželio „Versmė“ pedagogai praktiškai yra išbandę bendravimo būdus gestais, judesiais, naudojant daiktus, simbolius, aplinkos struktūravimo, atlygio už atliktą darbą principus.

Po svetingo sutikimo lopšelio-darželio ,,Versmė“ pavaduotoja ugdymui Irena Zaleckienė supažindino su specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo galimybėmis šioje įstaigoje. Buvo pristatyti pranešimai: ,, Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo poreikių ir galimybių įvertinimas“, Edita, Urbonienė,  l/d ,,Versmė“ logopedė metodininkė, ,,Praktinio darbo patirtis ugdant raidos sutrikimų turinčius vaikus „Atžalyno“ grupėje“, Edita Gaižutienė, l/d ,,Versmė“ logopedė metodininkė, ,,Pagalba vaikams, patiriantiems sensorinės integracijos sunkumų, lopšelyje-darželyje „Versmė“, Brigita Balčiauskaitė, l/d ,,Versmė“,  logopedė metodininkė. Buvo pristatytos logopedės metodininkės Vaivos Butvidienės metodinės priemonės. Apžiūrėjome grupes, pasidžiaugėme eksperimentavimo ir sensoriniu kambariu.

Ši metodinė diena suteikė puikią progą pasidalinti sukaupta patirtimi ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų. Atnaujintas dar 2011 metais užsimezgęs mūsų rajono ir šios įstaigos specialistų bendradarbiavimas, kurį planuojame tęsti.

Diana Jarutienė, Specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė metodininkė